Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 19 september 2016, nr. IENM/BSK-2016/116331, houdende vaststelling van de hydraulische randvoorwaarden voor de beoordeling van de veiligheid van andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk (Regeling veiligheid niet-primaire waterkeringen in rijksbeheer)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 2.5 van de Waterwet;

BESLUIT:

Artikel 1

Bij de bepaling van het waterkerend vermogen van een in de bijlage bij deze regeling aangewezen andere dan primaire waterkering in beheer bij het Rijk als bedoeld in artikel 2.5 van de Waterwet, gaat de beheerder uit van de in de bijlage bij deze regeling opgenomen hydraulische randvoorwaarden.

Artikel 2

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling veiligheid niet-primaire waterkeringen in rijksbeheer.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

BIJLAGE, BEHOREND BIJ ARTIKEL 1 VAN DE REGELING VEILIGHEID NIET-PRIMAIRE WATERKERINGEN IN RIJKSBEHEER

Hydraulische randvoorwaarden andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk

1. Amsterdam-Rijnkanaal Noordpand

Kaart uitvoerpunten Amsterdam-Rijnkanaal Noordpand

Tabel toetspeilen Amsterdam-Rijnkanaal Noordpand

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=100 jr

T=300 jr

T=1000 jr

3

–0,05

0,00

0,00

4

–0,05

0,00

0,00

5

–0,05

0,00

0,00

6

–0,05

0,00

0,00

7

–0,05

0,00

0,00

8

–0,05

0,00

0,00

9

–0,05

0,00

0,00

10

–0,05

0,00

0,00

11

–0,05

0,00

0,00

12

–0,05

0,00

0,00

13

–0,05

0,00

0,00

14

–0,05

0,00

0,00

15

–0,05

0,00

0,00

16

–0,05

0,00

0,00

17

–0,05

0,00

0,00

18

–0,05

–0,05

0,00

19

–0,05

–0,05

0,00

20

–0,05

–0,05

0,00

21

–0,05

–0,05

0,00

22

–0,05

–0,05

0,00

23

–0,05

–0,05

0,00

24

–0,05

–0,05

0,00

25

–0,05

–0,05

0,00

26

–0,05

–0,05

0,00

27

–0,05

–0,05

0,00

28

–0,05

–0,05

0,00

29

–0,05

0,00

0,00

30

–0,05

0,00

0,00

31

–0,05

0,00

0,00

32

–0,05

0,00

0,05

33

–0,05

0,00

0,05

34

0,00

0,00

0,05

35

0,00

0,00

0,05

36

0,00

0,05

0,05

37

0,00

0,05

0,05

38

0,00

0,05

0,10

39

0,00

0,05

0,10

40

0,00

0,05

0,10

41

0,00

0,05

0,10

42

0,00

0,05

0,10

43

0,05

0,10

0,10

44

0,05

0,10

0,15

45

0,05

0,10

0,15

46

0,05

0,10

0,15

47

0,05

0,10

0,15

48

0,05

0,10

0,15

49

0,05

0,10

0,20

50

0,05

0,10

0,20

51

0,10

0,15

0,20

52

0,10

0,15

0,20

53

0,10

0,15

0,20

54

0,10

0,15

0,20

55

0,10

0,15

0,25

56

0,10

0,15

0,25

57

0,10

0,15

0,25

58

0,10

0,15

0,25

2. Amsterdam-Rijnkanaal Betuwepand

Kaart uitvoerpunten Amsterdam-Rijnkanaal Betuwepand

Tabel toetspeilen Amsterdam-Rijnkanaal Betuwepand

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=100 jr

63

5,60

64

5,60

65

5,60

66

5,60

67

5,60

3. Twentekanalen

Kaart uitvoerpunten Twentekanalen

Tabel toetspeilen Twentekanalen

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=100 jr

4h

10,35

5h

10,35

6h

10,35

7h

10,35

8h

10,35

9h

10,35

10h

10,35

11h

10,40

12h

10,40

13h

10,40

14h

10,40

15h

10,40

16h

10,40

17h

10,40

18h

10,40

19h

10,40

20h

10,40

21h

10,40

22h

10,40

23h

10,45

24h

10,45

25h

10,45

26h

10,45

27h

10,45

28h

10,45

29h

10,45

30h

10,45

31h

10,45

32h

10,45

33h

10,45

34h

10,45

35h

10,50

36h

10,50

1z

10,50

2z

10,50

3z

10,50

4z

10,50

5z

10,50

6z

10,50

7z

10,50

8z

10,50

9z

10,50

10z

10,50

11z

10,55

12z

10,55

13z

10,55

14z

10,55

15z

10,55

16z

10,55

37h

16,60

38h

16,60

39h

16,60

40h

16,60

41h

16,60

42h

16,60

43h

16,60

44h

16,60

45h

16,60

46h

25,45

47h

25,45

48h

25,45

4. Maas-Waalkanaal

Kaart uitvoerpunten Maas-Waalkanaal

Tabel toetspeilen Maas-Waalkanaal

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=100 jr

1

8,60

2

8,60

3

8,60

4

8,60

5

8,60

6

8,60

7

8,60

8

8,60

9

8,60

10

8,60

11

8,60

12

8,60

5. Kanaal Gent-Terneuzen

Kaart uitvoerpunten Gent-Terneuzen

Tabel toetspeilen kanaal Gent-Terneuzen

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=100 jr / T=300 jr

1

2,75

2

2,75

3

2,75

4

2,75

5

2,75

6

2,75

7

2,75

8

2,75

9

2,75

10

2,75

11

2,75

12

2,75

13

2,75

14

2,75

6. Markkanaal

Kaart uitvoerpunten Markkanaal

Tabel toetspeilen Markkanaal

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=100 jr

6

1,61

7

1,61

8

1,61

9

1,61

10

1,61

7. Wilhelminakanaal

Kaart uitvoerpunten Wilheminakanaal

Tabel toetspeilen Wilheminakanaal

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=100 jr

6

5,40

7

5,40

8

5,40

9

5,40

10

5,40

11

5,40

12

5,40

13

5,40

14

5,45

15

5,45

16

5,45

17

5,45

18

5,45

19

5,45

20

5,45

21

13,10

22

13,10

23

13,15

24

13,20

25

13,20

26

13,25

27

13,25

28

13,30

29

13,35

30

13,35

31

13,40

32

13,45

33

13,45

34

13,50

35

13,55

36

13,55

37

15,30

38

15,35

39

15,35

40

15,35

41

15,40

42

15,40

43

15,45

44

15,45

45

15,45

46

15,50

47

15,50

48

15,50

49

15,50

50

15,50

51

15,50

52

15,50

53

15,50

54

15,50

55

15,50

56

15,50

57

15,50

58

15,50

59

15,50

60

15,50

61

15,50

62

15,50

63

15,50

64

15,50

65

15,50

66

15,50

67

15,50

8. Zuid-Willemsvaart

Kaart uitvoerpunten Zuid-Willemsvaart

Tabel toetspeilen Zuid-Willemsvaart

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=100 jr / T=150 jr

48

36,00

49

36,00

50

36,00

51

36,00

52

36,00

53

36,00

54

36,00

55

33,85

56

33,85

57

33,85

58

33,85

59

33,85

60

33,85

61

28,95

62

28,95

63

28,95

64

28,95

65

28,95

66

28,95

67

28,95

68

27,35

69

27,35

70

27,35

71

25,40

72

25,40

73

25,40

74

25,40

75

25,40

76

22,90

77

22,90

78

22,90

79

20,75

80

20,75

81

20,75

82

20,75

83

20,75

84

15,50

85

15,50

86

15,50

87

15,50

88

15,50

89

15,50

90

15,50

91

15,50

92

15,50

93

15,50

94

13,20

95

13,20

96

13,15

97

13,15

98

13,10

99

11,20

100

11,20

101

11,20

102

11,15

103

11,15

104

8,75

105

8,75

106

8,75

107

8,75

108

8,75

109

8,75

110

8,75

111

8,70

112

5,20

113

5,20

114

5,20

115

5,20

116

5,20

117

5,15

118

5,15

119

5,15

120

5,15

121

5,15

9. Maximakanaal

Kaart uitvoerpunten Maximakanaal

Tabel toetspeilen Maximakanaal

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=150 jr

1

5,20

2

5,20

3

5,20

4

2,10

5

2,10

6

2,10

7

2,10

8

2,10

10. Kanaal Wessem-Nederweert

Kaart uitvoerpunten Wessem-Nederweert

Tabel uitvoerpunten kanaal Wessem-Nederweert

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=100 jr

3

28,95

4

28,95

5

28,95

4

28,95

5

28,95

6

28,95

7

28,95

8

28,95

9

28,95

10

28,95

11

28,95

12

28,95

13

28,95

14

28,95

15

28,95

16

28,95

11. Noordervaart

Kaart uitvoerpunten Noordervaart

Tabel toetspeilen Noordervaart

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=100 jr

2

32,00

3

32,00

4

32,00

5

32,00

6

32,00

7

32,00

8

32,00

9

32,00

10

32,00

11

32,00

12

32,00

13

32,00

14

32,00

15

32,00

12. Julianakanaal

Kaart uitvoerpunten Julianakanaal

Tabel toetspeilen Julianakanaal

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=100 jr

1

44,50

2

44,50

3

44,50

4

44,50

5

44,50

6

44,50

7

44,50

8

44,50

9

44,50

10

44,50

11

44,50

12

44,50

13

44,50

14

44,50

15

44,50

16

44,50

17

44,50

18

44,50

19

44,50

20

44,50

21

33,50

22

33,50

23

33,50

24

33,50

25

33,50

26

33,50

27

33,50

28

33,50

29

33,50

30

33,50

31

33,50

32

33,50

13. Kades A2

Kaart uitvoerpunten kades A2

Tabel toetspeilen kades A2

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=150 jr

1

5,00

2

5,00

3

5,00

4

5,00

5

5,00

6

5,00

TOELICHTING

Op grond van artikel 2.4 van de Waterwet zijn bij het Besluit van 14 juni 2016 tot wijziging van het Waterbesluit in verband met normering van andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk en enige andere wijzigingen (Stb. 2016, 230) in het Waterbesluit veiligheidsnormen vastgesteld voor aangewezen andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk. De waterkeringen zijn opgedeeld in dijkdelen waarvoor afzonderlijke normen zijn vastgesteld. Alle niet-primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk zijn aangewezen voor normering. Die keringen zijn genoemd in Bijlage III, onderdeel 2, bij het Waterbesluit. Deze keringen worden ook in het kader van deze regeling aangewezen.

Om te kunnen beoordelen of de betreffende dijkdelen aan de veiligheidsnormen voldoen, worden in deze regeling de hydraulische randvoorwaarden voor de dijkdelen vastgesteld op grond van artikel 2.5 van de Waterwet. In de bijlage zijn per oppervlaktewaterlichaam waarlangs een genormeerde waterkering ligt, de waterstanden vastgesteld die de aanliggende waterkering moet kunnen keren. De waterstanden zijn voor vastgestelde punten (uitvoerpunten) weergegeven in meters ten opzichte van het Normaal Amsterdams Pijl. De aanduiding ‘T=... jr’ geeft de norm of normen (overschrijdingskans van 1:100, 1:150, 1:300 of 1:1000 per jaar) weer waaraan de dijkdelen van een waterkering moeten voldoen. De norm die bij een uitvoerpunt geldt, bepaalt welke waterstand wordt gehanteerd bij de toetsing. Zo worden de waterstanden in de kolom T=1000 jr. gebruikt voor de uitvoerpunten op de dijkdelen van de kering langs het Amsterdam-Rijnkanaal waarvoor een overschrijdingskans van 1:1000 de norm is.1 De onderbouwing van de waterstanden is opgenomen in de door Rijkswaterstaat opgestelde achtergrondrapportage.2 Die achtergrondrapportage heeft gediend als uitgangspunt voor de bijlage bij deze regeling.

Of de waterkeringen de voorgeschreven waterstanden kunnen keren, moet aan de hand van een toetsinstrumentarium worden bepaald. Dit toetsinstrumentarium (het Voorschrift toetsen op veiligheid niet-primaire waterkeringen in rijksbeheer) wordt direct na inwerkingtreding van deze regeling door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voorgeschreven aan de feitelijk beheerder, Rijkswaterstaat.3 De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de correcte naleving van de voorschriften bij de toetsing van de waterkeringen aan de in het Waterbesluit vastgestelde veiligheidsnormen. Rijkswaterstaat en de ILT zullen hun resultaten van de toetsing rapporteren aan de Minister van Infrastructuur en Milieu. Rijkswaterstaat zal naar verwachting nog in 2016 met de toetsing van de keringen beginnen. De toetsing zal plaatsvinden op basis van de situatie in 2020. Het jaartal 2020 geeft de peildatum weer; dat wil zeggen dat getoetst wordt aan de verwachte omstandigheden in 2020. Deze toetsing is naar verwachting in 2018 afgerond. Dan is duidelijk welke keringen wel en welke niet aan de norm voldoen. Keringen die niet aan de norm voldoen zullen vervolgens worden versterkt. Uitgaande van een voorgenomen twaalfjaarlijkse toetscyclus, zoals die ook voor de primaire waterkeringen geldt, zal de daaropvolgende toetsronde in 2032 afgerond zijn.

De Waterwet bepaalt in artikel 2.5 dat gedeputeerde staten van de provincies waarin de waterkeringen zijn gelegen bij de voorbereiding van deze regeling worden gehoord. De colleges van gedeputeerde staten zijn daartoe begin 2016 per brief uitgenodigd. Ze hebben laten weten met de voorgestelde randvoorwaarden in te kunnen stemmen.

De onderhavige regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lastendruk voor burgers en bedrijven noch voor bestuurlijke en uitvoeringslasten. Voor burgers en bedrijven zijn er evenmin andere ingrijpende gevolgen. Om deze redenen is afgezien van internetconsultatie, in lijn met het beleid ten aanzien daarvan.4

Van de invoeringstermijn van twee maanden uit het systeem van vaste verandermomenten van regelgeving wordt afgeweken. Deze regeling is technisch van aard en heeft, zoals opgemerkt, geen ingrijpende gevolgen. Bovendien zijn de hydraulische randvoorwaarden nodig om de niet-primaire waterkeringen in rijksbeheer te kunnen toetsen aan de veiligheidsnormen die per 1 juli 2016 zijn vastgesteld. Spoedige inwerkingtreding is dus noodzakelijk en een later vast verandermoment, in dit geval 1 januari 2017, kan om die reden niet worden afgewacht. Dit is in overeenstemming met de uitzonderingsgrond van aanwijzing 174, onderdeel a, van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

Een elektronische versie van de bijlage is te raadplegen op en te downloaden van www.helpdeskwater.nl.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Zie voor een uitgebreidere toelichting over de normen de nota van toelichting bij het Besluit van 14 juni 2016 tot wijziging van het Waterbesluit in verband met normering van andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk en enige andere wijzigingen (Stb. 2016, 230).

X Noot
2

Rijkswaterstaat, Hydraulische randvoorwaarden voor regionale keringen in beheer bij het Rijk – Achtergrondrapportage, december 2015.

X Noot
3

Een elektronische versie van het Voorschrift toetsen op veiligheid niet-primaire waterkeringen in rijksbeheer zal zijn te raadplegen op en te downloaden van www.helpdeskwater.nl.

X Noot
4

Kamerstukken II 2009/10, 29 279, nr. 114 en Kamerstukken II 2012/13, 29 362, nr. 224.

Naar boven