Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 39110Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit omgevingsvergunning Zandpad 12 in Breukelen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 29 juli tot en met donderdag 8 september 2016 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zandpad 12 in Breukelen.

Inhoud

De bouw van een nieuwe ligboxenstal voor melkkoeien met bijbehorende sleufsilo’s en mestopslag en het aanleggen van erfverharding.

Inzien

U kunt het ontwerpbesluit (NL.IMRO.1904.OVZandpad12BKL-OW01) vanaf vrijdag 29 juli 2016 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 29 juli 2016 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken kunt u contact opnemen met de heer N. Puyan (14 0346).