Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Mentinksweg 3 in Rietmolen

Logo Berkelland

Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben de volgende omgevingsvergunning die afwijkt van het bestemmingsplan verleend:

Mentinksweg 3 in Rietmolen, herbouwen van de woning/schuur, ID-code: NL.IMRO.1859.OVBGB20150025-0100.

Inzage

De vergunning en de stukken liggen ter inzage van 31 augustus tot en met 12 oktober 2016 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

De vergunning kunt u ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.gemeenteberkelland.nl.

Instellen van beroep

Het instellen van beroep is mogelijk van 1 september tot en met 12 oktober 2016 voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen indienden tegen de ontwerpvergunning en voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Tegen de gewijzigde vastgestelde onderdelen van het besluit kan elke belanghebbende beroep instellen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem.

Voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat blijft het besluit geldig totdat de rechter over uw beroep heeft beslist. Misschien kunt u de beslissing in beroep niet afwachten. U kunt dan bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u al in beroep bent gegaan. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.

Naar boven