Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2016, 54668Centraal Stembureau

Registratie aanduidingen politieke groeperingen

De Kiesraad heeft in zijn vergadering van 10 oktober 2016 besloten op grond van artikel G 1 van de Kieswet in het door de Kiesraad bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de volgende aanduidingen op verzoek van de desbetreffende politieke groeperingen in te schrijven:

  • 291. Partij Bonte Koe

  • 292. De Republikeinen

  • 293. Forum voor Democratie

  • 294. Healthy Earth

De Kiesraad heeft op 10 oktober 2016 voorts besloten het verzoek van de 'Politieke vereniging lijst Europese Partij Nederland' tot registratie van een aanduiding in vorenstaand register op grond van artikel G 1 jo. artikel G 5 van de Kieswet buiten behandeling te laten, aangezien het een onvolledig verzoek betreft.

De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen deze besluiten van de Kiesraad beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak (Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

’s-Gravenhage, 10 oktober 2016

H.R.B.M. Kummeling, voorzitter Kiesraad