Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Baarle-NassauStaatscourant 2016, 33287VergunningenVerkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Logo Baarle-Nassau

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat het volgende verkeersbesluit ter inzage wordt gelegd:

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats Frederikstraat 23, waarbij een bestaande parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats beschikbaar komt voor een bewoonster van de Fredrikstraat 23 in Baarle-Nassau. Dit wordt aangegeven met het verkeersbord E06 met een onderbord waarop het kenteken van de aanvraagster is aangegeven.

 

Ter visie legging

Het voorgenomen verkeersbesluit ligt 6 weken na publicatie in de Staatscourant (https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant) ter inzage bij de receptie tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in Baarle-Nassau.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Jan Joosen medewerker Verkeer via tel.nr. 088-3812000 of via de mail janjoosen@abg.nl