Concept ‘omgevingsplan buitengebied Rijssen-Holten’

Logo Rijssen-Holten

Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten geeft kennis van de terinzagelegging van het concept ‘omgevingsplan buitengebied Rijssen-Holten’. Dit is een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte onder artikel 7c Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Dit concept omgevingsplan wordt globaal begrensd door het gehele buitengebied van de gemeente Rijssen-Holten. Het noordelijke gedeelte van de Holterberg, wat momenteel onder het bestemmingsplan ‘Wonen Holten’ valt, maakt ook deel uit van dit omgevingsplan. Het omgevingsplan voorziet in een nieuw kader voor de fysieke leefomgeving in het buitengebied.

Wat is een omgevingsplan?

Met het omgevingsplan sluiten wij aan bij de Omgevingswet die naar verwachting in 2019 in werking treedt. Onder de Omgevingswet zullen er geen bestemmingsplannen meer zijn. De informatie die nu opgenomen is in een bestemmingsplan wordt samen met het andere  beleid voor de fysieke en sociale leefomgeving opgenomen in een omgevingsplan. Met het omgevingsplan buitengebied experimenteren wij met deze nieuwe werkwijze door de regels vanuit het bestemmingsplan samen te voegen met onder andere het Landschapsontwikkelingsplan, Beleid vrijkomende agrarische bebouwing en de Regeling rood voor rood. Het omgevingsplan buitengebied vervangt daarmee het huidige bestemmingsplan buitengebied.

Inspraak

Het omgevingsplan buitengebied is een geheel digitaal plan, er is dan ook geen papieren kaartmateriaal of boekwerk beschikbaar. Heeft u specifieke vragen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Dit kan via https://afspraken.rijssen-holten.nl (kies voor de activiteit ‘Afspraak omgevingsplan’) of via de receptie. De afspraken zijn tijdens de inspraakperiode te maken voor de volgende dagen en tijdstippen:

 • 1.

  Van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30-9.30 uur

 • 2.

  Van maandag tot en met donderdag tussen 15.30-16.30 uur

 • 3.

  Donderdagavond tussen 18.00-19.30 uur.

Terinzagelegging / inspraakperiode

U kunt het concept en de bijbehorende stukken vanaf woensdag 2 november 2016 gedurende 6 weken inzien op http://omgevingsplan-rijssen-holten.planoview.nl/NL.IMRO.1742.BPB2016006-0001.

Via http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2016006-0001 vindt u ook een verwijzing naar deze website.

U kunt op drie manieren uw inspraakreactie indienen:

 • 1.

  Viewer: u kunt het concept omgevingsplan inzien via onze eigen viewer http://omgevingsplan-rijssen-holten.planoview.nl/NL.IMRO.1742.BPB2016006-0001. U vindt rechtsboven een knop ‘inspraak’. Om inspraak in te dienen via de viewer heeft u uw DigiD nodig.

 • 2.

  10-minuten-gesprekken: u kunt een afspraak maken om specifieke vragen te stellen en eventueel inspraak in te dienen. Kies voor de activiteit ‘afspraak omgevingsplan’ in de afsprakenmodule.

 • 3.

  Schriftelijk: t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 244, 7460 AE Rijssen. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden en de locatie waar uw inspraakreactie betrekking op heeft.

Meer informatie

Op de projectpagina van het omgevingsplan buitengebied (www.rijssen-holten.nl/omgevingsplanbuitengebied) vindt u meer informatie over het omgevingsplan. Ook vindt u hier een link naar de speciaal ingerichte viewer en een instructiefilmpje over de werkwijze van de viewer.

Rijssen, 1 november 2016

Burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten,

Namens deze:

A.C. Hofland, burgemeester

A.C. van Eck, gemeentesecretaris

Naar boven