Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst IJmondStaatscourant 2016, 53001VergunningenBekendmaking Besluit mer-beoordeling

Logo Omgevingsdienst IJmond

W., C. en N. van Dam, Vof. Van Dam, gelegen aan Wormerweg 27 te Westbeemster, heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor uitbreiding van de veestapel. Hiervoor is een mer-beoordeling uitgevoerd. De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het college van burgemeester en wethouders van Beemster bekend dat op grond van de mer-beoordeling geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld ter voorbereiding van het besluit op de vergunningaanvraag.

 

Inzage

Het ontwerpbesluit ligt tijdens werkuren van 6 oktober tot 17 november 2016 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl

 

Bezwaar

Dit besluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat alleen belanghebbenden die door het mer-beoordelingsbesluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen, bezwaar kunnen maken. Het bezwaarschrift moet binnen de inzagetermijn worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Beemster, afdeling juridische zaken, Postbus 7, 1462 ZG te Beemster.

 

Andere belanghebbenden kunnen tot 3 november 2016 hun bezwaren (zienswijze) tegen dit beoordelingsbesluit kenbaar maken in de procedure voor de omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze ligt tot 3 november 2016 ter inzage bij bovengenoemde locaties.

 

Algemene informatie

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 uur en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@odijmond.nl Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.Beverwijk, 5 oktober 2016

 

Beverwijk, 5 oktober 2016