Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 39913

Gepubliceerd op 26 juli 2016 09:00
Inhoudsopgave

Gemeente Goeree-Overflakkee - Voorgenomen omgevingsvergunning Ooltgensplaat

Logo Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het voornemen bestaat om in afwijking van het bestemmingsplan omgevingsvergunning te verlenen voor

Activiteit bouw en planologische afwijking:

• Ooltgensplaat; tussen Buitendijk en Nieuwe Dijk, bekend als Adriaanpolder (op percelen kadastraal bekend als Ooltgensplaat, sectie G, nummers 551, 552 en 183): het realiseren van een zonnepark

Inzage

De stukken kunt u inzien vanaf woensdag 27 juli 2016 tot en met dinsdag 6 september in het gemeentehuis, van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is op maandag en vrijdag geopend van 08.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur tot 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt de stukken in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage.

Zienswijzen

Tot en met dinsdag 6 september 2016 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, een zienswijze tegen het voornemen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de afdeling Vergunningverlening, Handhaving en Veiligheid, via algemeen telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl