Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 19 september 2016, nr. IENM/BSK-2016/186449, tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij in verband met de actualisering en enkele verbeteringen van Bijlage 1 en 2

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 1, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling ammoniak en veehouderij wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Hoofdcategorie A: RUNDVEE wordt als volgt gewijzigd:

a. in de tweede kolom van de rij met RAV-code A 1.13 wordt ‘(BWL 2010.34.V5) 19’ vervangen door: (BWL 2010.34.V6);

b. in de derde kolom van de rij met RAV-code A 1.13 wordt ‘7,7’ vervangen door: 7;

c. de tweede kolom van de rij met RAV-code A 1.24 komt te luiden:

ligboxenstal met vloer met sterk hellende langssleuven, de vloerplaten aaneengesloten gelegd of gescheiden door mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif (BWL 2013.05.V2) 19;

d. de tweede kolom van de rij met RAV-code A 4.2 komt te luiden:

mechanisch geventileerde stal met een biologisch luchtwassysteem met 70% emissiereductie (BWL 2004.01.V5; BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2008.01.V4; BWL 2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 2008.04.V4; BWL 2008.05.V4; BWL 2008.12.V4; BWL 2009.13. V4; BWL 2009.20.V3; BWL 2009.21.V2; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2011.12.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2) 3;

e. de tweede kolom van de rij met RAV-code A 4.3 komt te luiden:

mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem met 70% emissiereductie (BWL 2004.02.V4; BWL 2005.01.V6; BWL 2006.04.V3; BWL 2006.05.V4; BWL 2008.06.V5; BWL 2008.07.V3; BWL 2009.01.V4; BWL 2010.25.V2; BWL 2011.14.V3; BWL 2014.01.V2) 3;

f. in de tweede kolom van de rij met RAV-code A 4.5.4 wordt ‘BWL 2010.02.V3’ vervangen door: BWL 2010.02.V4;

g. in de tweede kolom van de rij met RAV-code A 4.5.5 wordt ‘BWL 2011.07.V2’ vervangen door: BWL 2011.07.V3;

h. in de tweede kolom van de rij met RAV-code A 4.5.6 wordt ‘BWL 2011.08.V2’ vervangen door: BWL 2011.08.V3;

i. in de tweede kolom van de rij met RAV-code A 4.6 wordt ‘BWL 2012.07.V2’ vervangen door: BWL 2012.07.V3.

2. Hoofdcategorie D: VARKENS wordt als volgt gewijzigd:

a. de tweede kolom van de rij met RAV-code D 1.1.9 komt te luiden:

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2004.01.V5; BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2008.01.V4; BWL 2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 2008.04.V4; BWL 2008.05.V4; BWL 2008.12.V4; BWL 2009.13. V4; BWL 2009.20.V3; BWL 2009.21.V2; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2011.12.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2) 3;

b. de tweede kolom van de rij met RAV-code D 1.1.10 komt te luiden:

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2004.02.V4; BWL 2005.01.V6; BWL 2006.04.V3; BWL 2006.05.V4; BWL 2008.06.V5; BWL 2008.07.V3; BWL 2009.01.V4; BWL 2010.25.V2; BWL 2011.14.V3; BWL 2014.01.V2) 3;

c. in de tweede kolom van de rij met RAV-code D 1.1.15.4 wordt ‘BWL 2010.02.V3’ vervangen door: BWL 2010.02.V4;

d. in de tweede kolom van de rij met RAV-code D 1.1.15.5 wordt ‘BWL 2011.07.V2’ vervangen door: BWL 2011.07.V3;

e. in de tweede kolom van de rij met RAV-code D 1.1.15.6 wordt ‘BWL 2011.08.V2’ vervangen door: BWL 2011.08.V3;

f. in de tweede kolom van de rij met RAV-code D 1.1.16 wordt ‘BWL 2012.07.V2’ vervangen door: BWL 2012.07.V3;

g. de tweede kolom van de rij met RAV-code D 1.2.10 komt te luiden:

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2004.01.V5; BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2008.01.V4; BWL 2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 2008.04.V4; BWL 2008.05.V4; BWL 2008.12.V4; BWL 2009.13. V4; BWL 2009.20.V3; BWL 2009.21.V2; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2011.12.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2) 3;

h. de tweede kolom van de rij met RAV-code D 1.2.11 komt te luiden:

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2004.02.V4; BWL 2005.01.V6; BWL 2006.04.V3; BWL 2006.05.V4; BWL 2008.06.V5; BWL 2008.07.V3; BWL 2009.01.V4; BWL 2010.25.V2; BWL 2011.14.V3; BWL 2014.01.V2) 3;

i. in de tweede kolom van de rij met RAV-code D 1.2.17.4 wordt ‘BWL 2010.02.V3’ vervangen door: BWL 2010.02.V4;

j. in de tweede kolom van de rij met RAV-code D 1.2.17.5 wordt ‘BWL 2011.07.V2’ vervangen door: BWL 2011.07.V3;

k. in de tweede kolom van de rij met RAV-code D 1.2.17.6 wordt ‘BWL 2011.08.V2’ vervangen door: BWL 2011.08.V3;

l. in de tweede kolom van de rij met RAV-code D 1.2.18 wordt ‘BWL 2012.07.V2’ vervangen door: BWL 2012.07.V3;

m. de tweede kolom van de rij met RAV-code D 1.3.6 komt te luiden:

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting) (BWL 2004.01.V5; BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2008.01.V4; BWL 2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 2008.04.V4; BWL 2008.05.V4; BWL 2008.12.V4; BWL 2009.13. V4; BWL 2009.20.V3; BWL 2009.21.V2; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2011.12.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2) 3;

n. de tweede kolom van de rij met RAV-code D 1.3.7 komt te luiden:

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting) (BWL 2004.02.V4; BWL 2005.01.V6; BWL 2006.04.V3; BWL 2006.05.V4; BWL 2008.06.V5; BWL 2008.07.V3; BWL 2009.01.V4; BWL 2010.25.V2; BWL 2011.14.V3; BWL 2014.01.V2) 3;

o. in de tweede kolom van de rij met RAV-code D 1.3.12.4 wordt ‘BWL 2010.02.V3’ vervangen door: BWL 2010.02.V4;

p. in de tweede kolom van de rij met RAV-code D 1.3.12.5 wordt ‘BWL 2011.07.V2’ vervangen door: BWL 2011.07.V3;

q. in de tweede kolom van de rij met RAV-code D 1.3.12.6 wordt ‘BWL 2011.08.V2’ vervangen door: BWL 2011.08.V3;

r. in de tweede kolom van de rij met RAV-code D 1.3.13 wordt ‘BWL 2012.07.V2’ vervangen door: BWL 2012.07.V3;

s. de tweede kolom van de rij met RAV-code D 2.1 komt te luiden:

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2004.01.V5; BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2008.01.V4; BWL 2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 2008.04.V4; BWL 2008.05.V4; BWL 2008.12.V4; BWL 2009.13. V4; BWL 2009.20.V3; BWL 2009.21.V2; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2011.12.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2) 3, 5;

t. de tweede kolom van de rij met RAV-code D 2.2 komt te luiden:

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2004.02.V4; BWL 2005.01.V6; BWL 2006.04.V3; BWL 2006.05.V4; BWL 2008.06.V5; BWL 2008.07.V3; BWL 2009.01.V4; BWL 2010.25.V2; BWL 2011.14.V3; BWL 2014.01.V2) 3;

u. in de tweede kolom van de rij met RAV-code D 2.4.4 wordt ‘BWL 2010.02.V3’ vervangen door: BWL 2010.02.V4;

v. in de tweede kolom van de rij met RAV-code D 2.4.5 wordt ‘BWL 2011.07.V2’ vervangen door: BWL 2011.07.V3;

w. in de tweede kolom van de rij met RAV-code D 2.4.6 wordt ‘BWL 2011.08.V2’ vervangen door: BWL 2011.08.V3;

x. in de tweede kolom van de rij met RAV-code D 2.5 wordt ‘BWL 2012.07.V2’ vervangen door: BWL 2012.07.V3;

y. de tweede kolom van de rij met RAV-code D 3.2.8 komt te luiden:

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2004.01.V5; BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2008.01.V4; BWL 2008.02.V4; BWL 2008.03.V4; BWL 2008.04.V4; BWL 2008.05.V4; BWL 2008.12.V4; BWL 2009.13. V4; BWL 2009.20.V3; BWL 2009.21.V2; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2011.12.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2) 3;

z. de tweede kolom van de rij met RAV-code D 3.2.9 komt te luiden:

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2004.02.V4; BWL 2005.01.V6; BWL 2006.04.V3; BWL 2006.05.V4; BWL 2008.06.V5; BWL 2008.07.V3; BWL 2009.01.V4; BWL 2010.25.V2; BWL 2011.14.V3; BWL 2014.01.V2) 3, 5;

aa. in de tweede kolom van de rij met RAV-code D 3.2.15.4 wordt ‘BWL 2010.02.V3’ vervangen door BWL 2010.02.V4;

bb. in de tweede kolom van de rij met RAV-code D 3.2.15.5 wordt ‘BWL 2011.07.V2’ vervangen door: BWL 2011.07.V3;

cc. in de tweede kolom van de rij met RAV-code D 3.2.15.6 wordt ‘BWL 2011.08.V2’ vervangen door: BWL 2011.08.V3;

dd. in de tweede kolom van de rij met RAV-code D 3.2.17 wordt ‘BWL 2012.07.V2’ vervangen door: BWL 2012.07.V3.

3. Hoofdcategorie E: KIPPEN wordt als volgt gewijzigd:

a. in de tweede kolom van de rij met RAV-code E 1.8.1 wordt ‘(BWL 2005.02.V1)’ vervangen door: (BWL 2005.02.V2);

b. in de tweede kolom van de rij met RAV-code E 1.8.2 wordt ‘(BWL 2005.03.V1)’ vervangen door: (BWL 2005.03.V2);

c. in de tweede kolom van de rij met RAV-code E 1.8.3 wordt ‘(BWL 2006.10.V2)’ vervangen door: (BWL 2006.10.V3);

d. in de tweede kolom van de rij met RAV-code E 1.8.4 wordt ‘(BWL 2006.11.V1)’ vervangen door: (BWL 2006.11.V2);

e. in de tweede kolom van de rij met RAV-code E 1.8.5 wordt ‘(BWL 2006.12.V1)’ vervangen door: (BWL 2006.12.V2);

f. de tweede kolom van de rij met RAV-code E 1.10 komt te luiden:

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2009.13.V4; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2) 3;

g. de tweede kolom van de rij met RAV-code E 1.13 komt te luiden:

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2005.01.V6; BWL 2008.06.V5; BWL 2014.01.V2) 3;

h. de tweede kolom van de rij met RAV-code E 2.13 komt te luiden:

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2009.13.V4; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2) 3;

i. de tweede kolom van de rij met RAV-code E 2.15 komt te luiden:

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2005.01.V6; BWL 2008.06.V5; BWL 2014.01.V2) 3;

j. de tweede kolom van de rij met RAV-code E 3.2 komt te luiden:

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2009.13.V4; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2) 3;

k. de tweede kolom van de rij met RAV-code E 3.6 komt te luiden:

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2005.01.V6; BWL 2008.06.V5; BWL 2014.01.V2) 3;

l. in de tweede kolom van de rij met RAV-code E 3.7 wordt ‘BWL 2011.13.V3’ vervangen door: BWL 2011.13.V4;

m. de tweede kolom van de rij met RAV-code E 4.7 komt te luiden:

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2009.13.V4; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2) 3;

n. de tweede kolom van de rij met RAV-code E 4.10 komt te luiden:

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2005.01.V6; BWL 2008.06.V5; BWL 2014.01.V2) 3;

o. de tweede kolom van de rij met RAV-code E 5.7 komt te luiden:

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2009.13.V4; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2) 3;

p. de tweede kolom van de rij met RAV-code E 5.13 komt te luiden:

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2005.01.V6; BWL 2008.06.V5; BWL 2014.01.V2) 3;

q. in de tweede kolom van de rij met RAV-code E 5.14 wordt ‘BWL 2011.13.V3’ vervangen door: BWL 2011.13.V4;

r. in de tweede kolom van de rij met RAV-code E 7.4 wordt ‘BWL 2010.29’ vervangen door: BWL 2010.29.V1.

4. Hoofdcategorie F: KALKOENEN wordt als volgt gewijzigd:

a. de tweede kolom van de rij met RAV-code F 1.2 komt te luiden:

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2009.13.V4; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2) 3;

b. de tweede kolom van de rij met RAV-code F 1.5 komt te luiden:

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2005.01.V6; BWL 2008.06.V5; BWL 2014.01.V2) 3;

c. in de tweede kolom van de rij met RAV-code F 1.6 wordt ‘BWL 2011.13.V3’ vervangen door: BWL 2011.13.V4;

d. de tweede kolom van de rij met RAV-code F 2.2 komt te luiden:

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2009.13.V4; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2) 3;

e. de tweede kolom van de rij met RAV-code F 2.5 komt te luiden:

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2005.01.V6; BWL 2008.06.V5; BWL 2014.01.V2) 3;

f. in de tweede kolom van de rij met RAV-code F 2.6 wordt ‘BWL 2011.13.V3’ vervangen door: BWL 2011.13.V4;

g. de tweede kolom van de rij met RAV-code F 3.2 komt te luiden:

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2009.13.V4; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2) 3;

h. de tweede kolom van de rij met RAV-code F 3.4 komt te luiden:

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2005.01.V6; BWL 2008.06.V5; BWL 2014.01.V2) 3;

i. de tweede kolom van de rij met RAV-code F 4.4 komt te luiden:

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2009.13.V4; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2) 3;

j. de tweede kolom van de rij met RAV-code F 4.7 komt te luiden:

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2005.01.V6; BWL 2008.06.V5; BWL 2014.01.V2) 3;

k. in de tweede kolom van de rij met RAV-code F 4.8 wordt ‘BWL 2011.13.V3’ vervangen door: BWL 2011.13.V4;

l. in de tweede kolom van de rij met RAV-code F 6.3 wordt ‘BWL 2010.29’ vervangen door: BWL 2010.29.V1.

5. Hoofdcategorie G: EENDEN wordt als volgt gewijzigd:

a. de tweede kolom van de rij met RAV-code G 1.2 komt te luiden:

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2009.13.V4; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2) 3;

b. de tweede kolom van de rij met RAV-code G 1.3 komt te luiden:

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2005.01.V6; BWL 2008.06.V5; BWL 2014.01.V2) 3;

c. de tweede kolom van de rij met RAV-code G 2.1.2 komt te luiden:

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2009.13.V4; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2) 3;

d. de tweede kolom van de rij met RAV-code G 2.1.3 komt te luiden:

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2005.01.V6; BWL 2008.06.V5; BWL 2014.01.V2) 3;

e. in de tweede kolom van de rij met RAV-code G 4.2 wordt ‘BWL 2010.29’ vervangen door: BWL 2010.29.V1.

6. Hoofdcategorie I: KONIJNEN wordt als volgt gewijzigd:

a. de tweede kolom van de rij met RAV-code I 1.2 komt te luiden:

mechanisch geventileerde stal met een biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2009.13.V4; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2) 3;

b. de tweede kolom van de rij met RAV-code I 1.3 komt te luiden:

mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2005.01.V6; BWL 2008.06.V5; BWL 2014.01.V2) 3;

c. de tweede kolom van de rij met RAV-code I 2.2 komt te luiden:

mechanisch geventileerde stal met een biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2006.02.V4; BWL 2007.03.V6; BWL 2009.13.V4; BWL 2010.27.V4; BWL 2010.28.V4; BWL 2011.11.V3; BWL 2013.02.V2; BWL 2015.04.V2) 3;

d. de tweede kolom van de rij met RAV-code I 2.3 komt te luiden:

mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2005.01.V6; BWL 2008.06.V5; BWL 2014.01.V2) 3.

B

Bijlage 2, hoofdcategorie D. VARKENS, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste rij onder D 1.1 diercategorie biggenopfok (gespeende biggen) wordt in de derde kolom na ‘40%’ een eindnoot ingevoegd, luidende: 1.

2. In de eerste rij onder D 1.2 diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) wordt in de derde kolom na ‘35%’ een eindnoot ingevoegd, luidende: 1.

3. In de eerste rij onder D 1.3 diercategorie guste en dragende zeugen wordt in de derde kolom na ‘35%’ een eindnoot ingevoegd, luidende: 1.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

TOELICHTING

Algemeen deel

1. De wijziging

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (hierna: Rav) die is vastgesteld op grond van de Wet ammoniak en veehouderij.

In de Rav zijn ammoniakemissiefactoren opgenomen die nodig zijn bij toepassing van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ammoniak en veehouderij, het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit emissiearme huisvesting. Daarnaast wordt de Rav gebruikt in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De emissiefactoren in de Rav worden gebruikt bij het berekenen van de ammoniakemissie en bij het beoordelen of huisvestingssystemen in dierenverblijven voldoen aan de maximale emissiewaarden in het Besluit emissiearme huisvesting.

Bijlage 1 is op een aantal punten geactualiseerd. Het betreft het opnemen van een definitieve emissiefactor voor een huisvestingssysteem voor rundvee en een actualisatie van de systeembeschrijvingen van diverse luchtwassers, een aantal huisvestingssystemen en een additionele techniek. Tevens is een fout in bijlage 2 hersteld door het alsnog vermelden van een eindnoot. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.

2. Gevolgen

Administratieve lasten

De wijzigingsregeling bevat geen meldings-, registratie- of onderzoeksverplichtingen en brengt geen verhoging van administratieve lasten met zich mee.

Effecten voor het bedrijfsleven

Er treedt geen stijging van nalevingskosten op als gevolg van deze wijziging. Doordat er extra varianten van systemen zijn opgenomen in de geactualiseerde systeembeschrijvingen krijgen veehouders meer keuzemogelijkheden, waarbij de kosten van de verschillende mogelijkheden variëren. Daarnaast heeft het vaststellen van de definitieve emissiefactor voor het huisvestingssysteem voor rundvee met RAV-code A 1.13 een positief effect, omdat dit huisvestingssysteem meer ammoniak blijkt te reduceren. Dit kan leiden tot meer ontwikkelingsruimte voor veehouderijen.

Lasten voor de overheid

Er is geen sprake van wijziging van de bestuurlijke lasten.

Effecten voor het milieu

De gevolgen voor het milieu zijn in beginsel positief door het opnemen van extra varianten bij bestaande systemen en het verduidelijken van de eisen in de systeembeschrijvingen. Daarnaast zijn de gevolgen voor het milieu positief omdat uit metingen is gebleken dat het huisvestingssysteem voor rundvee met RAV-code A 1.13 een hogere ammoniakreductie heeft.

3. Consultatie

De verschillende meetrapporten, systeembeschrijvingen en andere gegevens die de basis vormen voor de emissiefactoren in bijlage 1 zijn in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu door deskundigen op volledigheid en juistheid beoordeeld. Zij hebben advies uitgebracht over de te hanteren emissiefactoren voor het huisvestingssysteem voor rundvee en de actualisatie van de systeembeschrijvingen Dit advies is verwerkt in bijlage 1 en de systeembeschrijvingen en wordt nader toegelicht in de artikelsgewijze toelichting.

4. Inwerkingtreding

Omdat een snelle invoering van innovatieve technieken van groot belang is voor betrokken marktpartijen en het milieu, is afgezien van een minimuminvoeringstermijn van twee maanden tussen publicatie en inwerkingtreding van de regeling op grond van de afwijkingsmogelijkheid die is vermeld in aanwijzing 174 van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I, onderdeel A

Bijlage 1 is op verschillende punten geactualiseerd en aangevuld. Hierna wordt aangegeven welke wijzigingen in bijlage 1 zijn opgenomen.

Hoofdcategorie A: rundvee

Voor het huisvestingssysteem met RAV-code A 1.13 is de definitieve emissiefactor vastgesteld op 7 kg NH3 per dierplaats per jaar. Hiermee komt eindnoot 19 te vervallen. De definitieve emissiefactor van 7 kg NH3 per dierplaats per jaar vervangt de voorlopige emissiefactor van 7,7 kg NH3van het huisvestingssysteem. Het versienummer BWL 2010.34.V5 (nieuw: BWL 2010.34.V6) is hier op aangepast.

Voorlopige emissiefactoren worden vastgesteld op grond van de Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij. Hierbij wordt een veiligheidsmarge gehanteerd. Na meting van alle proefstallen van een huisvestingssysteem kan op basis van de meetrapporten een definitieve emissiefactor worden vastgesteld. De veiligheidsmarge vervalt daarbij. Bij het vaststellen van de definitieve emissiefactor voor het huisvestingssysteem zijn de gemeten waarden uit de meetrapporten gestandaardiseerd zoals beschreven in het rapport ‘Actualisering ammoniakemissiefactoren rundvee: advies voor aanpassing in de Regeling ammoniak en veehouderij’ van Livestock Research Wageningen UR (Rapport 744, 2014).

Afronding definitieve emissiefactoren rundvee

De definitieve factor van het huisvestingssysteem met Rav-code A 1.13 is afgerond op een geheel getal. Ook de definitieve emissiefactoren van de overige huishuisvestingssystemen voor melkrundvee die door deze regeling worden vastgesteld, worden vanaf deze publicatie afgerond op gehele getallen. Deze keuze is gemaakt op basis van informatie uit Rapport 744 van Wageningen UR (2014) en beschikbaar gekomen meetrapporten van huisvestingssystemen van melkrundvee. De tot nu toe gehanteerde afronding op 0,1 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvestingssystemen voor melkrundvee suggereert een nauwkeurigheid die niet overeenkomt met de meetonzekerheid van het meetprotocol van ammoniak (Protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2013, Livestock Research Wageningen UR, Rapport 726, 2013). Hierdoor ontstaat er een rangorde in emissiearme huisvestingssystemen, die vanwege de meetonzekerheid niet kan worden onderbouwd. Door afronding van de emissiefactoren op gehele getallen wordt er op emissieniveau geen onderscheid meer gemaakt tussen emissiearme huisvestingssystemen die zo dicht bij elkaar liggen dat vanwege de meetonzekerheid dat onderscheid ook niet gemaakt kan worden.

Bij de hoofdcategorie A: rundvee is daarnaast de systeembeschrijving en de naam van het huisvestingsysteem met RAV-code A 1.24 gewijzigd. De emissiereductie van het huisvestingssysteem verandert niet door deze wijziging. In de systeembeschrijving zijn de perforaties in de sleuven in de vloerplaten vervallen. In plaats daarvan liggen de afvoeropeningen voor de urine in de gewijzigde uitvoering op de rand van de vloerplaten. Door deze aanpassing blijft de vloer schoner. Versmeren van de mest wordt voorkomen.

Hoofdcategorie E: kippen

De systeembeschrijvingen van de volièrehuisvestingssystemen voor opfokhennen en hanen van legrassen jonger dan 18 weken (subcategorie E 1) zijn gewijzigd. Er was onduidelijkheid over de berekening van de verhouding tussen roosters en strooisel. De tekst is op dit punt aangepast. Daarnaast was het mogelijk om beluchting toe te passen op een breed oppervlak aan mestband, omdat er in de beschrijving geen eis werd gesteld aan het aantal buizen voor de aanvoer van lucht. Hierdoor zal er onvoldoende droging zijn van de mest en daarmee een lagere reductie van de ammoniakemissie. Dit is aangepast door het aantal toe te passen buizen aan te geven, afhankelijk van de breedte van de mestband.

Systeembeschrijvingen luchtwassers

De systeembeschrijvingen van de biologische, chemische en gecombineerde luchtwassers met daarin opgenomen een waarde voor het waswaterdebiet zijn aangepast. De waarde voor het waswaterdebiet is komen te vervallen. Bij een vorige wijziging van deze systeembeschrijvingen was een waarde van het waswaterdebiet opgenomen. Een onbedoeld effect van het opnemen van deze waarde was, dat er een relatie werd gelegd met een exacte meting van het waswaterdebiet. De waarde van het waswaterdebiet is echter geen parameter waarvan de waarde elektronisch moet worden gemeten en geregistreerd op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een luchtwasser hoeft uitsluitend voorzien te zijn van een laagdebietalarmering. De waarden voor het waswaterdebiet in de systeembeschrijvingen zijn geen ‘harde’ waarden waaraan moet worden voldaan om een luchtwasser goed te laten werken en kunnen daarom vervallen.

De volgende systeembeschrijvingen van luchtwassers zijn hierop aangepast:

  • De systeembeschrijvingen van de biologische luchtwassers met 70% emissiereductie onder de subcategorieën A 4.2, D 1.1.9, D 1.2.10, D 1.3.6, D2.1 en D 3.2.8 met uitzondering van BWL 2009.21.V2;

  • Alle systeembeschrijvingen van de biologische luchtwassers met 70% emissiereductie onder de subcategorieën E 1.10, E 2.13, E 3.2, E 4.7, E 5.7, F 1.2, F 2.2, F 3.2, F 4.4, G 1.2, G 2.1.2, I 1.2 en I 2.2;

  • De systeembeschrijving van de biologische luchtwasser met 85% emissiereductie onder de subcategorieën A 4.6, D 1.1.16, D 1.2.18, D 1.3.13, D2.5 en D 3.2.17 met BWL 2012.07.V2 (nieuw BWL 2012.07.V3);

  • De systeembeschrijvingen van de chemische luchtwassers met 70% emissiereductie onder de subcategorieën A 4.3, D 1.1.10, D 1.2.11, D 1.3.7, D 2.2 en D 3.2.9 met BWL 2005.01.V5 (nieuw BWL 2005.01.V6), BWL 2006.05.V3 (nieuw BWL 2006.05.V4), BWL 2008.06.V4 (nieuw BWL 2008.06.V5), BWL 2009.01.V3 (nieuw BWL 2009.01.V4), BWL 2011.14.V2 (nieuw BWL 2011.14.V3) en BWL 2014.01.V1 (nieuw BWL 2014.01.V2);

  • De systeembeschrijvingen van de chemische luchtwassers met 70% emissiereductie onder de subcategorieën E 1.13, E 2.15, E 3.6, E 4.10, E 5.13, F 1.5, F 2.5, F 3.4, F 4.7, G 1.3, G 2.1.3, I 1.3 en I 2.3 met BWL 2005.01.V5 (nieuw BWL 2005.01.V6), BWL 2008.06.V4 (nieuw BWL 2008.06.V5) en BWL 2014.01.V1 (nieuw BWL 2014.01.V2);

  • De systeembeschrijvingen van de gecombineerde luchtwassers onder de subcategorieën A 4.5.4, A 4.5.5 en A 4.5.6 met BWL 2010.02.V3 (nieuw BWL 2010.02.V4), BWL 2011.07.V2 (nieuw BWL 2011.07.V3) en BWL 2011.08.V3 (nieuw BWL 2011.08.V4);

  • De systeembeschrijving van de gecombineerde luchtwasser met 85% emissiereductie onder de subcategorieën D 1.1.15.4, D 1.2.17.4, D 1.3.12.4, D 2.4.4 en D 3.2.15.4 met BWL 2010.02.V3 (nieuw BWL 2010.02.V4);

  • De systeembeschrijving van de gecombineerde luchtwasser met 85% emissiereductie onder de subcategorieën D 1.1.15.5, D 1.2.17.5, D 1.3.12.5, D 2.4.5 en D 3.2.15.5 met BWL 2011.07 (nieuw BWL 2011.07.V1);

  • De systeembeschrijving van de gecombineerde luchtwasser met 90% emissiereductie onder de subcategorieën D 1.1.15.6, D 1.2.17.6, D 1.3.12.6, D 2.4.6 en D 3.2.15.6 met BWL 2011.08.V2 (nieuw BWL 2011.08.V3).

Huisvestingssysteem met warmteheaters (BLW 2011.13)

Bij de huisvestingssystemen met RAV-code E 3.7, E 5.14, F 1.6, F 2.6 en F 4.8 is het versienummer BWL 2011.13.V3 (nieuw BWL 2011.13.V4) gewijzigd. Reden van de wijziging is het aanpassen van de plaatsing van de warmteheaters voor dit huisvestingssysteem. De warmteheaters voor de verwarming van de stal mogen nu ook langs de zijgevels van de stal worden opgehangen. Voorheen was het uitsluitend mogelijk de warmteheaters op te hangen onder de nok van de stal.

Additionele techniek voor emissiereductie van fijn stof (BWL 2010.29)

Bij de additionele techniek voor emissiereductie van fijn stof met RAV-code E 7.4, F 6.3 en G 4.2 is het versienummer BWL 2010.29 (nieuwe BWL 2010.29.V1) gewijzigd. Reden van de wijziging is het aanpassen van de positionering van de filter bij deze additionele techniek. De ventilatoren hoeven niet meer per se in de gevel te zitten. Het plaatsen van de filterwand achter de gevel van de stal in een ruimte voordat de lucht via een verticaal kanaal wordt uitgeblazen is toegevoegd. Evenals de mogelijkheid om het filter toe te passen bij dakventilatoren.

Artikel I, onderdeel B

In Bijlage 2 is bij de hoofdcategorie D. VARKENS bij de maatregel met het kenmerk PAS 2015.03-02 bij het reductiepercentage eindnoot 1 toegevoegd. Deze eindnoot was bij de vorige wijziging van de Rav onbedoeld vervallen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

Naar boven