Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Goeree-OverflakkeeStaatscourant 2016, 39913VergunningenGemeente Goeree-Overflakkee - Voorgenomen omgevingsvergunning Ooltgensplaat

Logo Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het voornemen bestaat om in afwijking van het bestemmingsplan omgevingsvergunning te verlenen voor

Activiteit bouw en planologische afwijking:

• Ooltgensplaat; tussen Buitendijk en Nieuwe Dijk, bekend als Adriaanpolder (op percelen kadastraal bekend als Ooltgensplaat, sectie G, nummers 551, 552 en 183): het realiseren van een zonnepark

Inzage

De stukken kunt u inzien vanaf woensdag 27 juli 2016 tot en met dinsdag 6 september in het gemeentehuis, van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is op maandag en vrijdag geopend van 08.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur tot 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt de stukken in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage.

Zienswijzen

Tot en met dinsdag 6 september 2016 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, een zienswijze tegen het voornemen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de afdeling Vergunningverlening, Handhaving en Veiligheid, via algemeen telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.