Rectificatie publicatie Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst. Besluit nr. BLKB2016/695M

Op 30 juni 2016 is in de Staatscourant, nr. 34921, het besluit BLKB2016-695, Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst verschenen.

In deze publicatie is de dagtekening 28 Juli 2016 in de koptekst en ondertekening opgenomen terwijl dit 28 juni 2016 moest zijn.

Naar boven