Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2016, 44595Ruimtelijke plannenVoorontwerp bestemmingsplan Goedentijd 21b-23 te Alphen

Logo Alphen-Chaam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken bekend, dat met ingang van dinsdag 30 augustus 2016 tot en met maandag 10 oktober 2016, voor eenieder ter inzage ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Goedentijd 21b – 23 te Alphen’, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1723.BPgoedentijd21b23-VO01 met de bijbehorende bestanden. Dit voorontwerp bestemmingsplan maakt het mogelijk de locatie aan de Goedentijd 21b-23 te Alphen (voormalig Rabobank) te herontwikkelen met woningbouw.

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij de frontoffice in het gemeentekantoor te Alphen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.abg.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@alphen-chaam.nl. Tevens is het plan raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op dinsdag 13 september 2016 zal een inloopavond worden georganiseerd op het gemeentekantoor te Alphen (Willibrordplein 1, 5131 AV Alphen) van 19.00 tot 21.00. U bent dan van harte welkom het bestemmingsplan te komen bekijken.

Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kan eenieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie kenbaar maken aan het college van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen. Voor algemene vragen kunt u met afspraak terecht bij de frontoffice vergunningverlening, voor specifieke vragen dient een afspraak gemaakt te worden met de behandelend medewerker, de heer M. Gorissen, tel.: 088-3821089.