Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2016, 47307Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 september 2016, nr. 1009881-154404-VGP, tot benoeming en ontslag van enkele leden van de Commissie risicobeoordeling nieuwe drugs

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4 van het Besluit Commissie risicobeoordeling nieuwe drugs 2003;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Tot lid van de Commissie risicobeoordeling nieuwe drugs worden benoemd:

  Dhr. dr. J. van den Berg, Nederlands Forensisch Instituut;

  Dhr. J.A.H.M. van den Besselaar, Landelijke eenheid van de nationale politie;

  Dhr. dr. V.J.A. Buwalda, verslavingszorginstelling Novadic-Kentron;

  Mw mr. drs. S. Hulscher, Ministerie van Veiligheid en Justitie;

  Dhr. drs. P.C.T.J. Vossenberg, verslavingszorginstelling Tactus;

  Mw. N.G. van de Waterbeemd, Openbaar Ministerie (OM);

  Mw. msc. J. Biesterbos, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

  Mw. drs A. van Riel, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

 • 2. Tot plaatsvervangend lid van de Commissie risicobeoordeling nieuwe drugs worden benoemd:

  Dhr. drs. V. van Beest, ministerie Veiligheid en Justitie;

  Dhr. mr. A. de Bruin, Openbaar Ministerie;

  Dhr. mr. drs. D Kumpe, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  Mw. ing. M.L. van Grootel, Landelijke eenheid van de nationale politie;

  Mw. dr. J. Hulshof, Nederlands Forensisch Instituut;

  Dhr. dr. M. Kooijman, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

  Dhr. prof. dr D.J. Korf, Bonger Instituut;

  Mw. drs. J.J. Nugteren-van Lonkhuyzen, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

 • 3. Aan de volgende personen wordt eervol ontslag verleend uit hun functie van lid van de Commissie risicobeoordeling nieuwe drugs:

  Dhr. drs. R. ter Haar, verslavingszorginstelling Tactus;

  Mw. mr. drs. M. van der Klaauw, Ministerie van Veiligheid en Justitie;

  Mw. mr. L.B. Okhuijsen, Openbaar Ministerie;

  Dhr. drs. M.F.J. Vijlbrief, Landelijke Recherche;

  Dhr. dr. B.J.M van de Wetering, Bouman GGZ.

 • 4. Tot secretaris van de Commissie risicobeoordeling nieuwe drugs wordt benoemd dhr. dr. P.H.J. Keizers, als opvolger van mw. dr. R. Talhout, en als zijn plaatsvervanger dhr. dr. B.J. Venhuis als opvolger van dhr. dr. J. van Amsterdam (allen Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum na de dag waarop het in de Staatscourant is geplaatst.

Artikel 3

Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn