Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2016, 35865Vergunningen

Ontwerpbesluit Waterwet, Rijkswaterstaat

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft het voornemen om een watervergunning te verlenen aan Kaliwaal – Byland bv te Roermond.

De vergunning heeft betrekking op zandwinning en natuurontwikkeling van de Bijlandsche Waard gelegen aan de rechteroever van het Bijlandsch Kanaal tussen kmr. 865.000 en 866.000 ter hoogte van Herwen in de gemeente Rijnwaarden.

Terinzagelegging

De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ligt van 14 juli 2016 tot en met 24 augustus 2016 ter inzage bij:

  • Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Directie Netwerkontwikkeling, afdeling Vergunningverlening, Eusebiusbuitensingel 66 te Arnhem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur;

  • het gemeentehuis van de gemeente Rijnwaarden, Markt 5 te Lobith, na afspraak (zie http://www.rijnwaarden.nl of bel 0316 – 56 56 00).

Zienswijze(n)

Eenieder kan zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen inbrengen gedurende de periode van terinzagelegging. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Directie Netwerkontwikkeling, afdeling Vergunningverlening, Postbus 25, 6200 MA Maastricht, onder vermelding van zaaknummer RWSV2015-00005314. Voor mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de afdeling Vergunningverlening, telefonisch bereikbaar via nummer 06 – 15 95 28 31.

Inlichtingen

Nadere informatie is verkrijgbaar via telefoonnummer 06 – 15 95 28 31.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het hoofd van de afdeling Vergunningverlening, C. Jol