Bekendmaking vastgestelde beheersverordening Arcen Dorp

Logo Venlo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maken bekend dat in de vergadering van 27 januari 2016 de gemeenteraad de beheersverordening “Arcen Dorp” heeft vastgesteld.

Een beheersverordening is een alternatief voor een bestemmingsplan en is consoliderend van aard. De bestaande planologische situatie wordt hierin vastgelegd.

Bij de totstandkoming van de beheersverordening geldt geen voorbereidingsprocedure, zoals dat bij een bestemmingsplan wel het geval is. Dit komt omdat de beheersverordening zich volledig richt op het vastleggen van de bestaande situatie. Er is geen sprake van nieuw beleid.

De beheersverordening treedt de dag na publicatie in werking en is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl planidentificatienummer NL.IMRO.0983.BV201501ARCENDORP-VA01. Tevens is de beheersverordening in te zien in de Stadswinkel Venlo.

Tegen algemeen verbindende voorschriften kan geen bezwaar of beroep ingediend worden.

Venlo, 3 februari 2016

Naar boven