Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkStaatscourant 2016, 46391VergunningenTer inzage omgevingsvergunning

Logo Heemskerk

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen met toepassing van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht voor onderstaand bouwplan:

•Locatie : Stroomwal 11

•Omschrijving : nieuwbouw van een woning

•Zaaknummer : ZO/2016/2780

•Ontvangstdatum: 21 april 2016

Vanaf 29 augustus 2016 liggen het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis.

Gedurende deze termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken bij het college. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het bureau Leefomgeving en ook via de website www.heemskerk.nl. Zienswijzen worden meegewogen bij de verdere besluitvorming.

Nadere inlichtingen: bureau Leefomgeving, telefoonnummer 140251.