Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwarderadeelStaatscourant 2016, 53538Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Reparatieplan Bûtengebiet en doarpen

Logo Leeuwarderadeel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan Reparatieplan Bûtengebiet en doarpen van 12 oktober 2016 tot en met 22 november 2016 ter inzage wordt gelegd. Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0081.04BP0002RP-OW01

 

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in twee uitspraken over het moederplan “Bûtengebiet en doarpen” geen opdracht gegeven om te komen tot een reparatie van het bestemmingsplan, maar het is wel wenselijk de uitspraken te verwerken in een reparatieplan. Daarnaast zijn enkele omissies in het plan geconstateerd die tegelijkertijd hersteld kunnen worden. Ook biedt het bestemmingsplan ruimte voor de plaatsing van zonnecollectoren en zonnepanelen anders dan op bouwwerken.  Dit heeft geleid tot het ontwerp-reparatieplan.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u:

 

  • 1.

    een schriftelijke zienswijze zenden aan burgemeester en wethouders, Postbus 24, 9050 AA Stiens;

  • 2.

    een mondelinge zienswijze kenbaar maken bij het cluster VROM, tel. 058-2576666.

 

Stiens, 10 oktober 2016

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel,

Harrie Siegersma, secretaris

drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester