Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 5431Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan Bosdijk 10 in Kockengen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Bosdijk 10 in Kockengen vanaf vrijdag 5 februari tot en met donderdag 17 maart 2015 ter inzage ligt.

Inhoud

Met dit ontwerpwijzigingsplan maken burgemeester en wethouders gebruik van de in het bestemmingsplan Landelijk Gebied West vastgelegde wijzigingsbevoegdheid om de bestemming van het perceel Bosdijk 10 in Kockengen te wijzigen van ‘Recreatiewoning’ in ‘Wonen’.

Inzien

U kunt het ontwerpwijzigingsplan (NL.IMRO.1904.WPBosdijk10KKG-OW01) vanaf vrijdag 5 februari raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 17 maart 2016 bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur) en het servicepunt Beek en Hoff, Molendijk 34 in Loenen aan de Vecht (maandag t/m donderdag van 13:00 tot 16:00 uur).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 5 februari 2016 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan de heer S. Scheijven (14 0346).