Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreStaatscourant 2016, 57322VerkeersbesluitenBebouwde Komgrens Waalre 2016 Boswet

Logo Waalre

Openbare Ruimte, vbesl 2016-08

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

De gemeenteraad van Waalre maakt bekend dat zij zoals bedoeld in artikel 1.5 afd.1 van de Boswet 1961 het volgende besluit hebben genomen:

BESLUIT

Tot het herzien van de bebouwde komgrens volgens de Boswet.

Waalre, 24 oktober 2016

Burgemeester en Wethouders

Namens deze,

De heer J.P.J. Thomassen

Verkeersdesundige

Mededelingen

Voor het inzien van het besluit met bijbehorende stukken kunt u telefonisch een afspraak maken, telefoonnummer 040-2282500.

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken, na publicatie in de Staatscourant bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift kunt u richten aan de gemeenteraad van Waalre, potbus 10.000, 5580 GA Waalre. In het geval u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.