Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 58460Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit omgevingsvergunning Kerkweg - Raadhuisstraat in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 4 november 2016 tot en met donderdag 15 december 2016 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Kerkweg - Raadhuisstraat in Maarssen ter inzage ligt.

Inhoud

Het realiseren van 3 vrijstaande woningen op de hoek van de Kerkweg en de Raadhuisstraat in Maarssen waar nu de Rabobank is gevestigd.

Inzien

U kunt het ontwerpbesluit (NL.IMRO.1904.OVRaadhuisstr33MRS-OW01) vanaf vrijdag 4 november 2016 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak inzien bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 4 november 2016 gedurende 6 weken uw zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze richt u aan burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer N. Puyan (14 0346).