Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2016, 51497Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 23 september 2016, kenmerk 1019411-155200-Z, houdende wijziging van de bijlagen 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering in verband met de maandelijkse wijziging van de aanspraak op geregistreerde geneesmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2.8 van het Besluit zorgverzekering;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling zorgverzekering wordt gewijzigd als volgt:

A

Bijlage 1 wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel A worden de volgende regels opgenomen:

0A02BCAO V

119537//25387

NEXIUM TABLET MSR 20MG

1,00

STUK

1,68111

0A02BCAO V

119558//23513

PANTOZOL TABLET MSR 20MG

2,00

STUK

1,00866

           

0A06ADBO V

119189//110863

EZICLEN CONCENTRAAT VOOR DRANK

2,00

STUK

8,86005

           

0A07ECCR V

119064//15064

PENTASA ZETPIL 1G

1,50

STUK

2,02053

           

YA10BDAO V

119302//27246

GLUCOVANCE TABLET FILMOMHULD 500/5MG

1,00

STUK

0,19376

           

0C01BDAO V

117253

AMIODARON HCL AUROBINDO TABLET 200MG

1,00

STUK

0,26210

           

0C08CAAO V

119359//14795

ADALAT OROS TABLET MGA 60MG

0,50

STUK

1,30901

0C08CAAO V

119273//25287

BARNIDIPINE HCL ERC CAPSULE MGA 10MG

1,00

STUK

0,65450

0C08CAAO V

119266//25288

BARNIDIPINE HCL ERC CAPSULE MGA 20MG

0,50

STUK

1,30901

           

0G03FAAO V

119301//14942

KLIOGEST TABLET

1,00

STUK

0,38944

           

0H01BAAO V

117303

NOCDURNA LYOPHILISAAT 25MCG

7,20

STUK

0,77219

0H01BAAO V

117304

NOCDURNA LYOPHILISAAT 50MCG

3,60

STUK

0,87749

           

0J01GBAII V

EU/1/14/932/001

VANTOBRA VERNOPL 100MG/ML AMP 1,7ML+TOLERO VERNEV

1,00

STUK

45,09441

           

0J05ABDO V

119381//25992

VALCYTE TABLET FILMOMHULD 450MG

2,00

STUK

24,63379

           

0J07BCAP V

119257//17316

ENGERIX-B VACCIN 20MCG/ML WWSP 1ML

1,00

ML

29,51840

           

0L02AEADI V

118913//12450

DECAPEPTYL CR INJPDR 3,75MG IN WWSP +SOLV 1ML

1,00

STUK

184,07590

           

0L04AABO V

119328//30203

MYFORTIC TABLET MSR 360MG

4,00

STUK

2,95562

           

0L04AADO V

119327//18107

PROGRAF CAPSULE 1MG

5,00

STUK

2,84925

           

1M01AEAO V

116489

IBUPROFEN SANDOZ GRANULAAT 600MG IN SACHET

2,00

STUK

0,27832

           

0N02CCAO V

119061//27212

FROMIREX TABLET OMHULD 2,5MG

1,00

STUK

6,21227

           

YN02AJAO V

116795

SKUDEXA 75 MG/25 MG, FILMOMHULDE TABLETTEN

1,00

STUK

0,49525

           

0N03AGAO V

118629//13157

DEPAKINE CHRONO TABLET MGA 300MG

5,00

STUK

0,15928

           

0N04BDAO V

117099

RASAGILINE CF TABLET 1MG

1,00

STUK

0,60171

           

4N05AXAO V

EU/1/15/1005/015

ARIPIPRAZOL MYLAN PHARMA TABLET 10MG

1,50

STUK

2,64201

4N05AXAO V

EU/1/15/1005/017

ARIPIPRAZOL MYLAN PHARMA TABLET 15MG

1,00

STUK

3,96302

4N05AXAO V

EU/1/15/1005/019

ARIPIPRAZOL MYLAN PHARMA TABLET 30MG

0,50

STUK

7,92603

4N05AXAO V

117554

QUETIAPINE SANDOZ SR TABLET MVA 50MG

6,00

STUK

0,66050

4N05AXAO V

117557

QUETIAPINE SANDOZ SR TABLET MVA 300MG

1,00

STUK

3,96302

           

0R03ACCIDCV

119377//112058

STRIVERDI RESPIMAT OPL V INHAL 2,5MCG/DO PATR 60DO

2,00

DO

0,61011

           

YR03ACCIDAV

119485//34610

FOSTER AEROSOL 100/6MCG/DOSIS SPUITBUS 180DO

1,00

DO

0,40611

           

2R06AEAO V

119553//26770

XYZAL TABLET FILMOMHULD 5MG

1,00

STUK

0,50499

           

0S01XABG V

119116//19305

OCULOTECT UNIDOSE OOGDRUPPELS 50MG/ML AMP 0,4ML

4,00

STUK

0,22099

2. In onderdeel A worden de volgende regels vervangen door de daarbij vermelde teksten:

‘0A10AEAPD V

EU/1/14/944/012

ABASAGLAR 100 E/ML OPL V INJ IN VOORGEV PEN 3 ML

0,40

ML

3,92133

’:

0A10AEAPD V

EU/1/14/944/012

ABASAGLAR INJVLST 100E/ML PEN 3ML

0,40

ML

3,92133

;

             

‘0C01BDAO V

27609=57505

AMIODARON HCL ACTAVIS TABLET 200MG

1,00

STUK

0,26210

’:

0C01BDAO V

27609=57505

AMIODARON HCL AURO TABLET 200MG

1,00

STUK

0,26210

;

             

‘0C08DAAO V

26239=24174

VERAPAMIL HCL ACTAVIS RETARD TABLET MGA 240MG

1,67

STUK

0,31283

’:

0C08DAAO V

26239=24174

VERAPAMIL HCL AUROBINDO RETARD TABLET MGA 240MG

1,67

STUK

0,31283

;

             

‘0J05ABDO V

34730

VALCYTE 50 MG/ML, POEDER VOOR DRANK

18,00

ML

2,73709

’:

0J05ABDO V

34730

VALCYTE POEDER V DRANK 50MG/ML

18,00

ML

2,73709

;

             

‘0L02BGAO V

105553

EXEMESTAAN ACTAVIS TABLET FILMOMHULD 25MG

1,00

STUK

4,71931

’:

0L02BGAO V

105553

EXEMESTAAN AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 25MG

1,00

STUK

4,71931

;

             

‘0M01ABAR K

16276

DICLOFENAC NATRIUM ACTAVIS ZETPIL 25MG

4,00

STUK

0,12933

’:

0M01ABAR K

16276

DICLOFENAC NATRIUM AUROBINDO ZETPIL 25MG

4,00

STUK

0,12933

;

             

‘1M01AXAO V

23264

NABUMETON ACTAVIS TABLET 500MG

2,00

STUK

0,33398

’:

1M01AXAO V

23264

NABUMETON AUROBINDO TABLET 500MG

2,00

STUK

0,33398

;

             

‘0M03AXAP V

115734

XEOMIN 200 EENHEDEN POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJ

0,01

STUK

544,53620

’:

0M03AXAP V

115734

XEOMIN INJECTIEPOEDER FLACON 200E

0,01

STUK

544,53620

;

             

‘0M03BXAO V

115493

TOLPERMYO 50 MG FILMOMHULDE TABLETTEN

4,00

STUK

0,18321

’:

0M03BXAO V

115493

TOLPERMYO TABLET FILMOMHULD 50MG

4,00

STUK

0,18321

;

             

‘0N02AAAO V

112720

OXYCODON HCL ACTAVIS RETARD TABLET MGA 30MG

1,00

STUK

2,08033

’:

0N02AAAO V

112720

OXYCODON HCL AUROBINDO RETARD TABLET MGA 30MG

1,00

STUK

2,08033

;

             

‘0N05BAAO V

21560=12991

BROMAZEPAM ACTAVIS TABLET 3MG

3,33

STUK

0,07260

’:

0N05BAAO V

21560=12991

BROMAZEPAM AUROBINDO TABLET 3MG

3,33

STUK

0,07260

;

             

‘0N05BAAO V

21561=12992

BROMAZEPAM ACTAVIS TABLET 6MG

1,67

STUK

0,14521

’:

0N05BAAO V

21561=12992

BROMAZEPAM AUROBINDO TABLET 6MG

1,67

STUK

0,14521

;

             

‘0R01ADAN V

101256

FLUTICASONPROPIONAAT ACT NEUSSPR 50MCG/DO FL 150DO

4,00

DO

0,08425

’:

0R01ADAN V

101256

FLUTICASONPROPIONAAT AUR NEUSSPR 50MCG/DO FL 150DO

4,00

DO

0,08425

 

3. In onderdeel A worden de volgende regels verwijderd:

0L01XECO V

EU/1/10/628/002

VOTRIENT 200 MG FILMOMHULDE TABLETTEN 90 STUKS

4,00

STUK

35,91481

0L01XECO V

EU/1/10/628/003

VOTRIENT 400 MG FILMOMHULDE TABLETTEN 30 STUKS

2,00

STUK

59,85801

4. In onderdeel B worden de volgende regels opgenomen:

116893

ABACAVIR/LAMIVUDINE TEVA 600/300 MG FO TABLETTEN

119198//12248

ACTILYSE INFUSIEPOEDER FLACON 50MG + SOLVENS 50ML

EU/1/16/1099/001

DESCOVY TABLET FILMOMHULD 200/10MG

EU/1/16/1099/003

DESCOVY TABLET FILMOMHULD 200/25MG

119108//2011

GLUCAGEN HYPOKIT INJPDR FL 1MG SOLV WWSP 1ML

119244//2011

GLUCAGEN HYPOKIT INJPDR FL 1MG SOLV WWSP 1ML

114879

NEVIRAPINE MYLAN TABLET MVA 400MG

EU/1/16/1112/001

ODEFSEY TABLET FILMOMHULD

5. In onderdeel B wordt de volgende regel vervangen door de daarbij vermelde tekst:

102274

COLCHICINE ACTAVIS TABLET 0,5MG

’:

 

102274

COLCHICINE AUROBINDO TABLET 0,5MG

 

B

In bijlage 2 komt onderdeel 76 te luiden:

76. Fingolimod

Voorwaarde:

voor een verzekerde van achttien jaar of ouder:

met zeer actieve relapsing-remitting multiple sclerose (RRMS) die niet heeft gereageerd op een behandeling met ten minste één ziektemodificerende behandeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2016. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 september 2016, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2016.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers