Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2016, 32830Overig

Gids proportionaliteit en Aanbestedingsreglement Werken 2016, Ministerie van Economische Zaken

Deze publicatie van de Gids proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 geschiedt met het oog op het bepaalde in de artikelen 10, eerste lid, en 11, eerste lid, van het Aanbestedingsbesluit.

’s-Gravenhage, 16 juni 2016

De Minister van Economische Zaken, namens deze: A.P. de Groene directeur Mededinging en Consumenten

BIJLAGE