Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2016, 33350Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Koggewerf - Buitenhaven

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen maken bekend, dat met ingang van donderdag 30 juni 2016 het ontwerpbestemmingsplan Koggewerf – Buitenhaven voor iedereen gedurende zes weken ter inzage ligt.

De Koggewerf en de Oude Buitenhaven zijn de plekken waar het maritieme verleden van Kampen te zien is. De gemeente wil de maritieme ‘erfgoeduitstraling’ van de werf en de haven nog meer tot haar recht laten komen. Het gebied rond de Koggewerf en Buitenhaven krijgt daartoe een flinke kwaliteitsimpuls door onder andere de bouw van een nieuwe botenloods en scheepshelling, het realiseren van een nieuwe horecavoorziening in het pand Havenweg 5 en een herinrichting van de buitenruimte op de Koggewerf. Om de bouwwerkzaamheden, functie- en gebruikswijzigingen mogelijk te maken moeten de geldende bestemmingsplannen voor het gebied op onderdelen worden gewijzigd.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur bij het Klant Contact Centrum in het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen). Buiten deze tijden alleen op afspraak. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0166.00991184-OW01.

Tijdens de genoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de Gemeenteraad, Postbus 5009, 8260 GA Kampen.

Indien u een mondelinge zienswijze kenbaar wil maken, kunt u contact opnemen met het cluster RO van het team Beleidsontwikkeling en Advisering. Het is niet mogelijk een zienswijze via internet of e-mail in te dienen.