Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan  Buitengebied Holten, Landgoed de Noetselenberg

Logo Rijssen-Holten

Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten geeft kennis van de ter inzage legging van het vastgestelde bestemming "‘Buitengebied Holten, Landgoed de Noetselenberg’

Dit bestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Ligtenbergdijk en de Hooiweg in Rijssen (7462 PW). Dit plan maakt planologisch mogelijk dat er een ‘boswoning’ en een recreatiewoning van 750 m3 gebouwd kan worden op het perceel sectie A nummer 1165 en 538

Meer informatie­

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken vanaf woensdag 9 november t/m dinsdag 20 december 2016 digitaal inzien http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2015005-0401 en op onze website onder Publicaties/Bekendmakingen. De digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPB2015005-/NL.IMRO.1742.BPB2015005-0401/ 

Binnen deze termijn kan iedereen naar keuze mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten, Postbus 244, 7460 AE Rijssen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. Zienswijzen zijn in principe openbaar. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van het loket Ruimtelijke Domein. U kunt alleen beroep instellen tegen het uiteindelijke besluit als u belanghebbende bent en op tijd uw zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerp omgevingsvergunning of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Meer informatie over zienswijzen vindt u op onze website onder https://www.rijssen-holten.nl/zienswijze.

 

Rijssen, 8 november  2016

Burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten

­

Namens deze:

­

A.C Hofland, burgemeester

A.C. van Eck, gemeentesecretaris

Naar boven