Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 35637Ruimtelijke plannenVerleende omgevingsvergunning Parkweg t.h.v. 47-49 in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 8 juli tot en met donderdag 18 augustus 2016 de verleende omgevingsvergunning Parkweg t.h.v. 47-49 ter inzage ligt.

Inhoud

Het betreft de bouw van 2 twee-onder-een-kapwoningen.

Inzien

U kunt de verleende omgevingsvergunning (NL.IMRO.1904.OVParkweg4749MRS-VG01) vanaf vrijdag 8 juli 2016 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer N. Puyan (14 0346).

Reageren

Tegen deze beschikking kunt u vanaf vrijdag 8 juli 2016 binnen 6 weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Daarnaast kunt u, indien u van mening bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.