Provincie Zeeland – Verlenging geldingsduur milieubeleidsplan

Logo Zeeland

Provinciale Staten van Zeeland hebben op 8 juli 2016 (BLD 062) het besluit genomen om de looptijd van het milieubeleidsplan, zoals vervat in het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018, te verlengen tot het nieuwe omgevingsplan is vastgesteld met als uiterste datum 7 november 2018.

Dit besluit is gebaseerd op artikel 4.12 van de Wet Milieubeheer waarin staat aangegeven dat Provinciale Staten de geldingsduur van het milieubeleidsplan eenmaal met ten hoogste twee jaar kunnen verlengen.

 

Middelburg, 8 juli 2016

 

Naar boven