Instemmen met het verzoek van de gemeente Amstelveen tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam (2016, nr. 296/1158)

Logo Amsterdam

 

Nummer 296/1158

Publicatiedatum 7 oktober 2016

Agendapunt 36

Datum besluit presidium 29 augustus 2016

Onderwerp

Instemmen met het verzoek van de gemeente Amstelveen tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van het presidium van 29 augustus 2016 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1158);

Gelet op artikel 81p GW, artikel 1 Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 5, lid 1, gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam,

Besluit:

in te stemmen met het verzoek van de gemeente Amstelveen tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam met ingang van 1 januari 2017.

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

in zijn vergadering op 5 oktober 2016.

De voorzitter

mr. E.E. van der Laan

De raadsgriffier

mr. M. Pe

Naar boven