Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterveldStaatscourant 2016, 51788Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Schoolweg 7 Nijensleek

Logo Westerveld

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, maken B&W bekend dat met ingang van 6 oktober 2016 bij de publieksbalie in het gemeentehuis te Diever voor een ieder ter inzage ligt, het ontwerp “Bestemmingsplan Schoolweg 7 Nijensleek”, met planidentificatie NL.IMRO.1701.562PHZSchoolweg7NS-0002.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van twee vrijstaande woningen op het perceel Schoolweg 7 te Nijensleek (voorheen dorpscentrum Griet’nstede).

Op afspraak is inzage buiten openingstijden mogelijk. Tevens kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze: tot en met 16 november 2016 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling bij de raadkenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via onderstaand telefoonnummer.

Contact: team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521