Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 40333

Gepubliceerd op 2 augustus 2016 09:00Subsidies Tijdelijke subsidieregeling Journalistieke Innovatie Ronde 1 2016, Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft op 6 juli 2016 besloten een bedrag van in totaal € 400.000,– beschikbaar te stellen aan 8 projecten in de eerste ronde van de Tijdelijke subsidieregeling Journalistieke Innovatie 2016. Deze subsidieregeling staat open voor projecten die gericht zijn op journalistieke producten, diensten of werkwijzen verband houdend met nieuwsgaring, nieuwsduiding en opinievorming over de maatschappelijke actualiteit, mede in het belang van politieke meningsvorming. Daarnaast moet aangetoond worden dat de projecten haalbaar zijn en een innovatief karakter hebben, dat wil zeggen dat de te subsidiëren activiteiten vernieuwingen tot stand brengen in journalistieke functies zodat de persverscheidenheid wordt vergroot en daarmee een vernieuwende bijdrage wordt geleverd aan de journalistieke informatievoorziening Het bestuur heeft besloten de volgende projecten in aanmerking te laten komen voor een uitkering:

Botcave: een platform voor slimme journalistieke chatbots – € 22.700,00

Botcave biedt Nederlandse taaltechnologie aan die chatbots aandrijft, om zo de bouw van journalistieke chatbots te vergemakkelijken. Verschillende grote partijen, waaronder Google, Facebook en Apple, zetten al groot in op chatbots, maar beperken zich tot de Engelse taal. Door deep learning technologies moeten chatbots mettertijd natuurlijker antwoorden gaan geven op de vragen van gebruikers. Chatbots hebben daarmee het potentieel de ultieme verpersoonlijking van het nieuws te worden. De eerste toepassing van Botcave wordt een chatbot die lokaal nieuws aanbeveelt op basis van de locatie van de gebruiker.

Dipsaus – € 24.800,00

Dipsaus is een podcast-serie over politiek, kunst, cultuur en pop-cultuur vanuit het standpunt van de gekleurde vrouw. Vrouwen, zeker gekleurde vrouwen, zijn sterk ondervertegenwoordigd in de media, waardoor hun visie onderbelicht blijft. Deze podcast serie moet daar verandering in gaan brengen. De subsidie aan dit project past bij het versterken van de pluriformiteit in het medialandschap. Daarbij beleeft het medium ‘podcast’ een heropleving, maar zijn er nog weinig voorbeelden van Nederlandse podcasts met een groot bereik. Samenwerking met verschillende mediapartners moet helpen bewijzen dat er voor podcasts een groter bereik te vinden is.

1848 EU-monitor – € 32.500,00

De 1848 EU-monitor houdt journalisten real-time op de hoogte van ontwikkelingen in de Europese politiek door het eenvoudiger ontsluiten van debatverslagen, stemmingen, besluiten, documenten, wetgeving en mediabronnen van de Europese Unie. Hiermee kan de Europese besluitvorming inzichtelijker worden en de waakhondfunctie van de journalistiek beter worden uitgevoerd.

Sustainable Transition Tracker – € 50.000,00

Sustainable Transition Tracker is een dataplatform waarin de voortgang van de duurzame ontwikkelingsdoelen worden bijgehouden. Gegevens worden verzameld uit allerlei verschillende bronnen en gemakkelijk beschikbaar gesteld aan betalende abonnees. Door de continue verzameling en presentatie van nieuwe data, vormt het een nieuwe onderzoeksjournalistieke aanpak en versterkt het de journalistieke waakhondfunctie. De aanvrager gaat voor de datavisualisatie samenwerken met LocalFocus.

Publicism Blockchainjournalistiek – € 50.000,00

Publicism Blockchainjournalistiek waarborgt de anonimiteit van bronnen, bloggers en journalisten in (onder meer) probleemgebieden, door betaling via blockchaintechnologie mogelijk maken. Op deze manier kunnen journalisten op een veilige en transparante manier hun werk publiceren en financieren. Hiermee richt dit project zich expliciet op het verbeteren van persvrijheid.

BNR Expert Podcastnetwerk – € 50.000,00

BNR bouwt en cureert een platform waarop deskundigen eenvoudig podcasts publiceren, met hulp van BNR. De podcasts gaan over relevante onderwerpen binnen tien thema’s. Op deze manier worden niches op vernieuwende wijze bediend. De podcasts dragen bij aan opinievorming en duiding van het nieuws en vormen en met de slagkracht en expertise van BNR kunnen experts hun specialisme delen met een groter publiek.

Fixed – € 70.000,00

Fixed is een visuele podcast voor onderzoeksjournalistiek, in samenwerking met de journalistieke programma’s van de VPPRO. De podcasts worden ondersteund door animaties, foto’s, grafieken en video, in een daartoe bestemde app. Door het uitvoeren van A/B-testen wordt de content beter afgestemd op de behoefte van de doelgroep. Fixed richt zich specifiek op jongere generaties, waarmee het een nieuwe doelgroep wil aanboren.

THE CASE – € 100.000,00

THE CASE is een digitaal platform voor documentaires, waarbij de gebruiker vanaf het moment van de eerste opname al het journalistieke verhaal kan volgen. Dit transparante maakproces, waarbij internet televisie vervangt als primaire distributiekanaal, is nieuw voor documentaires. Door de nieuwe mogelijkheden van bijvoorbeeld community-building via het platform kan de impact van documentaires verhoogd worden. Daarnaast moet samenwerking met externe (maatschappelijke) partijen een nieuw financieringsmodel voor documentaires opleveren. Daarbij vergemakkelijkt en vergroot het platform de mogelijkheden tot het maken van documentaires en de impact ervan.

(Mededeling ingevolge artikel 8.19 Mediawet 2008)


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl