Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gilze en RijenStaatscourant 2016, 43284VergunningenVerkeersbesluit

Logo Gilze en Rijen

 

Gelet op artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 brengen burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen ter openbare kennis dat op 21 juli 2016 is besloten

een gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken) op te heffen. Zij doen dit door het bord E6 met onderbord met het kenteken te verwijderen, overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, voor de locatie te hoogte van Bernardstraat 22 in Rijen;

 

 

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na publicatiedatum bezwaar maken. Ook kunt u een voorlopige voorziening vragen.

 

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken? Dit kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verstuurd. U stuurt uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Gilze en Rijen

Postbus 73

5120 AB Rijen

De volgende informatie moet in uw bezwaarschrift staan:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum waarop u de brief schrijft;

 • 3.

  uw handtekening;

 • 4.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • 5.

  waarom u bezwaar maakt.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.gilzerijen.nl/bezwaar.

 

Voorlopige voorziening

Is het belangrijk dat de uitvoering van het besluit direct tegengehouden wordt? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit kan alleen als u ook al een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend. U kunt deze voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht. Het adres is Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het aanvragen van deze voorziening moet u griffierecht betalen. U kunt bij de rechtbank navragen hoeveel dat precies is.

U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Indien tegen een beschikking bezwaar of beroep is ingesteld en bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.