Gemeente Heerlen – Toetreding Gulpen-Wittem tot de gemeenschappelijke regeling Reinigingsdiensten Rd4

Logo Heerlen

 

Burgemeesters en wethouders van Heerlen maken, ingevolge het bepaalde in artikel 26, tweede en vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, bekend dat burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem toetreden tot de gemeenschappelijke regeling Reinigingsdiensten Rd4. De toetreding gaat in op 1 januari 2017.

Naar boven