Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijnwaardenStaatscourant 2016, 59986Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Graaf Reinaldstraat Lobith 2016 ter inzage

Logo Rijnwaarden

Burgemeester en wethouders van Rijnwaarden leggen het ontwerpbestemmingsplan Graaf Reinaldstraat Lobith 2016 ter inzage. Het plan dient om de bouw van 21 sociale huurwoningen aan de Graaf Reinaldstraat in Lobith zo planologisch mogelijk te maken.

Het plangebied is grofweg gelegen tussen de Graaf Reinaldstraat, de Graaf Ottoweg en de Frederik Hendrikstraat.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na bekendmaking gedurende zes weken ter inzage (van 10 november 2016 tot en met 21 december 2016). Binnen dit termijn kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij de gemeenteraad van Rijnwaarden, Markt 5, 6915 AH Lobith.

Het plan is tijdens de periode van ter inzage ligging digitaal te benaderen via www.rijnwaarden.nl/bestemmingsplannen. Klik op de link: “raadpleeg bestemmingsplannen”. Volg hier de aanwijzingen op de website naar het ontwerpbestemmingsplan.

Hiernaast kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien op de landelijke dienst www.ruimtelijkeplannen.nl. Tot slot kunnen de stukken worden ingezien in de Gemeentewinkel aan de Markt 5 te Lobith.

Voor de openingstijden wordt verwezen naar de mededeling op de gemeentelijke informatiepagina.