Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Baarle-NassauStaatscourant 2016, 56639Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning Klein Bedaf 3 te Baarle-Nassau

Logo Baarle-Nassau

Burgemeester en wethouders van Gemeente Baarle-Nassau hebben besloten, gelet op artikelen 2.1, 2.10, 2.12 en 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dat zij het voornemen hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een vleesvarkensstal en het vergroten van een biggenstal op het adres Klein Bedaf 3, 5111 PH Baarle-Nassau.

De ontwerp-vergunning is verleend voor de activiteit(en):

 bouwen;

 handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening;

 oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting.

 

Ontwerp-omgevingsvergunning ligt ter inzage.

De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen van 25 oktober 2016 tot en met 5 december 2016 ter inzage in het gemeentehuis van Baarle-Nassau, Singel 1 in Baarle-Nassau. De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken zijn op afspraak tijdens werkdagen in te zien. Hiervoor kunt u bellen met het klantcontactcentrum, te bereiken via telefoonnummer 14 013. U kunt het plan ook bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is NL.IMRO.0744.OVuitbrKleinBedaf3-c001.

 

Zienswijze indienen

In de periode dat de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt, kan eenieder een zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC te Baarle-Nassau.

Uw schriftelijke zienswijze moet u voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze.

Wilt u een mondelinge zienswijze indienen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente, telefoonnummer 14 013.

 

Baarle-Nassau, 21 oktober 2016