Bekendmaking normen voor de bouw bestemde producten

16 september 2016

Nr. 305/2011-1

De Besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken de nationale referenties van geharmoniseerde Europese normen.

Publiceren in de bijlage de nationale referenties van de geharmoniseerde Europese normen horend bij richtlijn 305/2011 (dit was voorheen 89/106/EEG) en gepubliceerd in Publicatieblad reeks C209:2016. Zoals bedoeld in het Bouwbesluit. Deze lijst vervangt de vorige publicaties.

De bekendmaking wordt gedaan namens de Minister van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De genoemde normen kunnen worden besteld bij de afd. NEN-Klantenservice van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN). Tel 015-2630391, fax. 015-2690271. Tevens kunnen de genoemde normen via Internet worden besteld (www.nen.nl).

Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De besturen NEN en NEC Voor deze: De Directies NEN en NEC

Normnummer

Titel

Vervangen normen

Datum inwerking treding van geharmoniseerde norm

Einddatum coëxistentieperiode

Noot 1

NEN-EN 1:1998

       

EN 1:1998

Met olie gestookte ovens met verdampingsbranders en schoorsteenaansluiting

 

2008-01-01

2009-01-01

NEN-EN 1:1998/A1:2007

       

EN 1:1998/A1:2007

Met olie gestookte kachels met verdampingsbranders en schoorsteenaansluiting

 

2008-01-01

2009-01-01

NEN-EN 40-4:2005

       

EN 40-4:2005

Lichtmasten – Deel 4: Eisen voor lichtmasten van gewapend en voorgespannen beton

NEN-EN 40-9:1983

2006-10-01

2007-10-01

NEN-EN 40-4:2005/C1:2007

       

EN 40-4:2005/AC:2006

Lichtmasten – Deel 4: Eisen voor lichtmasten van gewapend en voorgespannen beton

 

2007-01-01

2007-01-01

NEN-EN 40-5:2002

       

EN 40-5:2002

Lichtmasten – Deel 5: Eisen voor stalen lichtmasten

NEN-EN 40-5:2000

2003-02-01

2005-02-01

NEN-EN 40-6:2002

       

EN 40-6:2002

Lichtmasten – Deel 6: Eisen voor aluminium lichtmasten

NEN-EN 40-6:2000

2003-02-01

2005-02-01

NEN-EN 40-7:2003

       

EN 40-7:2002

Lichtmasten – Deel 7: Eisen voor composiet lichtmasten van met vezel versterkte polymeren

 

2003-10-01

2004-10-01

NEN-EN 54-2:1998

       

EN 54-2:1997

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 2: Brandmeldcentrale

 

2008-01-01

2009-08-01

NEN-EN 54-2:1999/A1:2006

       

EN 54-2:1997/A1:2006

Automatische brandmeldingsinstallaties – Deel 2: Brandmeldcentrale

 

2008-01-01

2009-08-01

NEN-EN 54-3:2001

       

EN 54-3:2001

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 3: Brandalarmeringsapparatuur – Akoestische signaalgevers

 

2003-04-01

2009-06-01

NEN-EN 54-3:2001/A1:2002

       

EN 54-3:2001/A1:2002

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 3: Brandalarmeringsapparatuur – Akoestische signaalgevers

 

2003-04-01

2005-06-30

NEN-EN 54-3:2001/A2:2006

       

EN 54-3:2001/A2:2006

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 3: Brandalarmeringsapparatuur – Akoestische signaalgevers

 

2007-03-01

2009-06-01

NEN-EN 54-4:1997

       

EN 54-4:1997

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 4: Energievoorziening

 

2003-10-01

2009-08-01

NEN-EN 54-4:1999/A1:2003

       

EN 54-4:1997/A1:2002

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 4: Energievoorziening

 

2003-10-01

2009-08-01

NEN-EN 54-4:1999/A2:2006

       

EN 54-4:1997/A2:2006

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 4: Energievoorziening

 

2007-06-01

2009-08-01

NEN-EN 54-5:2001

       

EN 54-5:2000

Brandmeldinstallaties – Deel 5: Thermische melders – Puntmelders

NEN-EN 54-5:1977/A1:1988; NEN-EN 54-6:1985/A1:1988; NEN-EN 54-5:1977; NEN-EN 54-6:1985; NEN-EN 54-8:1985/A1:1988; NEN-EN 54-8:1985

2003-04-01

2005-06-30

NEN-EN 54-5:2001/A1:2002

       

EN 54-5:2000/A1:2002

Brandmeldinstallaties – Deel 5: Thermische melders – Puntmelders

 

2003-04-01

2005-06-30

NEN-EN 54-7:2001

       

EN 54-7:2000

Brandmeldinstallatie – Deel 7: Rookmelders – Puntmelders werkend volgens het strooilicht-, verduisterings- of ionisatieprincipe

NEN-EN 54-7:1985/A1:1988; NEN-EN 54-7:1985; NEN-EN 54-9:1985

2003-04-01

2009-08-01

NEN-EN 54-7:2001/A1:2002

       

EN 54-7:2000/A1:2002

Brandmeldinstallatie – Deel 7: Rookmelders – Puntmelders werkend volgens het strooilicht-, verduisterings- of ionisatieprincipe

 

2003-04-01

2005-06-30

NEN-EN 54-7:2001/A2:2006

       

EN 54-7:2000/A2:2006

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 7: Rookmelders – Puntmelders werkend volgens het strooilicht, verduisterings- of ionisatieprincipe

 

2007-05-01

2009-08-01

NEN-EN 54-10:2002

       

EN 54-10:2002

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 10: Vlamdetectoren – Puntmelders

 

2006-09-01

2008-09-01

NEN-EN 54-10:2002/A1:2005

       

EN 54-10:2002/A1:2005

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 10: Vlamdetectoren – Puntmelders

 

2006-09-01

2008-09-01

NEN-EN 54-11:2001

       

EN 54-11:2001

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 11: Handbrandmelders

 

2006-09-01

2008-09-01

NEN-EN 54-11:2001/A1:2005

       

EN 54-11:2001/A1:2005

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 11: Handbrandmelders

 

2006-09-01

2008-09-01

NEN-EN 54-12:2015

       

EN 54-12:2015

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 12: Rookmelders – Lijnvormige, optische detectoren met lichtstraal

NEN-EN 54-12:2003

2017-04-08

 

NEN-EN 54-16:2008

       

EN 54-16:2008

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 16: Ontruimingsalarmcentrale

 

2009-01-01

2011-04-01

NEN-EN 54-17:2005

       

EN 54-17:2005

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 17: Kortsluit-isolatoren

 

2006-10-01

2008-12-01

NEN-EN 54-18:2005/C1:2007

       

EN 54-18:2005/AC:2007

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 18: Input/output-elementen

 

2008-01-01

2008-01-01

NEN-EN 54-20:2006

       

EN 54-20:2006

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 20: Aspiratie rookmelders

 

2007-04-01

2009-07-01

NEN-EN 54-20:2006/C1:2009

       

EN 54-20:2006/AC:2008

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 20: Aspiratie rookmelders

 

2009-08-01

2009-08-01

NEN-EN 54-21:2006

       

EN 54-21:2006

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 21: Doormeldapparatuur voor alarm- en storingsmeldingen

 

2007-03-01

2009-06-01

NEN-EN 54-23:2010

       

EN 54-23:2010

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 23: Brandalarmeringsapparatuur – Visuele alarmgevers

 

2010-12-01

2013-12-31

NEN-EN 54-24:2008

       

EN 54-24:2008

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 24: Alarminstallaties met gesproken woord – Luidsprekers

 

2009-01-01

2011-04-01

NEN-EN 54-25:2008

       

EN 54-25:2008

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 25: Componenten die gebruik maken van radiografische verbindingen en hieraan gerelateerde systeemeisen

 

2009-01-01

2001-04-01

NEN-EN 54-25:2008/C1:2010

       

EN 54-25:2008/AC:2010

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 25: Componenten die gebruik maken van radiografische verbindingen en hieraan gerelateerde systeemeisen

 

2012-07-01

2012-07-01

NEN-EN 179:2008

       

EN 179:2008

Hang- en sluitwerk – Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een drukplaat, voor gebruik bij vluchtroutes – Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 179:1997/A1:2001; NEN-EN 179:1997; NEN-EN 179:1997/A1:2001/C1:2002

2009-01-01

2010-01-01

NEN-EN 197-1:2011

       

EN 197-1:2011

Cement – Deel 1: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor gewone cementsoorten

NEN-EN 197-1:2000; NEN-EN 197-1:2000; NEN-EN 197-1:2000/A1:2004; NEN-EN 197-1:2000/A3:2007; NEN-EN 197-4:2004

2012-07-01

2013-07-01

NEN-EN 295-1:2013

       

EN 295-1:2013

Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen – Deel 1: Eisen aan buizen, hulpstukken en verbindingen

NEN-EN 295-1:1992; NEN-EN 295-1:1992/A1:1996; NEN-EN 295-1:1992/A2:1997; NEN-EN 295-1:1992/A3:1999; NEN-EN 295-10:2005

2013-11-01

2014-11-01

NEN-EN 295-4:2013

       

EN 295-4:2013

Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen – Deel 4: Eisen aan verloopstukken, koppelstukken en flexibele koppelingen

NEN-EN 295-4:1995; NEN-EN 295-10:2005; NEN-EN 295-4:1995/C1:1998

2013-11-01

2014-11-01

NEN-EN 295-5:2013

       

EN 295-5:2013

Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen – Deel 5: Eisen aan geperforeerde buizen en hulpstukken

NEN-EN 295-5:1994/A1:1999; NEN-EN 295-5:1994; NEN-EN 295-10:2005

2013-11-01

2014-11-01

NEN-EN 295-6:2013

       

EN 295-6:2013

Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen – Deel 6: Eisen aan onderdelen van putten en inspectieruimten

NEN-EN 295-6:1995; NEN-EN 295-10:2005

2013-11-01

2014-11-01

NEN-EN 295-7:2013

       

EN 295-7:2013

Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen – Deel 7: Eisen aan buizen en verbindingen voor het doorpersen van buizen

NEN-EN 295-7:1995; NEN-EN 295-10:2005

2013-11-01

2014-11-01

NEN-EN 331:1998

       

EN 331:1998

Met de hand bediende kogelkranen en plugkranen met gesloten bodem voor gasinstallaties in gebouwen

NEN 3098:1967; NEN 1647:1967

2011-09-01

2012-09-01

NEN-EN 331:1998/A1:2010

       

EN 331:1998/A1:2010

Met de hand bediende kogelkranen en bodemplugkranen voor gasinstallaties in gebouwen

 

2011-09-01

2012-09-01

NEN-EN 413-1:2011

       

EN 413-1:2011

Metselcement – Deel 1: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria

NEN-EN 413-1:2004

2012-02-01

2013-02-01

NEN-EN 416-1:2009

       

EN 416-1:2009

Met gas gestookte donkerstralers met één brander voor niet-huishoudelijk gebruik – Deel 1: Veiligheid

NEN-EN 416-1:1999; NEN-EN 416-1:1999/A2:2001; NEN-EN 416-1:1999/A1:2000; NEN-EN 416-1:1999/A3:2002

2009-12-01

2010-12-01

NEN-EN 438-7:2005

       

EN 438-7:2005

Decoratief hoge-druk laminaat (HPL) – Platen gebaseerd op thermohardende harsen (gewoonlijk Laminaat genoemd) – Deel 7: Compact laminaat en samengestelde panelen van HPL voor wand- en plafondafwerking binnen en buiten

NEN-EN 438-1:1992; NEN-EN 438-2:1992

2005-11-01

2006-11-01

NEN-EN 442-1:2014

       

EN 442-1:2014

Radiatoren en convectoren – Deel 1: Technische specificaties en eisen

NEN-EN 442-1:1996; NEN-EN 442-3:2003; NEN-EN 442-1:1996/A1:2003

2015-11-13

2016-11-13

NEN-EN 450-1:2012

       

EN 450-1:2012

Vliegas voor beton – Deel 1: Definitie, specificaties en conformiteitscriteria

NEN-EN 450-1:2005+A1:2007

2013-05-01

2014-05-01

NEN-EN 459-1:2010

       

EN 459-1:2015

Bouwkalk – Deel 1: Definities, specificaties en conformiteitscriteria

NEN-EN 459-1:2010

2011-06-01

2012-06-01

NEN-EN 490:2011

       

EN 490:2011

Betonnen dakpannen en hulpstukken voor dakbedekking bekledingselementen – Productspecificaties

NEN-EN 490:2004; NEN-EN 490:2004/A1:2006

2012-08-01

2012-08-01

NEN-EN 492:2012

       

EN 492:2012

Vezelcement leien en hulpstukken – Productspecificatie en beproevingsmethoden

NEN-EN 492:2004/A2:2006; NEN-EN 492:2004; NEN-EN 492:2004/A1:2005

2013-07-01

2013-07-01

NEN-EN 494:2012+A1:2015

       

EN 494:2012+A1:2015

Geprofileerde platen en hulpstukken van vezelcement voor daken – Productspecificatie en beproevingsmethoden

NEN-EN 494:2012

2016-04-08

2017-08-04

NEN-EN 516:2006

       

EN 516:2006

Geprefabriceerde toebehoren voor daken – Voorzieningen voor het betreden van daken – Looppaden, loopvlakken en treden

NEN-EN 516:1995

2006-11-01

2007-11-01

NEN-EN 517:2006

       

EN 517:2006

Geprefabriceerde toebehoren voor daken – Dak(veiligheids)haken

NEN-EN 517:1995

2006-12-01

2007-12-01

NEN-EN 520:2004+A1:2009

       

EN 520:2004+A1:2009

Gipsplaten – Definities, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 520:2004

2010-06-01

2010-12-01

NEN-EN 523:2003

       

EN 523:2003

Dunwandige stalen omhullingsbuizen voor voorspankabels – Termen, eisen, kwaliteitsbeheersing

NEN-EN 523:1997

2004-06-01

2005-06-01

NEN-EN 534:2006+A1:2010

       

EN 534:2006+A1:2010

Golfplaten van bitumen – Productspecificatie en beproevingsmethoden

NEN-EN 534:2006

2011-01-01

2011-01-01

NEN-EN 544:2011

       

EN 544:2011

Bitumen shingles met minerale en/of synthetische inlage – Productspecificatie en beproevingsmethoden

NEN-EN 544:2005

2012-04-01

2012-04-01

NEN-EN 572-9:2004

       

EN 572-9:2004

Glas voor gebouwen – Basisproducten van natronkalkglas producten – Deel 9: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

 

2005-09-01

2006-09-01

NEN-EN 588-2:2002

       

EN 588-2:2001

Vezelcementbuizen voor rioleringen onder vrij verval – Deel 2: Putten

NEN 3279:1991

2002-10-01

2003-10-01

NEN-EN 598:2007+A1:2009

       

EN 598:2007+A1:2009

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor afvalwatertoepassingen – Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 598:2007

2010-04-01

2011-04-01

NEN-EN 621:2009

       

EN 621:2009

Niet-huishoudelijke met gas gestookte luchtverwarmers met gedwongen convectie voor ruimteverwarming met een belasting op onderwaarde van 300 kW zonder ventilator voor de aanvoer van verbrandingslucht en/of de afvoer van verbrandingsgassen

NEN-EN 621:1998/A1:2001; NEN-EN 621:1998

2010-08-01

2011-08-01

NEN-EN 671-1:2012

       

EN 671-1:2012

Vaste brandblusinstallaties – Brandslangsystemen – Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang

NEN-EN 671-1:2001

2013-03-01

2013-07-01

NEN-EN 671-2:2012

       

EN 671-2:2012

Vaste brandblusinstallaties – Brandslangsystemen – Deel 2: Brandslangsystemen met plat-oprolbare slang

NEN-EN 671-2:2001/A1:2004; NEN-EN 671-2:2001

2013-03-01

2013-07-01

NEN-EN 681-1:1996

       

ISO 9631

Afdichtingen van elastomeer – Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen – Deel 1: Gevulcaniseerde rubber

NEN 7103:1981

2003-01-01

2009-01-01

NEN-EN 681-1:1996/A1:1998

       

EN 681-1:1996/A1:1998

Afdichtingen van elastomeer – Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen – Deel 1: Gevulkaniseerde rubber

 

2003-01-01

2004-01-01

NEN-EN 681-1:1996/A2:2002

       

EN 681-1:1996/A2:2002

Afdichtingen van elastomeer – Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen – Deel 1: Gevulkaniseerde rubber

 

2003-01-01

2004-01-01

NEN-EN 681-1:1996/A3:2005

       

EN 681-1:1996/A3:2005

Afdichtingen van elastomeer – Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen – Deel 1: Gevulcaniseerde rubber

 

2008-01-01

2009-01-01

NEN-EN 681-2:2000

       

EN 681-2:2000

Afdichtingen van elastomeer – Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen – Deel 2: Thermoplastische elastomeren

 

2003-01-01

2004-01-01

NEN-EN 681-2:2000/A1:2002

       

EN 681-2:2000/A1:2002

Afdichtingen van elastomeer – Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen – Deel 2: Thermoplastische elastomeren

 

2003-01-01

2004-01-01

NEN-EN 681-2:2000/A2:2005

       

EN 681-2:2000/A2:2005

Afdichtingen van elastomeer – Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen – Deel 2: Thermoplastische elastomeren

 

2010-01-01

2010-01-01

NEN-EN 681-3:2000

       

EN 681-3:2000

Afdichtingen van elastomeer – Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen – Deel 3: Gevulcaniseerde schuimrubber

 

2003-01-01

2004-01-01

NEN-EN 681-3:2000/A1:2002

       

EN 681-3:2000/A1:2002

Afdichtingen van elastomeer – Materiaaleisen voor afdichtingen van verbindingen in water- en rioleringsbuizen – Deel 3: Gevulcaniseerde schuimrubber

 

2003-01-01

2004-01-01

NEN-EN 681-3:2000/A2:2005

       

EN 681-3:2000/A2:2005

Afdichtingen van elastomeer – Materiaaleisen voor afdichtingen van verbindingen in water- en rioleringsbuizen – Deel 3: Gevulcaniseerde schuimrubber

 

2012-07-01

2012-07-01

NEN-EN 681-4:2000

       

EN 681-4:2000

Afdichtingen van elastomeer – Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen – Deel 4: Afdichtingselementen uit gegoten polyurethaan

 

2003-01-01

2004-01-01

NEN-EN 681-4:2000/A1:2002

       

EN 681-4:2000/A1:2002

Afdichtingen van elastomeer – Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen – Deel 4: Afdichtingselementen uit gegoten polyurethaan

 

2003-01-01

2004-01-01

NEN-EN 681-4:2000/A2:2005

       

EN 681-4:2000/A2:2005

Afdichtingen van elastomeer – Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen – Deel 4: Afdichtingselementen uit gegoten polyurethaan

 

2012-07-01

2012-07-01

NEN-EN 682:2002

       

EN 682:2002

Afdichtingen van elastomeer – Materiaaleisen voor afdichtingen van verbindingen in buizen en hulpstukken voor gas en vloeibare koolwaterstoffen

NEN 7212:1987; NEN 7212:1987

2002-10-01

2003-12-01

NEN-EN 682:2002/A1:2005

       

EN 682:2002/A1:2005

Afdichtingen van elastomeer – Materiaaleisen voor afdichtingen van verbindingen in buizen en hulpstukken voor gas en vloeibare koolwaterstoffen

 

2012-07-01

2012-07-01

NEN-EN 771-1:2011+A1:2015

       

EN 771-1:2011+A1:2015

Specificaties voor metselstenen – Deel 1: Baksteen

NEN-EN 771-1:2011

2016-06-10

2017-06-10

NEN-EN 771-2:2011+A1:2015

       

EN 771-2:2011+A1:2015

Specificaties voor metselstenen – Deel 2: Kalkzandsteen

NEN-EN 771-2:2003; NEN-EN 771-2:2003/A1:2005

2016-06-10

2017-06-10

NEN-EN 771-3:2011+A1:2015

       

EN 771-3:2011+A1:2015

Specificaties voor metselstenen – Deel 3: Bouwblokken en -stenen van grind- en lichtbeton

NEN-EN 771-3:2003/A1:2005; NEN-EN 771-3:2003

2016-06-10

2017-06-10

NEN-EN 771-4:2011+A1:2015

       

EN 771-4:2011L+A1:2015

Specificaties voor metselstenen – Deel 4: Cellenbeton

NEN-EN 771-4:2003; NEN-EN 771-4:2003/A1:2005

2016-06-10

2017-06-10

NEN-EN 771-5:2011+A1:2015

       

EN 771-5:2011+A1:2015

Specificaties voor metselstenen – Deel 5: Geprefabriceerde bouwblokken en -stenen van speciaal beton

NEN-EN 771-5:2004; NEN-EN 771-5:2004/A1:2005

2016-06-10

2017-06-10

NEN-EN 771-6:2011+A1:2015

       

EN 771-6:2011+A1:2015

Specificatie voor metselstenen – Deel 6: Natuursteen

NEN-EN 771-6:2011

2016-04-08

2017-04-08

NEN-EN 777-1:2009

       

EN 777-1:2009

Met gas gestookte donkerstralers met meer dan één brander voor niet-huishoudelijk gebruik – Deel 1: Systeem D, veiligheid

NEN-EN 777-1:1999/A2:2001; NEN-EN 777-1:1999; NEN-EN 777-1:1999/A1:2001; NEN-EN 777-1:1999/A3:2002

2009-11-01

2010-11-01

NEN-EN 777-2:2009

       

EN 777-2:2009

Met gas gestookte donkerstralers met meer dan één brander voor niet-huishoudelijk gebruik – Deel 2: Systeem E – Veiligheid

NEN-EN 777-2:1999/A2:2001; NEN-EN 777-2:1999; NEN-EN 777-2:1999/A3:2002; NEN-EN 777-2:1999/A1:2001

2009-11-01

2010-11-01

NEN-EN 777-3:2009

       

EN 777-3:2009

Met gas gestookte donkerstralers met meer dan één brander voor niet-huishoudelijk gebruik – Deel 3: Systeem F – Veiligheid

NEN-EN 777-3:1999/A2:2001; NEN-EN 777-3:1999; NEN-EN 777-3:1999/A1:2001; NEN-EN 777-3:1999/A3:2002

2009-11-01

2010-11-01

         

NEN-EN 777-4:2009

       

EN 777-4:2009

Met gas gestookte donkerstralers met meer dan één branders voor niet-huishoudelijk gebruik – Deel 4: Systeem H – Veiligheid

NEN-EN 777-4:1999/A2:2001; NEN-EN 777-4:1999/A3:2002; NEN-EN 777-4:1999; NEN-EN 777-4:1999/A1:2001

2009-11-01

2010-11-01

NEN-EN 778:2009

       

EN 778:2009

Eisen voor huishoudelijke met gas gestookte luchtverwarmers voor ruimteverwarming met een nettowarmtebelasting van 70 kW, zonder een ventilator voor de aanvoer van verbrandingslucht en/of afvoer van verbrandingsgassen

NEN-EN 778:1998/A1:2001; NEN-EN 778:1998

2010-08-01

2011-08-01

NEN-EN 845-1:2013

       

EN 845-1:2013

Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies – Deel 1: Spouwankers, muurankers, raveel-/gordingschoenen en ondersteuningsproducten

NEN-EN 845-1:2003+A1:2008

2014-08-08

2015-08-08

NEN-EN 845-2:2013

       

EN 845-2:2013

Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies – Deel 2: Lateien

NEN-EN 845-2:2003

2014-08-08

2015-08-08

NEN-EN 845-3:2013

       

EN 845-3:2013

Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies – Deel 3: Lintvoegwapening van staal

NEN-EN 845-3:2003+A1:2008

2014-08-08

2015-08-08

NEN-EN 858-1:2002

       

EN 858-1:2002

Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) – Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole

NEN 7089:1990

2005-09-01

2006-09-01

NEN-EN 858-1:2002/A1:2004

       

EN 858-1:2002/A1:2004

Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) – Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole

 

2005-09-01

2006-09-01

NEN-EN 877:1999

       

EN 877:1999

Gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor rioleringssystemen – Eisen, beproevingsmethoden en kwaliteitsborging

 

2008-01-01

2009-09-01

NEN-EN 877:1999/A1:2006

       

EN 877:1999/A1:2006

Gietijzeren buizen en hulpstukken, verbindingen en onderdelen voor rioleringssystemen – Eisen, beproevingsmethoden en kwaliteitsborging

 

2008-01-01

2009-09-01

NEN-EN 877:1999/A1:2006/C1:2008

       

EN 877:1999/A1:2006/AC:2008

Gietijzeren buizen en hulpstukken, verbindingen en onderdelen voor rioleringssystemen – Eisen, beproevingsmethoden en kwaliteitsborging

 

2009-01-01

2009-01-01

NEN-EN 934-2:2009+A1:2012

       

EN 934-2:2009+A1:2012

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel – Deel 2: Hulpstoffen voor beton – Definities, eisen, conformiteit, markering en aanduiding

NEN-EN 934-2:2009

2013-03-01

2013-09-01

NEN-EN 934-3:2009+A1:2012

       

EN 934-3:2009+A1:2012

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel – Deel 3: Hulpstoffen voor mortel voor metselwerk – Definities, eisen, conformiteit en markering en aanduidingen

NEN-EN 934-3:2009

2013-03-01

2013-09-01

NEN-EN 934-4:2009

       

EN 934-4:2009

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel – Deel 4: Hulpstoffen voor injectiemortel voor voorspankabels – Definities, eisen, conformiteit, markering en aanduiding

NEN-EN 934-4:2001/A1:2004; NEN-EN 934-4:2001

2010-03-01

2011-03-01

NEN-EN 934-5:2007

       

EN 934-5:2007

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel – Deel 5: Hulpstoffen voor spuitbeton – Definities, eisen, conformiteit, merken en labellen

 

2009-01-01

2010-01-01

NEN-EN 969:2009

       

EN 969:2009

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor gasleidingen – Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 969:1995; NEN-EN 969:1995/A1:1999

2010-01-01

2011-01-01

NEN-EN 997:2012

       

EN 997:2012

WC-potten en closetcombinaties met ingebouwde stankafsluiter

NEN-EN 997:2003/A1:2007; NEN-EN 997:2003

2012-12-01

2013-06-01

NEN-EN 997:2012/C1:2012

       

EN 997:2012/AC:2012

WC-potten en closetcombinaties met ingebouwde stankafsluiter

 

2013-03-01

2013-03-01

NEN-EN 998-1:2010

       

EN 998-1:2010

Specificaties voor mortels voor metselwerk – Deel 1: Stukadoormortel voor binnen- en buitentoepassingen

NEN-EN 998-1:2003

2011-06-2011

2012-06-01

NEN-EN 998-2:2010 EN 998-2:2010

Specificaties voor mortels voor metselwerk – Deel 2: Mortels voor metselwerk

NEN-EN 998-2:2003

2011-06-01

2012-06-01

NEN-EN 1013:2012+A1:2014

       

EN 1013:2012+A1:2014

Geprofileerde lichtdoorlatende enkelwandige platen van kunststof voor interne en externe daken, muren en plafonds – Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1013:2012

2015-07-10

2016-07-10

NEN-EN 1020:2009

       

EN 1020:2009

Niet-huishoudelijke met gas gestookte luchtverwarmers voor ruimteverwarming met een netto-warmtebelasting tot 300 kW en een ventilator voor het transport van de verbrandingslucht en/of verbrandingsgassen

 

2010-08-01

2011-08-01

NEN-EN 1036-2:2008

       

EN 1036-2:2008

Glas in gebouwen – Verzilverde floatglazen spiegels voor intern gebruik – Deel 2: Conformiteitsbeoordeling – productnorm

 

2009-01-01

2010-01-01

NEN-EN 1051-2:2007

       

EN 1051-2:2007

Glas voor gebouwen – Glazen stenen en glazen vloertegels – Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

 

2009-01-01

2010-01-01

NEN-EN 1057:2006+A1:2010

       

EN 1057:2006+A1:2010

Koper en koperlegeringen – Naadloze koperen buizen voor gas- en waterleidingen in sanitaire en verwarmingstoepassingen

NEN-EN 1057:2006

2010-12-01

2010-12-01

NEN-EN 1090-1:2009+A1:2011

       

EN 1090-1:2009+A1:2011

Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies – Deel 1: Eisen voor het vaststellen van de conformiteit van constructieve onderdelen

NEN-EN 1090-1:2009; NEN-EN 1090-1:2009/C1:2010; NEN-EN 1090-1:2009/C1:2010; NEN-EN 1090-1:2009

2012-09-01

2014-07-01

NEN-EN 1096-4:2004

       

EN 1096-4:2004

Glas voor gebouwen – Gecoat glas – Deel 4: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

 

2005-09-01

2006-09-01

NEN-EN 1123-1:1999

       

EN 1123-1:1999

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste, stalen buizen – thermisch verzinkt – met spie-mofverbinding voor riolering – Deel 1: Eisen, beproevingen, kwaliteitscontrole

 

2005-06-01

2006-06-01

NEN-EN 1123-1:1999/A1:2004

       

EN 1123-1:1999/A1:2004

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste thermisch verzinkte stalen buizen, met spie-mofverbinding voor riolering – Deel 1: Eisen, beproevingen, kwaliteitscontrole

 

2005-06-01

2006-06-01

NEN-EN 1124-1:1999

       

EN 1124-1:1999

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste corrosievaste stalen buizen met spiemofverbinding voor riolering – Deel 1: Eisen, beproevingen, kwaliteitscontrole

 

2005-06-01

2006-06-01

NEN-EN 1124-1:1999/A1:2004

       

EN 1124-1:1999/A1:2004

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste corrosievaste stalen buizen met spiemofverbinding voor riolering – Deel 1: Eisen, beproevingen, kwaliteitscontrole

 

2005-06-01

2006-06-01

NEN-EN 1125:2008

       

EN 1125:2008

Hang- en sluitwerk – Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang voor het gebruik bij vluchtroutes – Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1125:1997; NEN-EN 1125:1997/A1:2001/C1:2002; NEN-EN 1125:1997/A1:2001

2009-01-01

2010-01-01

NEN-EN 1154:1997

       

EN 1154:1996

Hang- en sluitwerk – Deurdrangers – Eisen en beproevingsmethoden

 

2003-10-01

2004-10-01

NEN-EN 1154:1997/A1:2003

       

EN 1154:1996/A1:2002

Hang- en sluitwerk – Deurdrangers – Eisen en beproevingsmethoden

 

2003-10-01

2004-10-01

NEN-EN 1154:1997/A1:2003/C1:2006

       

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

Hang- en sluitwerk – Deurdrangers – Eisen en beproevingsmethoden

 

2010-01-01

2010-01-01

NEN-EN 1155:1997

       

EN 1155:1997

Hang- en sluitwerk – Elektrische open-standhouders voor draaideuren – Eisen en beproevingsmethoden

 

2003-10-01

2004-10-01

NEN-EN 1155:1997/A1:2003

       

EN 1155:1997/A1:2002

Hang- en sluitwerk – Elektrische open-standhouders voor draaideuren – Eisen en beproevingsmethoden

 

2003-10-01

2004-10-01

NEN-EN 1155:1997/A1:2003/C1:2006

       

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

Hang- en sluitwerk – Elektrische open-standhouders voor draaideuren – Eisen en beproevingsmethoden

 

2010-01-01

2010-01-01

NEN-EN 1158:1997

       

EN 1158:1997

Hang- en sluitwerk – Regelaars voor de sluitvolgorde van deuren – Eisen en beproevingsmethoden

 

2003-10-01

2004-10-01

NEN-EN 1158:1997/A1:2003

       

EN 1158:1997/A1:2002

Hang- en sluitwerk – Regelaars voor de sluitvolgorde van deuren – Eisen en beproevingsmethoden

 

2006-06-01

2006-06-01

NEN-EN 1158:1997/A1:2003/C1:2006

       

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

Hang- en sluitwerk – Regelaars voor de sluitvolgorde van deuren – Eisen en beproevingsmethoden

 

2006-06-01

2006-06-01

NEN-EN 1168:2005+A3:2011

       

EN 1168:2005+A3:2011

Vooraf vervaardigde betonproducten – Kanaalplaatvloeren

NEN-EN 1168:2005+A2:2009

2012-07-01

2013-07-01

NEN-EN 1279-5:2005+A2:2010

       

EN 1279-5:2005+A2:2010

Glas voor gebouwen – Isolerend glas – Deel 5: Conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1279-5:2005+A1:2008

2011-02-01

2012-02-01

NEN-EN 1304:2005

       

EN 1304:2005

Keramische dakpannen en hulpstukken – Definities en productspecificaties

NEN-EN 1304:1998; NEN-EN 1304:1998/A1:1999

2006-02-01

2007-02-01

NEN-EN 1317-5:2007+A2:2012

       

EN 1317-5:2007+A2:2012

Afschermende constructies voor wegen – Deel 5: Producteisen en conformiteitsbeoordeling voor afschermende constructies voor wegvoertuigen

NEN-EN 1317-5:2007+A1:2008

2013-01-01

2013-01-01

NEN-EN 1317-5:2007+A2:2012/C1:2012

       

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

Afschermende constructies voor wegen – Deel 5: Producteisen en conformiteitsbeoordeling voor afschermende constructies voor wegvoertuigen

 

2013-03-01

2013-03-01

NEN-EN 1319:2010

       

EN 1319:2009

Met gas gestookte luchtverwarmers voor ruimteverwarming voor huishoudelijk gebruik, met door een ventilator ondersteunde branders en een belasting op onderwaarde tot 70 kW

NEN-EN 1319:1998/A1:2001; NEN-EN 1319:1998/A2:1999; NEN-EN 1319:1998

2013-03-01

2013-03-01

NEN-EN 1337-3:2005

       

EN 1337-3:2005

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen – Deel 3: Opleggingen van elastomeren

 

2006-01-01

2007-01-01

NEN-EN 1337-4:2004

       

EN 1337-4:2004

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen – Deel 4: Rolopleggingen

 

2005-02-01

2008-01-01

NEN-EN 1337-4:2004/C1:2007

       

EN 1337-4:2004/AC:2007

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen – Deel 4: Rolopleggingen

 

2008-01-01

2008-01-01

NEN-EN 1337-5:2005

       

EN 1337-5:2005

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen – Deel 5: Potopleggingen

 

2006-01-01

2007-01-01

NEN-EN 1337-6:2004

       

EN 1337-6:2004

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen – Deel 6: Taatsopleggingen

 

2005-02-01

2006-02-01

NEN-EN 1337-7:2004

       

EN 1337-7:2004

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen – Deel 7: Bolvormige en cilindrische opleggingen van PTFE

NEN-EN 1337-7:2001

2004-12-01

2005-06-01

NEN-EN 1337-8:2007

       

EN 1337-8:2007

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen – Deel 8: Geleide Opleggingen en Geremde Opleggingen

 

2009-01-01

2010-01-01

NEN-EN 1338:2003

       

EN 1338:2003

Betonstraatstenen – Eisen en beproevingsmethoden

 

2004-03-01

2005-03-01

NEN-EN 1338:2003/C1:2006

       

EN 1338:2003/AC:2006

Betonstraatstenen – Eisen en beproevingsmethoden

 

2007-01-01

2007-01-01

NEN-EN 1339:2003

       

EN 1339:2003

Betontegels – Eisen en beproevingsmethoden

 

2004-03-01

2005-03-01

NEN-EN 1339:2003/C1:2006

       

EN 1339:2003/AC:2006

Betontegels – Eisen en beproevingsmethoden

 

2007-01-01

2007-01-01

NEN-EN 1340:2003

       

EN 1340:2003

Betonbanden – Eisen en beproevingsmethoden

 

2004-02-01

2005-02-01

NEN-EN 1340:2003/C1:2006

       

EN 1340:2003/AC:2006

Trottoirbanden – Eisen en beproevingsmethoden

 

2007-01-01

2007-01-01

NEN-EN 1341:2012

       

EN 1341:2012

Platen van natuursteen voor buitenbestrating – Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1341:2002

2013-09-01

2013-09-01

NEN-EN 1342:2012

       

EN 1342:2012

Keien van natuursteen voor buitenbestrating – Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1342:2002

2013-09-01

2013-09-01

NEN-EN 1343:2012

       

EN 1343:2012

Banden van natuursteen voor buitenbestrating – Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1343:2002

2013-09-01

2013-09-01

NEN-EN 1344:2013

       

EN 1344:2013

Gebakken straatklinkers – Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1344:2002; NEN-EN 1344:2002

2014-08-08

2016-08-08

NEN-EN 1423:2012

       

EN 1423:2012

Wegmarkeringsmaterialen – Nastrooimateriaal – Glasparels, stroefmakende middelen en mengsels van beide

NEN-EN 1423:1997; NEN-EN 1423:1997; NEN-EN 1423:1997/A1:2003

2012-11-01

2012-11-01

NEN-EN 1423:2012/C1:2013

       

EN 1423:2012/AC:2013

Wegmarkeringsmaterialen – Nastrooimateriaal – Glasparels, stroefmakende middelen en mengsels van beide

 

2013-07-01

2013-07-01

NEN-EN 1433:2002

       

EN 1433:2002

Afwateringsgoten voor verkeersgebieden – Classificatie, ontwerp en beproevingseisen, merken en conformiteitsbeoordeling

 

2003-08-01

2004-08-01

NEN-EN 1433:2002/A1:2005

       

EN 1433:2002/A1:2005

Afwateringsgoten voor verkeersgebieden – Classificatie, ontwerp en beproevingseisen, merken en conformiteitsbeoordeling

 

2006-01-01

2006-01-01

NEN-EN 1457-1:2012

       

EN 1457-1:2012

Schoorstenen – Keramische binnenbuizen – Deel 1: Gebruik binnenbuizen onder droge condities – Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1457:1999/A1:2004/C1:2007; NEN-EN 1457:1999/A1:2004; NEN-EN 1457:1999/C2:2007; NEN-EN 1457:1999; NEN-EN 1457:1999/C1:1999

2012-11-01

2013-11-01

NEN-EN 1457-2:2012

       

EN 1457-2:2012

Schoorstenen – Keramische binnenbuizen – Deel 2: Gebruik binnenbuizen onder natte condities – Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1457:1999; NEN-EN 1457:1999/A1:2004/C1:2007; NEN-EN 1457:1999/A1:2004; NEN-EN 1457:1999/C1:1999; NEN-EN 1457:1999/C2:2007

2012-11-01

2013-11-01

NEN-EN 1463-1:2009

       

EN 1463-1:2009

Wegmarkeringsmaterialen – Retroreflecterende wegdekreflectoren – Deel 1: Initiële producteisen

NEN-EN 1463-1:1997; NEN-EN 1463-1:1997/A1:2003; NEN-EN 1463-1:1997

2010-01-01

2011-01-01

NEN-EN 1469:2015

       

EN 1469:2015

Natuursteenproducten – Wandplaten – Eisen

NEN-EN 1469:2004

2016-04-08

2017-04-08

NEN-EN 1504-2:2004

       

EN 1504-2:2004

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies – Definities, eisen, kwaliteitsbeheersing en conformiteitsbeoordeling – Deel 2: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton

 

2005-09-01

2009-01-01

NEN-EN 1504-3:2005

       

EN 1504-3:2005

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies – Definities, eisen, kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling – Deel 3: Constructieve en niet-constructieve reparatie

 

2006-10-01

2009-01-01

NEN-EN 1504-4:2004

       

EN 1504-4:2004

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies – Definities, eisen, kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling – Deel 4: Constructieve hechting

 

2005-09-01

2009-01-01

NEN-EN 1504-5:2005

       

EN 1504-5:2004

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies – Definities, eisen, kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling – Deel 5: Injecteren van beton

 

2005-10-01

2009-01-01

NEN-EN 1504-6:2006

       

EN 1504-6:2006

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies – Definities, eisen, kwaliteitsbeheersing en conformiteitsbeoordeling – Deel 6: Verankeren van betonstaal

 

2007-06-01

2009-01-01

NEN-EN 1504-7:2006

       

EN 1504-7:2006

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies – Definities, eisen, kwaliteisborging en conformiteitsbeoordeling – Deel 7: Bescherming tegen wapeningscorrosie

 

2007-06-01

2009-01-01

NEN-EN 1520:2011

       

EN 1520:2011

Geprefabriceerde versterkte elementen van lichtbeton met open structuur met structurele of niet-structurele versterking

NEN-EN 1520:2003; NEN-EN 1520:2003/C1:2003

2012-01-01

2013-01-01

NEN-EN 1748-1-2:2004

       

EN 1748-1-2:2004

Glas voor gebouwen – Bijzondere basisproducten – Borosilicaatglas – Deel 1-2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

 

2005-09-01

2006-09-01

NEN-EN 1748-2-2:2004

       

EN 1748-2-2:2004

Glas voor gebouwen – Bijzondere basisproducten – Glaskeramiek – Deel: 2-2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

 

2005-09-01

2006-09-01

NEN-EN 1806:2006

       

EN 1806:2006

Schoorstenen – Keramische blokken voor enkelwandige schoorstenen – Eisen en beproevingsmethodes

NEN-EN 1806:2000

2007-05-01

2008-05-01

NEN-EN 1825-1:2004

       

EN 1825-1:2004

Vetafscheiders en slibvangputten – Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole

NEN 7087:1990/C1:1992; NEN 7087:1990

2005-09-01

2007-01-01

NEN-EN 1825-1:2004/C1:2006

       

EN 1825-1:2004/AC:2006

Vetafscheiders en slibvangputten – Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole

 

2007-01-01

2007-01-01

NEN-EN 1856-1:2009

       

EN 1856-1:2009

Schoorstenen – Eisen voor metalen schoorstenen – Deel 1: Producten voor systeemschoorstenen

NEN-EN 1856-1:2003; NEN-EN 1856-1:2003/A1:2006

2010-03-01

2011-03-01

NEN-EN 1856-2:2009

       

EN 1856-2:2009

Schoorstenen – Eisen voor metalen schoorstenen – Deel 2: Metalen voeringen en aansluitleidingen

NEN-EN 1856-2:2004

2010-03-01

2011-03-01

NEN-EN 1857:2010

       

EN 1857:2010

Schoorstenen – Componenten – Betonnen binnenbuizen

NEN-EN 1857:2003+A1:2008

2011-01-01

2012-01-01

NEN-EN 1858:2009+A1:2011

       

EN 1858:2008+A1:2011

Schoorstenen – Onderdelen – Betonnen blokken voor schoorstenen

NEN-EN 1858:2009

2012-04-01

2013-04-01

NEN-EN 1863-2:2004

       

EN 1863-2:2004

Glas voor gebouwen – Thermisch versterkt natronkalkglas – Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

 

2005-09-01

2006-09-01

NEN-EN 1873:2006

       

EN 1873:2005

Accessoires voor daken – Kunststof lichtkoepels met opstanden – Productspecificatie en beproevingsmethoden

 

2006-10-01

2009-10-01

NEN-EN 1916:2002

       

EN 1916:2002

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

NEN 7126:1991

2003-08-01

2004-11-23

NEN-EN 1916:2002/C3:2008

       

EN 1916:2002/AC:2008

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

 

2009-01-01

2009-01-01

NEN-EN 1917:2002

       

EN 1917:2002

Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

 

2003-08-01

2004-11-23

NEN-EN 1917:2002/C3:2008

       

EN 1917:2002/AC:2008

Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

 

2009-01-01

2009-01-01

NEN-EN 1935:2002

       

EN 1935:2002

Hang- en sluitwerk – Klepscharnieren met enkelvoudige as – Eisen en beproevingsmethoden

 

2002-10-01

2003-12-01

NEN-EN 1935:2002/C1:2007

       

EN 1935:2002/AC:2003

Hang- en sluitwerk – Klepscharnieren met enkelvoudige as – Eisen en beproevingsmethoden

 

2007-01-01

2007-01-01

NEN-EN 10025-1:2004

       

EN 10025-1:2004

Warmgewalste producten van constructiestaal – Deel 1: Algemene technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10113-2:1993; NEN-EN 10137-1:1996; NEN-EN 10137-2:1995; NEN-EN 10025:1993; NEN-EN 10113-3:1993; NEN-EN 10113-1:1993; NEN-EU 168:1988

2005-09-01

2006-09-01

NEN-EN 10088-4:2009

       

EN 10088-4:2009

Roestvaste staalsoorten – Deel 4: Technische leveringsvoorwaarden voor plaat en band van corrosievast staal voor constructief gebruik

 

2010-02-01

2011-02-01

NEN-EN 10088-5:2009

       

EN 10088-5:2009

Roestvast staal – Deel 5: Technische leveringsvoorwaarden voor staven, draad, profielen en producten van corrosievast blank staal voor constructie doeleinden

 

2010-01-01

2011-01-01

NEN-EN 10210-1:2006

       

EN 10210-1:2006

Warmvervaardigde buisprofielen voor constructiedoeleinden van ongelegeerd en fijnkorrelig staalsoorten – Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10210-1:1994; NEN-EN 10210-1:1994/C1:1997

2007-02-01

2008-02-01

NEN-EN 10219-1:2006

       

EN 10219-1:2006

Koudvervaardigde gelaste buisprofielen voor constructiedoeleinden van ongelegeerd en fijnkorrelig staal – Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10219-1:1998

2007-02-01

2008-02-01

NEN-EN 10224:2002/A1:2005

       

EN 10224:2002/A1:2005

Ongelegeerde stalen buizen en hulpstukken voor het transport van waterige vloeistoffen – Technische leveringsvoorwaarden

 

2006-04-01

2007-04-01

NEN-EN 10224:2003

       

EN 10224:2002

Ongelegeerde stalen buizen en hulpstukken voor het transport van waterige vloeistoffen, inclusief drinkwater – Technische leveringsvoorwaarden

 

2006-04-01

2007-04-01

NEN-EN 10255:2004+A1:2007

       

EN 10255:2004+A1:2007

Buizen van ongelegeerd staal geschikt voor lassen en draadsnijden – Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10255:2004

2010-01-01

2011-01-01

NEN-EN 10311:2005

       

EN 10311:2005

Verbindingen voor stalen buizen en hulpstukken voor het transport van water en andere waterige vloeistoffen

 

2006-03-01

2007-03-01

NEN-EN 10312:2002/A1:2005

       

EN 10312:2002/A1:2005

Gelaste corrosievaste stalen buizen voor het transport van water en vloeistoffen – Technische leveringsvoorwaarden

 

2006-04-01

2007-04-01

NEN-EN 10312:2003

       

EN 10312:2002

Gelaste corrosievaste stalen buizen voor het transport van waterige vloeistoffen inclusief drinkwater – Technische leveringsvoorwaarden

 

2006-04-01

2007-04-01

NEN-EN 10340:2007

       

EN 10340:2007

Gietstaal voor constructief gebruik

 

2010-01-01

2011-01-01

NEN-EN 10340:2007/C1:2008

       

EN 10340:2007/AC:2008

Gietstaal voor constructief gebruik

 

2010-01-01

2010-01-01

NEN-EN 10343:2009

       

EN 10343:2009

Veredelstaal voor constructiedoeleinden – Technische leveringsvoorwaarden

 

2010-01-01

2011-01-01

NEN-EN 12004:2007+A1:2012

       

EN 12004:2007+A1:2012

Lijmen voor tegels – Eisen, conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding

NEN-EN 12004:2008

2013-04-01

2013-07-01

NEN-EN 12050-1:2001

       

EN 12050-1:2001

Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen – Eisen en beproevingsmethoden – Deel 1: Rioolwaterpompen

 

2001-11-01

2002-11-01

NEN-EN 12050-2:2001

       

EN 12050-2:2000

Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen – Eisen en beproevingsmethoden – Deel 2: Pompen voor afvalwater zonder fecaliën

 

2001-10-01

2002-10-01

NEN-EN 12050-3:2001

       

EN 12050-3:2000

Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen – Eisen en beproevingsmethoden – Deel 3: Rioolwaterpompen voor beperkte toepassing

 

2001-10-01

2002-10-01

NEN-EN 12050-4:2001

       

EN 12050-4:2000

Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen – Eisen en beproevingsmethoden – Deel 4: Terugslagkleppen voor afvalwater met en zonder fecaliën

 

2001-10-01

2002-10-01

NEN-EN 12057:2004

       

EN 12057:2004

Natuursteenproducten – Modulaire tegels – Eisen

 

2005-09-01

2006-09-01

NEN-EN 12058:2005

       

EN 12058:2005

Natuursteenproducten – Platen voor vloeren en trappen – Eisen

 

2005-09-01

2006-09-01

NEN-EN 12094-1:2003

       

EN 12094-1:2003

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor blusgassystemen – Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor automatische elektrische stuur- en vertragingsinrichtingen

 

2004-02-01

2006-05-01

NEN-EN 12094-2:2003

       

EN 12094-2:2003

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor blusgassystemen – Deel 2: Eisen en beproevingsmethoden voor automatische niet-elektrische stuur- en vertragingsinrichtingen

 

2004-02-01

2006-05-01

NEN-EN 12094-3:2003

       

EN 12094-3:2003

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor blusgassystemen – Deel 3: Eisen en beproevingsmethoden voor installaties met handbediening voor activeren en stoppen

 

2004-01-01

2005-09-01

NEN-EN 12094-4:2004

       

EN 12094-4:2004

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor blusgassystemen – Deel 4: Eisen en beproevingsmethoden voor regelkleppen voor drukvaten en bijbehorende bedieningsmechanismen

 

2005-05-01

2007-08-01

NEN-EN 12094-5:2006

       

EN 12094-5:2006

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor blusgassystemen – Deel 5: Eisen en beproevingsmethoden voor verdeelafsluiters voor hoge en lage druk en bijbehorende actuatoren

NEN-EN 12094-5:2001

2007-02-01

2009-05-01

NEN-EN 12094-6:2006

       

EN 12094-6:2006

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor blusgassystemen – Deel 6: Eisen en beproevingsmethoden voor niet-elektrische blokkeerinrichtingen

NEN-EN 12094-6:2001

2007-02-01

2009-05-01

NEN-EN 12094-7:2001

       

EN 12094-7:2000

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor CO2-systemen – Deel 7: Eisen en beproevingsmethoden voor afblaasmonden

 

2001-10-01

2004-04-01

NEN-EN 12094-7:2001/A1:2005

       

EN 12094-7:2000/A1:2005

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor CO2 systemen – Deel 7: Eisen en beproevingsmethoden voor afblaasmonden

 

2005-11-01

2006-11-01

NEN-EN 12094-8:2006

       

EN 12094-8:2006

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor blusgassystemen – Deel 8: Eisen en beproevingsmethoden voor koppelingen

 

2007-02-01

2009-05-01

NEN-EN 12094-9:2003

       

EN 12094-9:2003

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor blusgassystemen – Deel 9: Eisen en beproevingsmethoden voor speciale branddetectors

 

2004-01-01

2005-09-01

NEN-EN 12094-10:2003

       

EN 12094-10:2003

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor blusgassystemen – Deel 10: Eisen en beproevingsmethoden voor drukmeters en schakelaars voor het regelen van de druk

 

2004-02-01

2006-05-01

NEN-EN 12094-11:2003

       

EN 12094-11:2003

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor blusgassystemen – Deel 11: Eisen en beproevingsmethoden voor mechanische weegmiddelen

 

2004-01-01

2005-09-01

NEN-EN 12094-12:2003

       

EN 12094-12:2003

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor blusgassystemen – Deel 12: Eisen en beproevingsmethoden voor pneumatische alarmapparatuur

 

2004-01-01

2005-09-01

NEN-EN 12094-13:2001

       

EN 12094-13:2001

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor blusgassystemen – Deel 13: Eisen en beproevingsmethoden voor terugslagkleppen en keerkleppen

 

2002-01-01

2004-04-01

NEN-EN 12094-13:2001/C1:2002

       

EN 12094-13:2001/AC:2002

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor blusgassystemen – Deel 13: Eisen en beproevingsmethoden voor terugslagkleppen en keerkleppen

 

2010-01-01

2010-01-01

NEN-EN 12101-1:2005

       

EN 12101-1:2005

Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 1: Specificatie voor rookgordijnen

NEN 6093:1995; NEN 6093:1995/A1:2004

2006-06-01

2008-09-01

NEN-EN 12101-1:2005/A1:2006

       

EN 12101-1:2004/A1:2005

Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 1: Specificatie voor rookgordijnen

 

2006-12-01

2008-09-01

NEN-EN 12101-2:2003

       

EN 12101-2:2003

Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 2: Specificatie voor natuurlijke rook- en warmteafvoerinstallaties

 

2004-04-01

2006-09-01

NEN-EN 12101-3:2015

       

EN 12101-3:2015

Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 3: Specificaties voor mechanische rook- en warmteventilatoren

NEN-EN 12101-3:2002; NEN-EN 12101-3:2002/C1:2006

2016-04-08

2017-04-08

NEN-EN 12101-6:2005

       

EN 12101-6:2005

Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 6: Specificatie voor systeemsamenstelling van overdrukinstallaties

 

2006-04-01

2007-04-01

NEN-EN 12101-6:2005/C1:2006

       

EN 12101-6:2005/AC:2006

Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 6: Specificatie voor systeemsamenstelling van overdrukinstallaties

 

2007-01-01

2007-01-01

NEN-EN 12101-7:2011

       

EN 12107-7:2011

Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 7: Rookkanaalsecties

 

2012-02-01

2013-02-01

NEN-EN 12101-8:2011

       

EN 12101-8:2011

Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 8: Rookregelkleppen

 

2012-02-01

2013-02-01

NEN-EN 12101-10:2005

       

EN 12101-10:2005

Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 10: Energievoorziening

 

2006-10-01

2012-05-01

NEN-EN 12101-10:2005/C1:2007

       

EN 12101-10:2005/AC:2007

Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 10: Energievoorziening

 

2008-01-01

2008-01-01

NEN-EN 12150-2:2004

       

EN 12150-2:2004

Glas voor gebouwen – Thermisch gehard natronkalk veiligheidsglas – Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

 

2005-09-01

2006-09-01

NEN-EN 12209:2004

       

EN 12209:2003

Hang- en sluitwerk – Sloten en grendels – Mechanisch bediende sloten, grendels en sluitplaten – Eisen en beproevingsmethoden

 

2004-12-01

2006-06-01

NEN-EN 12209:2004/C1:2006

       

EN 12209:2003/AC:2005

Hang- en sluitwerk – Sloten en grendels – Mechanisch bediende sloten, grendels en sluitplaten – Eisen en beproevingsmethoden

 

2006-06-01

2006-06-01

NEN-EN 12259-1:1999+A1:2001

       

EN 12259-1:1999+A1:2001

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen – Deel 1: Sprinklers

NEN-EN 12259-1:1999

2002-04-01

2005-09-01

NEN-EN 12259-1:1999+A1:2001/A2:2004

       

EN 12259-1:1999+A1:2001/A2:2004

Vaste brandblusinstallatie-onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen – Deel 1: Sprinklers

 

2005-03-01

2006-03-01

NEN-EN 12259-1:1999+A1:2001/A3:2006

       

EN 12259-1:1999+A1:2001/A3:2006

Vaste brandblusinstallatie – Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen – Deel 1: Sprinklers

 

2006-11-01

2007-11-01

NEN-EN 12259-2:1999

       

EN 12259-2:1999

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor sprinkler- en watersproeisystemen – Deel 2: Natte alarmkleppen

 

2002-01-01

2007-08-01

NEN-EN 12259-2:1999/A2:2005

       

EN 12259-2:1999/A2:2005

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen – Deel 2: Natte alarmkleppen

 

2006-09-01

2007-08-01

NEN-EN 12259-2:1999/C1:2002

       

EN 12259-2:1999/C1:2002

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor sprinkler- en watersproeisystemen – Deel 2: Natte alarmkleppen

 

2005-06-01

2005-06-01

NEN-EN 12259-3:2000

       

EN 12259-3:2000

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen – Deel 3: Droog-alarmkleppen, inclusief versnellers en ontluchters

 

2002-01-01

2007-08-01

NEN-EN 12259-3:2000/A1:2001

       

EN 12259-3:2000/A1:2001

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen – Deel 3: Droog-alarm kleppen, inclusief versnellers en ontluchters

 

2002-01-01

2007-08-01

NEN-EN 12259-3:2000/A2:2005

       

EN 12259-3:2000/A2:2005

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen – Deel 3: Droog-alarm kleppen, inclusief versnellers en ontluchters

 

2006-09-01

2007-08-01

NEN-EN 12259-4:2000

       

EN 12259-4:2000

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen – Deel 4: Waterturbine aangedreven alarmbellen

 

2002-01-01

2004-04-01

NEN-EN 12259-4:2000/A1:2001

       

EN 12259-4:2000/A1:2001

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen – Deel 4: Waterturbine aangedreven alarmbellen

 

2002-01-01

2004-04-01

NEN-EN 12259-5:2002

       

EN 12259-5:2002

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen – Deel 5: Waterstroomschakelaars

 

2003-07-01

2004-04-01

NEN-EN 12271:2007

       

EN 12271:2006

Oppervlakbehandeling van verhardingsoppervlakken – Eisen

NEN-EN 12271-3:2002

2008-01-01

2011-01-01

NEN-EN 12273:2008

       

EN 12273:2008

Emulsie-asfaltbeton – Voorschriften

 

2009-01-01

2011-01-01

NEN-EN 12285-2:2005

       

EN 12285-2:2005

Fabrieksmatig vervaardigde stalen tanks – Deel 2: Horizontale cilindrische enkelwandige en dubbelwandige tanks voor de bovengrondse opslag van brandbare en niet-brandbare watervervuilende vloeistoffen

 

2006-01-01

2008-01-01

NEN-EN 12337-2:2004

       

EN 12337-2:2004

Glas voor gebouwen – Chemisch versterkt natronkalkglas – Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

 

2005-09-01

2006-09-01

NEN-EN 12352:2006

       

EN 12352:2006

Verkeersregelinstallaties – Waarschuwings- en veiligheidslichten

NEN-EN 12352:2000

2007-02-01

2008-02-01

NEN-EN 12368:2006

       

EN 12368:2006

Verkeersregelinstallaties – Verkeerslantaarns

NEN-EN 12368:2000; NEN-EN 12368:2000; NEN-EN 12368:2000/C1:2000

2007-02-01

2008-02-01

NEN-EN 12380:2003

       

EN 12380:2002

Beluchtingsventielen voor de binnenriolering – Eisen, beproevingsmethoden en conformiteitsbeoordeling

 

2003-10-01

2004-10-01

NEN-EN 12446:2011

       

EN 12446:2011

Schoorstenen – Onderdelen – Betonnen buitendelen

NEN-EN 12446:2003

2012-04-01

2013-04-01

NEN-EN 12467:2012

       

EN 12467:2012

Vlakke vezelcement platen – Productspecificaties en beproevingsmethoden

NEN-EN 12467:2004/A2:2006; NEN-EN 12467:2004/A1:2005; NEN-EN 12467:2004

2013-07-01

2013-07-01

NEN-EN 12566-1:2000

       

EN 12566-1:2000

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties = 50 IE – Deel 1: Geprefabriceerde septictanks

 

2004-12-01

2005-12-01

NEN-EN 12566-1:2000/A1:2004

       

EN 12566-1:2000/A1:2003

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE – Deel 1: Geprefabriceerde septictanks

 

2004-12-01

2005-12-01

NEN-EN 12566-4:2007

       

EN 12566-4:2007

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE – Deel 4: Ter plaatse geassembleerde septictanks van geprefabriceerde onderdelen

 

2009-01-01

2010-01-01

NEN-EN 12566-6:2013

       

EN 12566-6:2013

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties voor tot en met 50 IE – Deel 6: Geprefabriceerde eenheden voor de zuivering van het effluent van septictanks

 

2013-11-01

2014-11-01

NEN-EN 12566-7:2013

       

EN 12566-7:2013

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE – Deel 7: Geprefabriceerde tertiaire zuiveringselementen

 

2014-08-08

2015-08-08

NEN-EN 12591:2009

       

EN 12591:2009

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen – Specificaties voor penetratiebitumen

NEN-EN 12591:1999

2010-01-01

2011-01-01

NEN-EN 12602:2008+A1:2013

       

EN 12602:2008+A1:2013

Geprefabriceerde gewapende elementen van geautoclaveerd cellenbeton

NEN-EN 12602:2008

2014-08-08

2015-08-08

NEN-EN 12620:2002+A1:2008

       

EN 12620:2002+A1:2008

Toeslagmateriaal voor beton

NEN-EN 12620:2002; NEN-EN 12620:2002/C1:2006; NEN-EN 12620:2002

2009-01-01

2010-01-01

NEN-EN 12676-1:2000

       

EN 12676-1:2000

Anti-verblindingssystemen voor wegen – Deel 1: Eisen en eigenschappen

 

2004-02-01

2006-02-01

NEN-EN 12676-1:2000/A1:2003

       

EN 12676-1:2000/A1:2003

Anti-verblindingssystemen voor wegen – Eisen en eigenschappen

 

2004-02-01

2006-02-01

NEN-EN 12737:2005+A1:2008

       

EN 12737:2004+A1:2007

Vooraf vervaardigde betonproducten – Roostervloeren voor stalgebouwen

NEN-EN 12737:2005

2009-01-01

2010-01-01

NEN-EN 12764:2005+A1:2008

       

EN 12764:2004+A1:2008

Sanitaire toestellen – Specificatie voor whirlpoolbaden

NEN-EN 12764:2005

2009-01-01

2010-01-01

NEN-EN 12794:2005+A1:2007

       

EN 12794:2005+A1:2007

Vooraf vervaardigde betonproducten – Heipalen

NEN-EN 12794:2005

2008-02-01

2009-08-01

NEN-EN 12794:2005+A1:2007/C1:2008

       

EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008

Vooraf vervaardigde betonproducten – Heipalen

 

2009-08-01

2009-08-01

NEN-EN 12809:2001

       

EN 12809:2001

Met vaste brandstof gestookte ketels – Nominale belasting tot 50 kW – Eisen en beproevingsmethoden

 

2005-07-01

2007-07-01

NEN-EN 12809:2001/A1:2004

       

EN 12809:2001/A1:2004

Huishoudelijke lokale met vaste brandstof gestookte ketels – Nominale belasting tot 50 kW – Eisen en beproevingsmethoden

 

2005-07-01

2007-07-01

NEN-EN 12809:2001/C1:2007

       

EN 12809:2001/AC:2006

Met vaste brandstof gestookte ketels – Nominale belasting tot 50 kW – Eisen en beproevingsmethoden

 

2008-01-01

2008-01-01

NEN-EN 12809:2001/A1:2004/C2:2007

       

EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007

Huishoudelijke lokale met vaste brandstof gestookte ketels – Nominale belasting tot 50 kW – Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 12809:2001/A1:2004/C1:2006

2008-01-01

2008-01-01

NEN-EN 12815:2001

       

EN 12815:2001

Met vaste brandstof gestookte huishoudelijke kooktoestellen – Eisen en beproevingsmethoden

 

2005-07-01

2007-07-01

NEN-EN 12815:2001/A1:2004

       

EN 12815:2001/A1:2004

Huishoudelijke met vaste brandstof gestookte kooktoestellen – Eisen en beproevingsmethoden

 

2005-07-01

2007-01-01

NEN-EN 12815:2001/A1:2004/C2:2007

       

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007

Huishoudelijke met vaste brandstof gestookte kooktoestellen – Eisen en beproevingsmethoden

 

2008-01-01

2008-01-01

NEN-EN 12815:2001/C1:2007

       

EN 12815:2001/AC:2006

Met vaste brandstof gestookte huishoudelijke kooktoestellen – Eisen en beproevingsmethoden

 

2007-01-01

2007-01-01

NEN-EN 12839:2012

       

EN 12839:2012

Vooraf vervaardigde betonproducten – Elementen voor hekken

NEN-EN 12839:2001

2012-10-01

2013-10-01

NEN-EN 12843:2004

       

EN 12843:2004

Vooraf vervaardigde betonproducten – Masten en palen

 

2005-09-01

2007-09-01

NEN-EN 12859:2011

       

EN 12859:2011

Gipsblokken – Definities, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 12859:2008

2011-12-01

2012-12-01

NEN-EN 12860:2001

       

EN 12860:2001

Lijmen op basis van gips voor gipsblokken – Termen en definities, eisen en beproevingsmethoden

 

2002-04-01

2003-04-01

NEN-EN 12860:2001/C1:2002

       

EN 12860:2001/AC:2002

Lijmen op basis van gips voor gipsblokken – Termen en definities, eisen en beproevingsmethoden

 

2010-01-01

2010-01-01

NEN-EN 12878:2005

       

EN 12878:2005

Pigmenten voor het kleuren van bouwmaterialen gebaseerd op cement en/of kalk – Specificaties en beproevingsmethoden

NEN-EN 12878:1999

2006-03-01

2007-03-01

NEN-EN 12899-1:2007

       

EN 12899-1:2007

Vast opgestelde, verticale verkeerstekens – Deel 1: Verkeersborden

NEN-EN 12899-1:2002

2009-01-01

2013-01-01

NEN-EN 12899-2:2007

       

EN 12899-2:2007

Vast opgestelde, verticale verkeerstekens – Deel 2: Verkeerszuilen met binnenverlichting (TTB)

 

2009-01-01

2013-01-01

NEN-EN 12899-3:2007

       

EN 12899-3:2007

Vaste verticale verkeerstekens – Deel 3: Reflectorpaaltjes en retro-reflectoren

 

2009-01-01

2013-01-01

NEN-EN 12951:2004

       

EN 12951:2004

Geprefabriceerd toebehoren voor daken – Vast opgestelde dakladders – Produktspecificatie en testmethoden

 

2005-09-01

2006-09-01

NEN-EN 12966-1:2005+A1:2009

       

EN 12966-1:2005+A1:2009

Verticale verkeerstekens – Variabele verkeersborden – Deel 1: Productnorm

NEN-EN 12966-1:2005

2010-08-01

2010-08-01

NEN-EN 13024-2:2004

       

EN 13024-2:2004

Glas voor gebouwen – Thermisch gehard borosilicaat veiligheidsglas – Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

 

2005-09-01

2006-06-01

NEN-EN 13043:2003

       

EN 13043:2002

Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden

NVN 6240:1999; NVN 6240:1999/A1:2003

2003-07-01

2004-06-01

NEN-EN 13043:2003/C1:2006

       

EN 13043:2002/AC:2004

Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden

 

2006-06-01

2006-06-01

NEN-EN 13055-1:2002

       

EN 13055-1:2002

Lichte toeslagmaterialen – Deel 1: Lichte toeslagmaterialen voor beton, mortel en injectiemortel

NEN 3543:1982

2003-03-01

2004-06-01

NEN-EN 13055-1:2002/C1:2006

       

EN 13055-1:2002/AC:2004

Lichte toeslagmaterialen – Deel 1: Lichte toeslagmaterialen voor beton, mortel en injectiemortel

 

2010-01-01

2010-01-01

NEN-EN 13055-2:2004

       

EN 13055-2:2004

Lichte toeslagmaterialen – Deel 2: Lichte toeslagmaterialen voor bitumineuze mengsels en oppervlakbehandelingen en voor ongebonden en gebonden toepassingen

 

2005-05-01

2006-05-01

NEN-EN 13063-1:2005+A1:2007

       

EN 13063-1:2005+A1:2007

Schoorstenen – Systeemschoorstenen met klei/keramische binnenbuizen – Eisen en beproevingsmethoden voor roetweerstand

NEN-EN 13063-1:2006

2008-05-01

2009-05-01

NEN-EN 13063-2:2005+A1:2007

       

EN 13063-2:2005+A1:2007

Schoorstenen – Systeemschoorstenen met klei/keramische binnenbuizen – Deel 2: Eisen en beproevingsmethoden voor condenserende systemen

NEN-EN 13063-2:2005

2008-05-01

2009-05-01

NEN-EN 13063-3:2007

       

EN 13063-3:2007

Schoorstenen – Systeemschoorstenen met klei/keramische binnenbuizen – Deel 3: Eisen en beproevingsmethoden voor gecombineerde luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoersystemen

 

2008-05-01

2009-05-01

NEN-EN 13069:2005

       

EN 13069:2005

Schoorstenen – Klei/keramische buitendelen voor systeemschoorstenen – Eisen en beproevingsmethoden

 

2006-05-01

2007-05-01

NEN-EN 13084-5:2005

       

EN 13084-5:2005

Vrijstaande schoorstenen – Deel 5: Materialen voor binnenmantels van steen – Productspecificaties

 

2006-04-01

2007-04-01

NEN-EN 13084-5:2005/C1:2006

       

EN 13084-5:2005/AC:2006

Vrijstaande schoorstenen – Deel 5: Materialen voor binnenmantels van steen – Productspecificaties

 

2007-01-01

2007-01-01

NEN-EN 13084-7:2012

       

EN 13084-7:2012

Vrijstaande schoorstenen – Deel 7: Productspecificaties voor cilindrische stalen constructies voor gebruik in enkelwandige stalen schoorstenen en stalen schoorsteenvoeringen

NEN-EN 13084-7:2005/C1:2009; NEN-EN 13084-7:2005

2013-09-01

2013-09-01

NEN-EN 13101:2002

       

EN 13101:2002

Klimijzers voor mantoegankelijke ondergrondse putten – Eisen, markering, beproeving en conformiteitsbeoordeling

 

2003-08-01

2004-08-01

NEN-EN 13108-1:2006

       

EN 13108-1:2006

Bitumineuze mengsels – Materiaalspecificaties – Deel 1: Asfaltbeton

 

2007-03-01

2008-03-01

NEN-EN 13108-1:2006/C1:2008

       

EN 13108-1:2006/AC:2008

Bitumineuze mengsels – Materiaalspecificaties – Deel 1: Asfaltbeton

 

2009-01-01

2009-01-01

NEN-EN 13108-2:2006

       

EN 13108-2:2006

Bitumineuze mengsels – Materiaalspecificaties – Deel 2: Asfaltbeton voor zeer dunne lagen

 

2007-03-01

2008-03-01

NEN-EN 13108-2:2006/C1:2008

       

EN 13108-2:2006/AC:2008

Bitumineuze mengsels – Materiaalspecificaties – Deel 2: Asfaltbeton voor zeer dunne lagen

 

2009-01-01

2009-01-01

NEN-EN 13108-3:2006

       

EN 13108-3:2006

Bitumineuze mengsels – Materiaalspecificatie – Deel 3: Zacht asfalt

 

2007-03-01

2008-03-01

NEN-EN 13108-3:2006/C1:2008

       

EN 13108-3:2006/AC:2008

Bitumineuze mengsels – Materiaalspecificatie – Deel 3: Zacht asfalt

 

2009-01-01

2009-01-01

NEN-EN 13108-4:2006

       

EN 13108-4:2006

Bitumineuze mengsels – Materiaalspecificaties – Deel 4: Warmgewalst asfalt

 

2007-03-01

2008-03-01

NEN-EN 13108-4:2006/C1:2008

       

EN 13108-4:2006/AC:2008

Bitumineuze mengsels – Materiaalspecificaties – Deel 4: Warmgewalst asfalt

 

2009-01-01

2009-01-01

NEN-EN 13108-5:2006

       

EN 13108-5:2006

Bitumineuze mengsels – Materiaalspecificaties – Deel 5: Steenmastiekasfalt

 

2007-03-01

2008-03-01

NEN-EN 13108-5:2006/C1:2008

       

EN 13108-5:2006/AC:2008

Bitumineuze mengsels – Materiaalspecificaties – Deel 5: Steenmastiekasfalt

 

2009-01-01

2009-01-01

NEN-EN 13108-6:2006

       

EN 13108-6:2006

Bitumineuze mengsels – Materiaalspecificaties – Deel 6: Gietasfalt

 

2007-03-01

2008-03-01

NEN-EN 13108-6:2006/C1:2008

       

EN 13108-6:2006/AC:2008

Bitumineuze mengsels – Materiaalspecificaties – Deel 6: Gietasfalt

 

2009-01-01

2009-01-01

NEN-EN 13108-7:2006

       

EN 13108-7:2006

Bitumineuze mengsels – Materiaalspecificaties – Deel 7: Zeer open asfaltbeton

 

2007-03-01

2008-03-01

NEN-EN 13108-7:2006/C1:2008

       

EN 13108-7:2006/AC:2008

Bitumineuze mengsels – Materiaalspecificaties – Deel 7: Zeer open asfaltbeton

 

2009-01-01

2009-01-01

NEN-EN 13139:2002

       

EN 13139:2002

Toeslagmaterialen voor mortel

 

2003-03-01

2004-06-01

NEN-EN 13139:2002/C1:2006

       

EN 13139:2002/AC:2004

Toeslagmaterialen voor mortel

 

2010-01-01

2010-01-01

NEN-EN 13160-1:2003

       

EN 13160-1:2003

Lekdetectiesystemen – Deel 1: Algemene principes

 

2004-03-01

2005-03-01

NEN-EN 13162:2012+A1:2015

       

EN 13162:2012+A1:2015

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) – Specificaties

NEN-EN 13162:2012

2015-07-10

2016-07-10

NEN-EN 13163:2012+A1:2015

       

EN 13163:2012+A1:2015

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) – Specificatie

NEN-EN 13163:2012

2015-07-10

2016-07-10

NEN-EN 13164:2012+A1:2015

       

EN 13164:2012+A1:2015

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) – Specificatie

NEN-EN 13164:2012

2015-07-10

2016-07-10

NEN-EN 13165:2012+A1:2015

       

EN 13165:2012+A1:2015

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard polyurethaanschuim (PUR) – Specificatie

NEN-EN 13165:2012

2015-07-10

2016-07-10

NEN-EN 13166:2012+A1:2015

       

EN 13166:2012+A1:2015

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van fenolschuim – Specificatie

NEN-EN 13166:2012

2015-07-10

2016-07-10

NEN-EN 13167:2012+A1:2015

       

EN 13167:2012+A1:2015

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van cellulair glas (CG) – Specificatie

NEN-EN 13167:2012

2015-07-10

2016-07-10

NEN-EN 13168:2012+A1:2015

       

EN 13168:2012+A1:2015

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van houtwol – Specificatie

NEN-EN 13168:2012

2015-07-10

2016-07-10

NEN-EN 13169:2012+A1:2015

       

EN 13169:2012+A1:2015

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd perliet (EPB) – Specificatie

NEN-EN 13169:2012

2015-07-10

2016-07-10

NEN-EN 13170:2012+A1:2015

       

EN 13170:2012+A1:2015

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerde kurk (ICB) – Specificatie

NEN-EN 13170:2012

2015-07-10

2016-07-10

NEN-EN 13171:2012+A1:2015

       

EN 13171:2012+A1:2015

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde (WF) producten van houtvezel – Specificatie

NEN-EN 13171:2012

2015-07-10

2016-07-10

NEN-EN 13224:2011

       

EN 13224:2011

Vooraf vervaardigde betonproducten – Ribbenvloeren

NEN-EN 13224:2004+A1:2007

2012-08-01

2013-08-01

NEN-EN 13225:2013

       

EN 13225:2013

Vooraf vervaardigde betonproducten – Balken en kolommen

NEN-EN 13225:2004/C1:2007; NEN-EN 13225:2004

2014-08-08

2015-08-08

NEN-EN 13229:2001

       

EN 13229:2001

Voorzetkachels inclusief open haarden voor vaste brandstoffen – Eisen en beproevingsmethoden

 

2005-07-01

2007-07-01

NEN-EN 13229:2001/A1:2003

       

EN 13229:2001/A1:2003

Voorzetkachels inclusief open haarden voor vaste brandstoffen – Eisen en beproevingsmethoden

 

2006-06-01

2007-06-01

NEN-EN 13229:2001/A2:2004

       

EN 13229:2001/A2:2004

Voorzetkachels inclusief open haarden gestookt met brandstoffen – Eisen en beproevingsmethoden

 

2005-07-01

2007-07-01

NEN-EN 13229:2001/A2:2004/C2:2007

       

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

Voorzetkachels inclusief open haarden gestookt met brandstoffen – Eisen en beproevingsmethoden

 

2008-01-01

2008-01-01

NEN-EN 13229:2001/C1:2006

       

EN 13229:2001/AC:2006

Voorzetkachels inclusief open haarden voor vaste brandstoffen – Eisen en beproevingsmethoden

 

2007-07-01

2007-07-01

NEN-EN 13240:2001

       

EN 13240:2001

Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarmingen – Eisen en beproevingsmethoden

 

2005-07-01

2007-07-01

NEN-EN 13240:2001/A2:2004

       

EN 13240:2001/A2:2004

Lokale verwarmingstoestellen gestookt met vaste brandstoffen – Eisen en beproevingsmethoden

 

2005-07-01

2007-07-01

NEN-EN 13240:2001/A2:2004/C2:2007

       

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Lokale verwarmingstoestellen gestookt met vaste brandstoffen – Eisen en beproevingsmethoden

 

2008-01-01

2008-01-01

NEN-EN 13240:2001/C1:2006

       

EN 13240:2001/AC:2006

Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarmingen – Eisen en beproevingsmethoden

 

2007-01-01

2007-01-01

NEN-EN 13241-1:2003+A1:2011

       

EN 13241-1:2003+A1:2011

Industrie-, bedrijfs- en garagedeuren en poorten – Productnorm – Deel 1 – Producten zonder brand- of rookwerende eigenschappen

NEN-EN 13241-1:2003; NEN-EN 13241-1:2003

2012-01-01

2013-01-01

NEN-EN 13242:2003+A1:2008

       

EN 13242:2002+A1:2007

Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw

NEN-EN 13242:2003/C1:2006; NEN-EN 13242:2003

2009-01-01

2010-01-01

NEN-EN 13245-2:2008

       

EN 13245-2:2008

Kunststoffen – Ongeplasticeerd poly(vinyl chloride) (PVC-U) profielen voor toepassing in de bouw – Deel 2: PVC-U profielen en PVC-UE profilen voor wand- en plafondafwerking binnen en buiten

 

2010-07-01

2012-07-01

NEN-EN 13245-2:2008/C1:2009

       

EN 13245-2:2008/AC:2009

Kunststoffen – Ongeplasticeerd poly(vinyl chloride) (PVC-U) profielen voor toepassing in de bouw – Deel 2: PVC-U profielen en PVC-UE profilen voor wand- en plafondafwerking binnen en buiten

 

2010-07-01

2010-07-01

NEN-EN 13249:2001

       

EN 13249:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in de wegenbouw en voor andere verkeersbestemmingen (exclusief spoorwegen en asfaltlagen)

 

2001-10-01

2002-10-01

NEN-EN 13249:2001/A1:2005

       

EN 13249:2000/A1:2005

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in de wegenbouw en voor andere verkeersbestemmingen

 

2005-11-01

2006-11-01

NEN-EN 13250:2001

       

EN 13250:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in de spoorwegbouw

 

2001-10-01

2002-10-01

NEN-EN 13250:2001/A1:2005

       

EN 13250:2000/A1:2005

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in de spoorwegbouw

 

2006-06-01

2007-06-01

NEN-EN 13251:2001

       

EN 13251:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in grondwerken, funderingen en keermuren

 

2001-10-01

2002-10-01

NEN-EN 13251:2001/A1:2005

       

EN 13251:2000/A1:2005

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in grondwerken, funderingen en keermuren

 

2006-06-01

2007-06-01

NEN-EN 13252:2001

       

EN 13252:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in drainagesystemen

 

2001-10-01

2002-10-01

NEN-EN 13252:2001/A1:2005

       

EN 13252:2000/A1:2005

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in drainagesystemen

 

2006-06-01

2007-06-01

NEN-EN 13253:2001

       

EN 13253:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in beschermingsconstructies tegen erosie (kust- en oeververdedigingswerken)

 

2001-10-01

2002-10-01

NEN-EN 13253:2001/A1:2005

       

EN 13253:2000/A1:2005

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschap p en voor toepassing in beschermingssystemen tegen erosie

 

2006-06-01

2007-06-01

NEN-EN 13254:2001

       

EN 13254:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in de bouw van reservoirs en stuwdammen

 

2001-10-01

2002-10-01

NEN-EN 13254:2001/A1:2005

       

EN 13254:2000/A1:2005

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in de bouw van reservoirs en stuwdammen

 

2006-06-01

2007-06-01

NEN-EN 13254:2001/C1:2007

       

EN 13254:2000/AC:2003

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in de bouw van reservoirs en stuwdammen

 

2006-06-01

2006-06-01

NEN-EN 13255:2001

       

EN 13255:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in de kanaalbouw

 

2001-10-01

2002-10-01

NEN-EN 13255:2001/A1:2005

       

EN 13255:2000/A1:2005

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in de kanaalbouw

 

2006-06-01

2007-06-01

NEN-EN 13255:2001/C1:2007

       

EN 13255:2000/AC:2003

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in de kanaalbouw

 

2006-06-01

2006-06-01

NEN-EN 13256:2001

       

EN 13256:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in de tunnelbouw en in ondergrondse werken

 

2001-10-01

2002-10-01

NEN-EN 13256:2001/A1:2005

       

EN 13256:2000/A1:2005

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in de tunnelbouw en in ondergrondse werken

 

2006-06-01

2007-06-01

NEN-EN 13257:2001

       

EN 13257:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen

 

2001-10-01

2002-10-01

NEN-EN 13257:2001/A1:2005

       

EN 13257:2000/A1:2005

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen

 

2006-06-01

2007-06-01

NEN-EN 13257:2001/C1:2007

       

EN 13257:2000/AC:2003

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen

 

2006-06-01

2006-06-01

NEN-EN 13263-1:2005+A1:2009

       

EN 13263-1:2005+A1:2009

Silicafume voor beton – Deel 1: Definities, eisen en conformiteitsbeheersing

NEN-EN 13263-1:2005

2010-01-01

2011-01-01

NEN-EN 13265:2001

       

EN 13265:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in projecten voor het insluiten van vloeibare afvalstoffen

 

2001-10-01

2002-10-01

NEN-EN 13265:2001/A1:2005

       

EN 13265:2000/A1:2005

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in projecten voor het insluiten van vloeibare afvalstoffen

 

2006-06-01

2007-06-01

NEN-EN 13265:2001/C1:2007

       

EN 13265:2000/AC:2003

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in projecten voor het insluiten van vloeibare afvalstoffen

 

2006-06-01

2006-06-01

NEN-EN 13279-1:2008

       

EN 13279-1:2008

Gipsbindmiddelen en gipsmortel – Deel 1: Definities en eisen

NEN-EN 13279-1:2005

2009-10-01

2010-10-01

NEN-EN 13282-1:2013

       

EN 13282-1:2013

Hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw – Deel 1: Snel verhardende hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw – Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria

ENV 13282:2000

2013-11-01

2014-11-01

NEN-EN 13310:2003

       

EN 13310:2003

Keukenspoelbakken – Functionele eisen en beproevingsmethoden

 

2004-02-01

2006-02-01

NEN-EN 13341:2005+A1:2011

       

EN 13341:2005+A1:2011

Niet-verplaatsbare thermoplastische tanks voor bovengrondse opslag van huisbrandstookolie, kerosine en dieselbrandstof – Spuit- en rotatiegegoten polyetheen tanks en rotatiegegoten tanks van anionisch gepolymeriseerd polyamide 6 – Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 13341:2005

2011-10-01

2011-10-01

NEN-EN 13361:2004

       

EN 13361:2004

Afdichtingen van geokunststof – Vereiste eigenschappen voor gebruik in de bouw van reservoirs en stuwdammen

 

2005-09-01

2006-09-01

NEN-EN 13361:2004/A1:2006

       

EN 13361:2004/A1:2006

Afdichtingen van geokunststof – Vereiste eigenschappen voor gebruik in de bouw van reservoirs en stuwdammen

 

2007-06-01

2008-06-01

NEN-EN 13362:2005

       

EN 13362:2005

Afdichtingen van geokunststof – Vereiste eigenschappen voor gebruik in de bouw van kanalen

 

2006-02-01

2007-02-01

NEN-EN 13383-1:2002

       

EN 13383-1:2002

Waterbouwsteen – Deel 1: Specificatie

NEN 5180:1990

2003-03-01

2004-06-01

NEN-EN 13383-1:2002/C1:2006

       

EN 13383-1:2002/AC:2004

Waterbouwsteen – Deel 1: Specificatie

 

2010-01-01

2010-01-01

NEN-EN 13407:2006

       

EN 13407:2006

Urinoirs voor wandbevestiging – Functionele eisen en beproevingsmethoden

 

2008-01-01

2009-01-01

NEN-EN 13450:2003

       

EN 13450:2002

Toeslagmaterialen voor spoorwegballast

 

2003-10-01

2004-06-01

NEN-EN 13450:2003/C1:2006

       

EN 13450:2002/AC:2004

Toeslagmaterialen voor spoorwegballast

 

2007-01-01

2007-01-01

NEN-EN 13454-1:2004

       

EN 13454-1:2004

Bindmiddelen, samengestelde bindmiddelen en fabrieksmatig vervaardigde mengsels voor dekvloeren gebaseerd op calciumsulfaat – Deel 1: Definities en eisen

 

2005-07-01

2006-07-01

NEN-EN 13479:2005

       

EN 13479:2004

Lastoevoegmaterialen – Algemene productnorm voor toevoegmaterialen en poeders voor smeltlassen van metalen

 

2005-10-01

2006-10-01

NEN-EN 13491:2004

       

EN 13491:2004

Geokunststof-afdichtingen – Vereiste eigenschappen voor gebruik als vloeistofafdichting in tunnels en ondergrondse constructies

 

2005-09-01

2006-09-01

NEN-EN 13491:2004/A1:2006

       

EN 13491:2004/A1:2006

Geokunststof-afdichtingen – Vereiste eigenschappen voor gebruik als vloeistofafdichting in tunnels en ondergrondse constructies

 

2007-06-01

2008-06-01

NEN-EN 13492:2004

       

EN 13492:2004

Geokunststof-afdichtingen – Vereiste eigenschappen voor gebruik bij de bouw van stortplaatsen, overslagstations of opvangbekkens voor vloeibare afvalstoffen

 

2005-09-01

2006-09-01

NEN-EN 13492:2004/A1:2006

       

EN 13492:2004/A1:2006

Afdichtingen van geokunststof – Vereiste eigenschappen voor gebruik bij de bouw van stortplaatsen, overslagstations of opvangbekkens voor vloeibare afvalstoffen

 

2007-06-01

2008-06-01

NEN-EN 13493:2005

       

EN 13493:2005

Geokunststof-afdichtingen – Vereiste eigenschappen voor gebruik bij de bouw van opslag- en stortplaatsen voor vaste afvalstoffen

 

2006-03-01

2007-03-01

NEN-EN 13502:2002

       

EN 13502:2002

Schoorstenen – Eisen en beproevingen voor keramische aansluitingen

 

2003-08-01

2004-08-01

NEN-EN 13561:2004+A1:2008

       

EN 13561:2004+A1:2008

Zonneschermen – Prestatie-eisen inclusief veiligheid

NEN-EN 13561:2004

2009-08-01

2010-08-01

NEN-EN 13564-1:2002

       

EN 13564-1:2002

Terugslagkleppen voor afvoerleidingen – Deel 1: Eisen

 

2003-05-01

2004-05-01

NEN-EN 13616:2004

       

EN 13616:2004

Overvulbeveiligingsmiddelen voor niet-verplaatsbare tanks voor vloeibare brandstoffen

 

2005-05-01

2006-05-01

NEN-EN 13616:2004/C1:2006

       

EN 13616:2004/AC:2006

Overvulbeveiligingsmiddelen voor niet-verplaatsbare tanks voor vloeibare brandstoffen

 

2006-06-01

2006-06-01

NEN-EN 13658-1:2005

       

EN 13658-1:2005

Metalen regelwerk en hoekprofielen – Definities, eisen en beproevingsmethoden – Deel 1: Binnenpleisterwerk

 

2006-03-01

2007-03-01

NEN-EN 13658-2:2005

       

EN 13658-2:2005

Metalen regelwerk en hoekprofielen – Definities, eisen en beproevingsmethoden – Deel 2: Buitenpleisterwerk

 

2006-03-01

2007-03-01

NEN-EN 13659:2004+A1:2008

       

EN 13659:2004+A1:2008

Luiken – Prestatie-eisen inclusief veiligheid

NEN-EN 13659:2004

2009-08-01

2010-08-01

NEN-EN 13693:2004+A1:2009

       

EN 13693:2004+A1:2009

Vooraf vervaardigde betonproducten – Dakelementen

NEN-EN 13693:2004

2010-05-01

2011-05-01

NEN-EN 13707:2004+A2:2009

       

EN 13707:2004+A2:2009

Flexibele banen voor waterafdichting – Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen – Definities en eigenschappen

NEN-EN 13707:2004/A1:2007; NEN-EN 13707:2004

2010-04-01

2010-10-01

NEN-EN 13747:2005+A2:2010

       

EN 13747:2005+A2:2010

Vooraf vervaardigde betonproducten – Breedplaatvloeren

NEN-EN 13747:2005+A1:2008

2011-01-01

2011-01-01

NEN-EN 13748-1:2004

       

EN 13748-1:2004

Terrazzo tegels – Deel 1: Terrazzo tegels voor gebruik binnenshuis

 

2005-06-01

2006-10-01

NEN-EN 13748-1:2004/A1:2005

       

EN 13748-1:2004/A1:2004

Terrazzo tegels – Deel 1: Terrazzo tegels voor gebruik binnenshuis

 

2006-04-01

2006-10-01

NEN-EN 13748-1:2004/C1:2006

       

EN 13748-1:2004/AC:2005

Terrazzo tegels – Deel 1: Terrazzo tegels voor gebruik binnenshuis

 

2005-06-01

2005-06-01

NEN-EN 13748-2:2004

       

EN 13748-2:2004

Terrazzo tegels – Deel 2: Terrazzo tegels voor toepassing buitenshuis

 

2005-04-01

2006-04-01

NEN-EN 13808:2013

       

EN 13808:2013

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen – Raamwerk voor de specificatie van kationische bitumenemulsies

NEN-EN 13808:2005; NEN-EN 14733:2005+A1:2010

2014-08-08

2015-08-08

NEN-EN 13813:2002

       

EN 13813:2002

Dekvloermortel en dekvloeren – Dekvloermortels – Eigenschappen en eisen

 

2003-08-01

2004-08-01

NEN-EN 13815:2006

       

EN 13815:2006

Vezelversterkte gipsproducten – Definities, eisen en beproevingsmethoden

 

2007-06-01

2008-06-01

NEN-EN 13830:2003

       

EN 13830:2003

Vliesgevels – Productnorm

 

2004-12-01

2005-12-01

NEN-EN 13859-1:2010

       

EN 13859-1:2010

Flexibele banen voor waterafdichtingen – Definities en eigenschappen voor onderlagen – Deel 1: Onderlagen voor schubvormig gelegde dakbedekkingen

NEN-EN 13859-1:2005+A1:2008

2011-04-01

2012-04-01

NEN-EN 13859-2:2010

       

EN 13859-2:2010

Flexibele banen voor waterafdichtingen – Definities en eigenschappen van folies – Deel 2: Folies voor toepassing achter gevelbekleding

NEN-EN 13859-2:2004+A1:2008

2011-04-01

2012-04-01

NEN-EN 13877-3:2004

       

EN 13877-3:2004

Betonverhardingen – Deel 3: Specificaties voor deuvels bij gebruik in betonverhardingen

 

2005-09-01

2006-09-01

NEN-EN 13915:2007

       

EN 13915:2007

Vooraf gefabriceerde gipswandplaten met kartonnen kern – Definities, eisen en beproevingsmethoden

 

2008-06-01

2009-06-01

NEN-EN 13924:2006

       

EN 13924:2006

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen – Specificaties voor harde penetratiebitumen

 

2010-01-01

2011-01-01

NEN-EN 13924:2006/C1:2006

       

EN 13924:2006/AC:2006

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen – Specificaties voor harde penetratiebitumen

 

2010-01-01

2010-01-01

NEN-EN 13950:2014

       

EN 13950:2014

Samengestelde panelen van gipsplaten voor thermische en geluidisolatie – Definities, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 13950:2005

2015-02-13

2016-02-13

NEN-EN 13956:2013

       

EN 13956:2012

Flexibele banen voor waterafdichtingen – Kunststof en rubber banen voor waterafdichting voor daken – Definities en eigenschappen

NEN-EN 13956:2005/C1:2006; NEN-EN 13956:2005

2013-10-01

2013-10-01

NEN-EN 13963:2005

       

EN 13963:2005

Voegvulmaterialen voor gipsplaten – Definities, eisen en beproevingsmethoden

 

2006-03-01

2007-03-01

NEN-EN 13963:2005/C1:2006

       

EN 13963:2005/AC:2006

Voegvulmaterialen voor gipsplaten – Definities, eisen en beproevingsmethoden

 

2007-01-01

2007-01-01

NEN-EN 13964:2014

       

EN 13964:2014

Verlaagde plafonds – Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 13964:2004; NEN-EN 13964:2004/A1:2007

2016-04-08

2017-04-08

NEN-EN 13967:2012

       

EN 13967:2012

Flexibele banen voor waterafdichtingen – Kunststof en rubber banen tegen optrekkend vocht inclusief kunststof en rubber banen voor kelder en fundatie afdichtingen – Definities en eigenschappen

NEN-EN 13967:2005/A1:2006; NEN-EN 13967:2005

2013-03-01

2013-07-01

NEN-EN 13969:2004

       

EN 13969:2004

Flexibele banen voor waterafdichtingen – Bitumen banen tegen optrekkend vocht inclusief bitumen banen voor kelder en fundatie afdichtingen – Definities en eigenschappen

 

2005-09-01

2006-09-01

NEN-EN 13969:2004/A1:2007

       

EN 13969:2004/A1:2006

Flexibele banen voor waterafdichtingen – Bitumen banen tegen optrekkend vocht inclusief bitumen banen voor kelder en fundatie afdichtingen – Definities en eigenschappen

 

2008-01-01

2009-01-01

NEN-EN 13970:2004

       

EN 13970:2004

Flexibele banen voor waterafdichtingen – Dampremmende lagen van bitumen – Definities en eigenschappen

 

2005-09-01

2006-09-01

NEN-EN 13970:2004/A1:2006

       

EN 13970:2004/A1:2006

Flexibele banen voor waterafdichtingen – Dampremmende lagen van bitumen – Definities en eigenschappen

 

2008-01-01

2009-01-01

NEN-EN 13978-1:2005

       

EN 13978-1:2005

Vooraf vervaardigde betonproducten – Vooraf vervaardigde garages – Deel 1: Garages van gewapend beton, monolithisch of bestaande uit enkele elementen met kamerafmetingen

 

2006-03-01

2008-03-01

NEN-EN 13984:2013

       

EN 13984:2013

Flexibele banen voor waterafdichtingen – Kunststof en rubber dampremmende lagen – Definities en eigenschappen

NEN-EN 13984:2004/A1:2006; NEN-EN 13984:2004

2013-11-01

2013-11-01

NEN-EN 13986:2004+A1:2015

       

EN 13986:2004+A1:2015

Houtachtige plaatmaterialen voor gebruik in de bouw – Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken

NEN-EN 13986:2004

2015-11-13

2016-11-13

NEN-EN 14016-1:2004

       

EN 14016-1:2004

Bindmiddelen voor magnesietvloeren – Magnesiumoxide en magnesiumchloride – Deel 1: Definities en eisen

 

2004-12-01

2005-12-01

NEN-EN 14023:2010

       

EN 14023:2010

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen – Specificaties voor met polymeren gemodificeerd bitumen

NEN-EN 14023:2005

2011-01-01

2012-01-01

NEN-EN 14037-1:2003

       

EN 14037-1:2003

Aan het plafond gemonteerde stralingspanelen met een toevoertemperatuur van het water van minder dan 120 °C – Deel 1: Technische specificaties en eisen

 

2004-02-01

2005-02-01

NEN-EN 14041:2004

       

EN 14041:2004

Veerkrachtige vloerbedekkingen, tapijten en laminaatvloerbedekkingen – Essentiële eigenschappen

 

2006-01-01

2007-01-01

NEN-EN 14041:2004/C1:2006

       

EN 14041:2004/AC:2006

Veerkrachtige vloerbedekkingen, tapijten en laminaatvloerbedekkingen – Essentiële eigenschappen

 

2007-01-01

2007-01-01

NEN-EN 14055:2010

       

EN 14055:2010

Stortbakken voor wc-potten en urinoirs

 

2011-09-01

2012-09-01

NEN-EN 14063-1:2004

       

EN 14063-1:2004

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – In-situ gevormde geëxpandeerd lichtgewicht kleiproducten (LWA) – Deel 1: Specificatie voor los gestorte producten vóór de installatie

 

2005-06-01

2006-06-01

NEN-EN 14063-1:2004/C1:2007

       

EN 14063-1:2004/AC:2006

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – In-situ gevormde geëxpandeerd lichtgewicht kleiproducten (LWA) – Deel 1: Specificatie voor los gestorte producten vóór de installatie

 

2008-01-01

2008-01-01

NEN-EN 14064-1:2010

       

EN 14064-1:2010

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – In-situ gevormde los gestorte minerale wol producten – Deel 1: Specificatie voor los gestorte producten vóór de installatie

 

2010-12-01

2011-12-01

NEN-EN 14080:2013

       

EN 14080:2013

Houtconstructies – Gelijmd gelamineerd hout en gelijmd massief hout

NEN-EN 387:2001; NEN-EN 390:1995; NEN-EN 1194:1999; NEN-EN 391:2001; NEN-EN 14080:2005; NEN-EN 392:1996; NEN-EN 385:2001; NEN-EN 386:2001

2014-08-08

2015-08-08

NEN-EN 14081-1:2005+A1:2011

       

EN 14081-1:2005+A1:2011

Houtconstructies – Op sterkte gesorteerd hout met rechthoekige doorsnede – Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 14081-1:2005; NEN-EN 14081-1:2005

2011-10-01

2011-12-31

NEN-EN 14178-2:2004

       

EN 14178-2:2004

Glas voor gebouwen – Basisproducten van aardalkalimetaalsilicaatglas – Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

 

2005-09-01

2006-09-01

NEN-EN 14179-2:2005

       

EN 14179-2:2005

Glas voor gebouwen – Heat soaked thermisch gehard natronkalk-veiligheidsglas – Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

 

2006-03-01

2007-03-01

NEN-EN 14188-1:2004

       

EN 14188-1:2004

Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen – Deel 1: Specificaties voor warm aangebrachte afdichtingsmaterialen

 

2005-07-01

2007-01-01

NEN-EN 14188-2:2004

       

EN 14188-2:2004

Voegafdichtingsmaterialen – Deel 2: Specificaties voor koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen

 

2005-10-01

2007-01-01

NEN-EN 14188-3:2006

       

EN 14188-3:2006

Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen – Deel 3: Specificaties voor voorgevormde voegafdichtingsmaterialen

 

2006-11-01

2007-11-01

NEN-EN 14190:2014

       

EN 14190:2014

Gipsplaten die verdere bewerking hebben ondergaan – Definities, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14190:2005

2015-02-13

2016-02-13

NEN-EN 14195:2005

       

EN 14195:2005

Onderdelen voor metalen raamwerken voor scheidingswandsystemen – Definities, eisen en beproevingsmethoden

 

2006-01-01

2007-01-01

NEN-EN 14195:2005/C1:2006

       

EN 14195:2005/AC:2006

Onderdelen voor metalen raamwerken voor scheidingswandsystemen – Definities, eisen en beproevingsmethoden

 

2007-01-01

2007-01-01

NEN-EN 14209:2005

       

EN 14209:2005

Voorgevormde kroonlijsten van gipsplaten – Definities, eisen en beproevingsmethoden

 

2006-09-01

2007-09-01

NEN-EN 14216:2015

       

EN 14216:2015

Cement – Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor bijzondere cementsoorten met erg lage hydratatiewarmte

NEN-EN 14216:2004

2016-04-08

2017-04-08

NEN-EN 14229:2010

       

EN 14229:2010

Hout voor constructieve toepassingen – Houten palen voor bovengrondse leidingen

NEN-EN 12510:2002; NEN-EN 12479:2002; NEN-EN 12509:2001; NEN-EN 12510:2002/C1:2002; NEN-EN 12465:2001; NEN-EN 12511:2002

2011-09-01

2012-09-01

NEN-EN 14246:2006

       

EN 14246:2006

Gipselementen voor verlaagde plafonds – Definities, eisen en beproevingsmethoden

 

2007-04-01

2008-04-01

NEN-EN 14246:2006/C1:2007

       

EN 14246:2006/AC:2007

Gipselementen voor verlaagde plafonds – Definities, eisen en beproevingsmethoden

 

2008-01-01

2008-01-01

NEN-EN 14250:2010

       

EN 14250:2010

Houtconstructies – Producteisen voor vooraf vervaardigde onderdelen met metalen hechtplaten

NEN-EN 14250:2004

2010-11-01

2010-11-01

NEN-EN 14296:2005

       

EN 14296:2005

Sanitaire toestellen – Collectieve wasgoten

 

2006-03-01

2008-03-01

NEN-EN 14303:2009+A1:2013

       

EN 14303:2009+A1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties – Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) – Specificatie

NEN-EN 14303:2009

2013-11-01

2013-11-01

NEN-EN 14304:2009+A1:2013

       

EN 14304:2009+A1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties – Fabrieksmatig vervaardigde producten van flexibel elastomeerschuim (FEF) – Specificatie

NEN-EN 14304:2009

2013-11-01

2013-11-01

NEN-EN 14305:2009+A1:2013

       

EN 14305:2009+A1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties – Fabrieksmatig vervaardigde producten van cellulair glas (CG) – Specificatie

NEN-EN 14305:2009

2013-11-01

2013-11-01

NEN-EN 14306:2009+A1:2013

       

EN 14306:2009+A1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties – Fabrieksmatig vervaardigde producten van calciumsilicaat (CS) – Specificatie

NEN-EN 14306:2009

2013-11-01

2013-11-01

NEN-EN 14307:2009+A1:2013

       

EN 14307:2009+A1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties – Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) – Specificatie

NEN-EN 14307:2009

2013-11-01

2013-11-01

NEN-EN 14308:2009+A1:2013

       

EN 14308:2009+A1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties – Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard polyurethaanschuim (PUR) en polyisocyanuraatschuim (PIR) – Specificatie

NEN-EN 14308:2009

2013-11-01

2013-11-01

NEN-EN 14309:2009+A1:2013

       

EN 14309:2009+A1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties – Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) – Specificatie

NEN-EN 14309:2009

2013-11-01

2013-11-01

NEN-EN 14313:2009+A1:2013

       

EN 14313:2009+A1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties – Fabrieksmatig vervaardigde producten van polyethyleenschuim (PEF) – Specificatie

NEN-EN 14313:2009

2013-11-01

2013-11-01

NEN-EN 14314:2009+A1:2013

       

EN 14314:2009+A1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties – Fabrieksmatig vervaardigde producten van fenolschuim (PF) – Specificatie

NEN-EN 14314:2009

2013-11-01

2013-11-01

NEN-EN 14315-1:2013

       

EN 14315-1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – In-situ gevormde producten van gespoten hard polyurethaan- (PUR) en polyisocyanurate- (PIR) schuim – Deel 1: Specificatie voor het gespoten hardschuimsysteem vóór installatie

 

2013-11-01

2014-11-01

NEN-EN 14316-1:2004

       

EN 14316-1:2004

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – In-situ gevormde thermische isolatie producten van geëxpandeerd perliet (EP) – Deel 1: Specificatie voor gelijmde en los gestorte producten vóór de installatie

 

2005-06-01

2006-06-01

NEN-EN 14317-1:2004

       

EN 14317-1:2004

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – In-situ gevormde thermische isolatieproducten van geëxfolieerd vermiculiet (EV) – Deel 1: Specificatie voor gelijmde en los gestorte producten vóór de installatie

 

2005-06-01

2006-06-01

NEN-EN 14318-1:2013

       

EN 14318-1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – In-situ gevormde producten van gegoten hard polyurethaan- (PUR) en polyisocyanuraat- (PIR) schuim – Deel 1: Specificatie voor het gegoten hardschuimsysteem vóór installatie

 

2013-11-01

2014-11-01

NEN-EN 14319-1:2013

       

EN 14319-1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties – In-situ gevormde producten van gegoten hard polyurethaan- (PUR) en polyisocyanuraat (PIR) schuim – Deel 1: Specificatie voor het gegoten hardschuimsysteem vóór installatie

 

2013-11-01

2014-11-01

NEN-EN 14320-1:2013

       

EN 14320-1:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties – In-situ gevormde producten van gespoten hard polyurethaan- (PUR) en polyisocyanuraat- (PIR) schuim – Deel 1: Specificatie voor het gespoten hardschuimsysteem vóór de installatie

 

2013-11-01

2014-11-01

NEN-EN 14321-2:2005

       

EN 14321-2:2005

Glas voor gebouwen – Thermisch gehard aardalkalisilicaat veiligheidsglas – Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

 

2006-06-01

2007-06-01

NEN-EN 14339:2005

       

EN 14339:2005

Ondergrondse brandkranen

 

2006-05-01

2007-05-01

NEN-EN 14342:2013

       

EN 14342:2013

Houten vloeren en parket – Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken

NEN-EN 14342:2005+A1:2008; NEN-EN 14342:2005+A1:2008

2014-08-08

2015-08-08

NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010

       

EN 14351-1:2006+A1:2010

Ramen en deuren – Productnorm, prestatie-eisen – Deel 1: Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen

NEN-EN 14351-1:2006

2010-12-01

2010-12-01

NEN-EN 14353:2007+A1:2010

       

EN 14353:2007+A1:2010

Metalen profielen voor gebruik met gipsplaten – Definities, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14353:2008

2010-11-01

2010-11-01

NEN-EN 14374:2004

       

EN 14374:2004

Houtconstructies – Gelamineerd fineerhout voor constructieve toepassingen – Eisen

 

2005-09-01

2006-09-01

NEN-EN 14384:2005

       

EN 14384:2005

Brandkranen

 

2006-05-01

2007-05-01

NEN-EN 14388:2006

       

EN 14388:2005

Verkeersgeluidbeperkende constructies – Specificaties

 

2006-05-01

2007-05-01

NEN-EN 14388:2006/C1:2008

       

EN 14388:2005/AC:2008

Verkeersgeluidbeperkende constructies – Specificaties

 

2009-01-01

2009-01-01

NEN-EN 14396:2004

       

EN 14396:2004

Vaste ladders voor putten

 

2004-12-01

2005-12-01

NEN-EN 14399-1:2015

       

EN 14399-1:2015

Hoge-sterkte bevestigingsmiddelen voor constructieve toepassingen en geschikt voor voorspanning – Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 14399-1:2005

2016-04-08

2017-04-08

NEN-EN 14411:2012

       

EN 14411:2012

Keramische tegels – Definities, classificatie, eigenschappen, evaluatie van conformiteiten en merken

NEN-EN 14411:2007

2013-07-01

2014-07-01

NEN-EN 14428:2004+A1:2008

       

EN 14428:2004+A1:2008

Doucheafscheidingen – Functionele eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14428:2004

2009-01-01

2010-01-01

NEN-EN 14449:2005

       

EN 14449:2005

Glas voor gebouwen – Gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas – Conformiteitsbeoordeling/Produktnorm

 

2006-03-01

2007-03-01

NEN-EN 14449:2005/C1:2006

       

EN 14449:2005/AC:2005

Glas voor gebouwen – Gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas – Conformiteitsbeoordeling/Productnorm

 

2006-06-01

2006-06-01

NEN-EN 14471:2013+A1:2015

       

EN 14471:2013+A1:2015

Schoorstenen – Systeemschoorstenen met kunststoffen binnenbuizen – Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14471:2013

2015-07-10

2016-07-01

NEN-EN 14496:2005

       

EN 14496:2005

Op gips gebaseerde lijmen voor samengestelde thermisch/akoestische isolatiepanelen en gipsplaten – Definities, eisen en beproevingsmethoden

 

2006-09-01

2007-09-01

NEN-EN 14509:2013

       

EN 14509:2013

Zelfdragende metalen sandwichpanelen – Fabrieksproducten – Specificaties

 

2014-08-08

2015-08-08

NEN-EN 14516:2006+A1:2010

       

EN 14516:2006+A1:2010

Baden voor huishoudelijk gebruik

 

2011-05-01

2012-05-01

NEN-EN 14527:2006+A1:2010

       

EN 14527:2006+A1:2010

Douchebakken voor huishoudelijk gebruik

 

2011-05-01

2012-05-01

NEN-EN 14528:2007

       

EN 14528:2007

Bidets – Functionele eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14528:2005

2008-01-01

2009-01-01

NEN-EN 14545:2008

       

EN 14545:2008

Houtconstructies – Verbindingsmiddelen – Eisen

 

2009-08-01

2010-08-01

NEN-EN 14566:2008+A1:2009

       

EN 14566:2008+A1:2009

Mechanische bevestigingsmiddelen voor gipsplatensystemen – Definities, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14566:2008

2010-05-01

2010-11-01

NEN-EN 14592:2008+A1:2012

       

EN 14592:2008+A1:2012

Houtconstructies – Stiftvormige verbindingsmiddelen – Eisen

NEN-EN 14592:2008

2013-03-01

2013-07-01

NEN-EN 14604:2005

       

EN 14604:2005

Rookmelders

 

2006-05-01

2008-08-01

NEN-EN 14604:2005/C1:2008

       

EN 14604:2005/AC:2008

Rookmelders

 

2009-08-01

2009-08-01

NEN-EN 14647:2005

       

EN 14647:2005

Calciumaluminaatcement – Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria

 

2006-08-01

2007-08-01

NEN-EN 14647:2005/C1:2007

       

EN 14647:2005/AC:2006

Calciumaluminaatcement – Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria

 

2008-01-01

2008-01-01

NEN-EN 14680:2006

       

EN 14680:2006

Lijmen voor drukloze thermoplastische leidingsystemen – Specificaties

 

2008-01-01

2009-01-01

NEN-EN 14688:2006

       

EN 14688:2006

Sanitaire toestellen – Wastafels – Functionele eisen en beproevingsmethoden

 

2008-01-01

2009-01-01

NEN-EN 14695:2010

       

EN 14695:2010

Flexibele banen voor waterafdichting – Gewapende bitumen banen voor waterafdichtingssystemen voor betonnen brugdekken en andere betonnen oppervlakken bestemd voor voertuigen – Definities en eigenschappen

 

2010-10-01

2011-10-01

NEN-EN 14716:2005

       

EN 14716:2004

Spanplafonds – Eisen en beproevingsmethoden

 

2005-10-01

2006-10-01

NEN-EN 14782:2006

       

EN 14782:2006

Zelfdragende metaalplaten voor dakbedekking en bekledingselementen – Product specificatie en eisen

 

2006-11-01

2007-11-01

NEN-EN 14783:2013

       

EN 14783:2013

Volledig ondersteund staalplaat en band voor dakbedekking, bekledingselementen – Productspecificatie en eisen

NEN-EN 14783:2006

2014-08-08

2015-08-08

NEN-EN 14785:2006

       

EN 14785:2006

Huishoudelijke ruimteverwarmingstoestellen gestookt met geperst hout – Eisen en beproevingsmethoden

 

2010-01-01

2011-01-01

NEN-EN 14800:2007

       

EN 14800:2007

Gegolfde metalen veiligheidsslangsamenstellen voor de aansluiting van huishoudelijke vloeibaargastoestellen

 

2008-01-01

2009-01-01

NEN-EN 14814:2007

       

EN 14814:2007

Lijmen voor thermoplastische leidingsystemen voor gassen en vloeistoffen onder druk – Specificaties

 

2008-01-01

2009-01-01

NEN-EN 14843:2007

       

EN 14843:2007

Vooraf vervaardigde betonproducten – Trappen

 

2008-01-01

2009-01-01

NEN-EN 14844:2006+A2:2011

       

EN 14844:2006+A2:2011

Vooraf vervaardigde betonproducten – Duikers

NEN-EN 14844:2006+A1:2008

2012-09-01

2013-09-01

NEN-EN 14846:2008

       

EN 14846:2008

Hang- en sluitwerk – Sloten en grendels – Elektromagnetisch bediende sloten en sluitplaten – Eisen en beproevingsmethoden

 

2011-09-01

2012-09-01

NEN-EN 14889-1:2006

       

EN 14889-1:2006

Vezels in beton – Deel 1: Staalvezels – Definities, specificaties en conformiteit

 

2007-06-01

2008-06-01

NEN-EN 14889-2:2006

       

EN 14889-2:2006

Vezels in beton – Deel 2: Polymeervezels – Definities, specificaties en conformiteit

 

2007-06-01

2008-06-01

NEN-EN 14891:2012

       

EN 14891:2012

Waterondoordringbare vloeibaar aangebrachte producten voor het gebruik onder verlijmde keramische tegels – Eisen, beproevingsmethoden, conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding

NEN-EN 14891:2007; NEN-EN 14891:2007/C1:2008; NEN-EN 14891:2007/C3:2009; NEN-EN 14891:2007/C2:2009

2013-03-01

2014-03-01

NEN-EN 14891:2012/C1:2012

       

EN 14891:2012/AC:2012

Waterondoordringbare vloeibaar aangebrachte producten voor het gebruik onder verlijmde keramische tegels – Eisen, beproevingsmethoden, conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding

 

2013-03-01

2013-03-01

NEN-EN 14904:2006

       

EN 14904:2006

Sportvloeren en sportvelden – Binnensportvloeren voor verschillende sporten – Specificatie

 

2007-02-01

2008-02-01

NEN-EN 14909:2012

       

EN 14909:2012

Flexibele banen voor waterafdichtingen – Kunststof en rubber banen voor vochtwerende lagen – Definities en eigenschappen

NEN-EN 14909:2006

2013-03-01

2013-07-01

NEN-EN 14915:2013

       

EN 14915:2013

Wand- en gevelbekleding van massief hout – Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken

NEN-EN 14915:2006/C1:2007; NEN-EN 14915:2006

2014-08-08

2015-08-08

NEN-EN 14933:2007

       

EN 14933:2007

Producten voor thermische isolatie en lichtgewicht vul- en isolatieproducten voor toepassingen in de civiele techniek – Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreen (EPS) – Specificatie

 

2008-07-01

2009-07-01

NEN-EN 14934:2007

       

EN 14934:2007

Producten voor thermische isolatie en lichtgewicht vul- en isolatieproducten voor toepassingen in de civiele techniek – Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxtrodeerd polystyreen schuim (XPS) – Specificatie

 

2008-07-01

2009-07-01

NEN-EN 14963:2006

       

EN 14963:2006

Dakbedekkingen – Lichtstraat van kunststof met of zonder dakopstanden – Classificatie, eisen en beproevingsmethoden

 

2009-08-01

2012-08-01

NEN-EN 14964:2006

       

EN 14964:2006

Onbuigzame onderlagen voor dakbedekkingen – Definities en eigenschappen

 

2008-01-01

2009-01-01

NEN-EN 14967:2006

       

EN 14967:2006

Flexibele banen voor waterafdichtingen – Bitumenfolie voor toepassing in muren ter voorkoming van het optrekken van vocht – Definities en eigenschappen

 

2007-03-01

2008-03-01

NEN-EN 14989-1:2007

       

EN 14989-1:2007

Schoorstenen – Eisen en beproevingsmethoden voor metalen schoorstenen en afvoer- en toevoersystemen voor gesloten verwarmingstoestellen – Deel 1: Verticale luchttoevoer terminals voor C6 toestellen

 

2008-01-01

2009-01-01

NEN-EN 14989-2:2008

       

EN 14989-2:2007

Schoorstenen – Eisen en beproevingsmethoden voor metalen schoorstenen en afvoer- en toevoersystemen voor gesloten verwarmingstoestellen – Deel 2: Verbrandingsgasafvoer en luchttoevoersystemen voor individuele gesloten toestellen

 

2009-01-01

2010-01-01

NEN-EN 14991:2007

       

EN 14991:2007

Vooraf vervaardigde betonproducten – Funderingselementen

 

2008-01-01

2009-01-01

NEN-EN 14992:2007+A1:2012

       

EN 14992:2007+A1:2012

Vooraf vervaardigde betonproducten – Wandelementen

NEN-EN 14992:2007

2013-04-01

2013-07-01

NEN-EN 15037-1:2008

       

EN 15037-1:2008

Vooraf vervaardigde betonproducten – Combinatievloeren – Deel 1: Balken

 

2010-01-01

2011-01-01

NEN-EN 15037-2:2009+A1:2011

       

EN 15037-2:2009+A1:2011

Vooraf vervaardigde betonproducten – Combinatievloeren – Deel 2: Betonnen vulelementen

 

2011-12-01

2012-12-01

NEN-EN 15037-3:2009+A1:2011

       

EN 15037-3:2009+A1:2011

Vooraf vervaardigde betonproducten – Combinatievloeren – Deel 3: Kleiblokken

 

2011-12-01

2012-12-01

NEN-EN 15037-4:2010+A1:2013

       

EN 15037-4:2010+A1:2013

Vooraf vervaardigde betonproducten – Combinatievloeren – Deel 4: Geëxpandeerde polystyreenblokken

NEN-EN 15037-4:2010

2014-08-08

2015-08-08

NEN-EN 15037-5:2013

       

EN 15037-5:2013

Vooraf vervaardigde betonproducten -Combinatievloeren – Deel 5: Lichte blokken voor eenvoudige bekisting

 

2014-08-08

2015-08-08

NEN-EN 15048-1:2007

       

EN 15048-1:2007

Niet-voorgespannen bevestigingsmiddelen voor constructieve toepassingen – Deel 1: Algemene eisen

 

2008-01-01

2009-10-01

NEN-EN 15050:2007+A1:2012

       

EN 15050:2007+A1:2012

Vooraf vervaardigde betonproducten – Brugelementen

NEN-EN 15050:2007

2012-12-01

2012-12-01

NEN-EN 15069:2008

       

EN 15069:2008

Gasaansluitkranen voor metalen aansluitleidingen voor huishoudelijke gastoestellen

 

2009-01-01

2010-01-01

NEN-EN 15088:2006

       

EN 15088:2005

Aluminium en aluminium legeringen – Constructie producten voor constructiewerken – Technische leveringsvoorwaarden

 

2006-10-01

2007-10-01

NEN-EN 15102:2007+A1:2011

       

EN 15102:2007+A1:2011

Decoratieve wandbekleding – Wandbekleding op rollen en panelen

NEN-EN 15102:2007

2012-07-01

2012-07-01

NEN-EN 15129:2009

       

EN 15129:2009

Seismische dempers

 

2010-08-01

2011-08-01

NEN-EN 15167-1:2006

       

EN 15167-1:2006

Gemalen gegranuleerde hoogovenslak voor gebruik in beton, mortel en injectiemortel – Deel 1: Definities, specificaties en conformiteitscriteria

 

2008-01-01

2009-01-01

NEN-EN 15250:2007

       

EN 15250:2007

Accumulerende toestellen gestookt met vaste brandstof – Eisen en beproevingsmethoden

 

2008-01-01

2010-01-01

NEN-EN 15258:2008

       

EN 15258:2008

Vooraf vervaardigde betonproducten – Keerwanden

 

2010-01-01

2011-01-01

NEN-EN 15274:2015

       

EN 15274:2015

Constructielijmen voor algemeen gebruik – Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 15274:2007

2013-11-13

2016-11-13

NEN-EN 15275:2015

       

EN 15275:2015

Lijmen voor constructiedoeleinden – Karakterisering van anaerobe lijmen voor coaxiale metallische assemblage in gebouwen en civiele techniek

NEN-EN 15275:2007; NEN-EN 15275:2007/C2:2010; NEN-EN 15275:2007/C1:2010

2015-11-13

2016-11-13

NEN-EN 15283-1:2008+A1:2009

       

EN 15283-1:2008+A1:2009

Met vezel versterkte gipsplaten – Definities, eisen en beproevingsmethoden – Deel 1: Met matten versterkte gipsplaten

NEN-EN 15283-1:2008

2010-06-01

2011-06-01

NEN-EN 15283-2:2008+A1:2009

       

EN 15283-2:2008+A1:2009

Met vezel versterkte gipsplaten – Definities, eisen en beproevingsmethoden – Deel 2: Met vezel versterkte gipsplaten

NEN-EN 15283-2:2008

2010-06-01

2011-06-01

NEN-EN 15285:2008

       

EN 15285:2008

Steen van agglomeraat – Modulaire tegels voor vloeren en trappen (binnen en buiten)

 

2009-01-01

2010-01-01

NEN-EN 15285:2008/C1:2008

       

EN 15285:2008/AC:2008

Steen van agglomeraat – Modulaire tegels voor vloeren en trappen (binnen en buiten)

 

2009-01-01

2009-01-01

NEN-EN 15286:2013

       

EN 15286:2013

Geperste steen – Platen en tegels voor de afwerking van muren (binnen en buiten)

 

2014-08-08

2015-08-08

NEN-EN 15322:2013

       

EN 15322:2013

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen – Raamwerk voor de specificatie van vloeibitumen

NEN-EN 14733:2005+A1:2010; NEN-EN 15322:2009

2014-08-08

2015-08-08

NEN-EN 15368:2008+A1:2010

       

EN 15368:2008+A1:2010

Hydraulische bindmiddelen voor niet-structurele toepassingen: Definitie, specificaties en conformiteitscriteria

NEN-EN 15368:2008

2011-09-01

2012-09-01

NEN-EN 15381:2008

       

EN 15381:2008

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor het gebruik in wegverhardingen en asfaltdeklagen

 

2010-01-01

2011-01-01

NEN-EN 15382:2013

       

EN 15382:2013

Geokunststof-afdichtingen – Vereiste eigenschappen voor gebruik bij transportinfrastructuur

NEN-EN 15382:2008

2014-08-08

2015-08-08

NEN-EN 15435:2008

       

EN 15435:2008

Vooraf vervaardigde betonproducten – Bekistingsblokken van normaal- en lichtbeton – Producteigenschappen en prestaties

 

2009-02-01

2010-02-01

NEN-EN 15497:2014

       

EN 15497:2014

Gevingerlast gezaagd hout voor constructieve toepassingen – Prestatie-eisen en minimale eisen voor de vervaardiging

 

2014-10-10

2015-10-10

NEN-EN 15498:2008

       

EN 15498:2008

Vooraf vervaardigde betonproducten – Bekistingsblokken van beton met houtsnippers – Product eigenschappen en prestaties

 

2009-02-01

2010-02-01

NEN-EN 15501:2013

       

EN 15501:2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties – Fabrieksmatig geëxpandeerde perliet (EP) en geëxfolieerd vermiculiet (EV) producten – Specificatie

 

2014-08-08

2015-08-08

NEN-EN 15599-1:2010

       

EN 15599-1:2010

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties – In-situ gevormde thermische isolatie van geëxpandeerd perliet (EP) producten – Deel 1: Specificatie voor de verlijmde en los gestorte producten vóór installatie

 

2011-04-01

2012-04-01

NEN-EN 15600-1:2010

       

EN 15600-1:2010

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties – In-situ gevormde geëxfolieerd vermiculiet (EV) producten – Deel 1: Specificatie voor de verlijmde en los gestorte producten vóór installatie

 

2011-04-01

2012-04-01

NEN-EN 15650:2010

       

EN 15650:2010

Ventilatie van gebouwen – Brandkleppen in kanalen

 

2011-09-01

2012-09-01

NEN-EN 15651-1:2012

       

EN 15651-1:2012

Voegkitten voor niet-constructieve toepassing in gebouwen en voor beloopbare oppervlakken – Deel 1: Voegkitten voor gevelelementen

NEN-EN 15651-1:2010

2013-07-01

2014-07-01

NEN-EN 15651-2:2012

       

EN 15651-2:2012

Voegkitten voor niet-constructieve toepassing in gebouwen en voor beloopbare oppervlakken – Deel 2: Beglazingskitten

NEN-EN 15651-2:2010

2013-07-01

2014-07-01

NEN-EN 15651-3:2012

       

EN 15651-3:2012

Voegkitten voor niet-constructieve toepassing in gebouwen en voor beloopbare oppervlakken – Deel 3: Voegkitten voor sanitaire toepassing

NEN-EN 15651-3:2010

2013-07-01

2014-07-01

NEN-EN 15651-4:2012

       

EN 15651-4:2012

Voegkitten voor niet-constructieve toepassing in gebouwen en voor beloopbare oppervlakken – Deel 4: Voegkitten voor beloopbare oppervlakken

NEN-EN 15651-4:2010

2013-07-01

2014-07-01

NEN-EN 15682-2:2013

       

EN 15682-2:2013

Glas in gebouwen – Hitte doordrenkt thermisch gehard aardalkalisilicaat veiligheidsglas – Deel 2: Evaluatie van de conformiteitsbeoordeling/productnorm

 

2014-08-08

2015-08-08

NEN-EN 15683-2:2013

       

EN 15683-2:2013

Glas in gebouwen – Thermisch gehard profielbouwglas van natronkalk veiligheidsglas – Deel 2: Evaluatie van de conformiteitsbeoordeling/Productnorm

 

2014-08-08

2015-08-08

NEN-EN 15732:2012

       

EN 15732:2012

Lichtgewicht vul- en isolatieproducten voor toepassingen in de civiele techniek (CEA) – Geëxpandeerde lichtgewicht kleiproducten (LWA)

 

2013-08-01

2014-08-01

NEN-EN 15743:2010+A1:2015

       

EN 15743:2010+A1:2015

Gesulfateerd cement – Samenstelling, specificaties en conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 15743:2010

2015-11-13

2016-11-13

NEN-EN 15814:2011+A2:2015

       

EN 15814:2011+A2:2014

Polymeer gemodificeerde bitumineuze waterdichte dikke deklagen – Definities en eisen

NEN-EN 15814:2011+A1:2012

2015-07-10

2016-07-10

NEN-EN 15821:2010

       

EN 15821:2010

Met houtblokken gestookte sauna kachels – Eisen en beproevingsmethoden

 

2011-07-01

2012-07-01

NEN-EN 15824:2009

       

EN 15824:2009

Specificaties voor mortels met binnen- en buitentoepassingen voor organische bindingsmiddelen

 

2010-04-01

2011-04-01

NEN-EN 16034:2014

       

EN 16034:2014

Voetgangersdeuren, industrie-, bedrijfs- en garagedeuren, en ramen die open kunnen – Productnorm, prestatiekenmerken – Brandwerende en/of rookbeperkende kenmerken

 

2016-11-01

2019-11-01

NEN-EN 16069:2012+A1:2015

       

EN 16069:2012+A1:2015

Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde producten van polyetheenschuim (PEF) – Specificatie

NEN-EN 16069:2012

2015-07-10

2016-07-10

NEN-EN 16153:2013+A1:2015

       

EN 16153:2013+A1:2015

Lichtdoorlatende platte meerwandige polycarbonaat (PC) platen voor de interne en externe daken, muren en plafonds – Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 16153:2013

2015-07-10

2016-07-10

NEN-EN 50575:2014

       

EN 50575:2014

Elektrische leidingen voor voeding en elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor sturing of communicatie – Elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

 

2016-06-10

2017-07-01

NEN-EN 50575:2014/A1:2016

       

EN 50575:2014/A1:2016

Elektrische leidingen voor voeding en elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor sturing of communicatie – Elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

 

2016-06-10

2017-07-01

Noot 1:

De einddatum van de coëxistentieperiode is dezelfde als de datum waarop met de norm in strijd zijnde nationale technische specificaties moeten zijn ingetrokken, waarna het vermoeden van overeenstemming op geharmoniseerde Europese specificaties gebaseerd moet worden (geharmoniseerde normen of Europese technische goedkeuringen), beschikbaar op pagina http://ec.europa.eu/ enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs van het NANDO-informatiesysteem van de Europese Commissie. Wanneer een geharmoniseerde norm door een nieuwe versie wordt vervangen, kunnen tot het eind van de coëxistentieperiode beide versies van de norm worden gebruikt om een CE-markering aan te brengen.

Naar boven