Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorseleStaatscourant 2016, 46396Instelling gemeenschappelijke regelingenWijziging van de ‘Gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland’

Logo Borsele

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele maken mede namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen het volgende bekend.

Met uitzondering van de gemeente Hulst, hebben de raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten, Borsele, Goes, Kapelle, Middelburg, Noord Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen besloten de ‘Gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland’ gewijzigd vast te stellen.

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

Na het achtste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

9.De deelnemers waarborgen jegens de geldverschaffers de nakoming van de door het openbaar lichaam aangegane geldleningen en verstrekte onvoorwaardelijke en onherroepelijke garanties, zulks onder het doen van afstand van de voorrechten en weren welke de wet aan borgen toelaat."

De vastgestelde wijziging van de ‘Gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland’ treedt op 1 oktober 2016 in werking.

Heinkenszand, 1 september 2016.