Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2016, 52181OverigBesluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)

Logo Alphen-Chaam

Burgemeester en wethouders hebben, in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten dat voor deze activiteit geen Mer opgesteld hoeft te worden:

 

Adres

Omschrijving voorgenomen activiteit

Hondseind 17 te Alphen

E.A.C. Jansens

Uitbreiden huisvesting naar in totaal 3.290 vleesvarkens. In de nieuwe situatie verandert de aard van de activiteiten voor wat betreft het houden van vleesvarkens niet, maar het aantal dieren neemt toe met 2.293 stuks.

 

Het besluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 3 oktober tot en met vrijdag 11 november 2016 ter inzage bij de gemeente Alphen-Chaam (telefoon 013-5086666).

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat.

U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken in de hieropvolgende procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.