Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkStaatscourant 2016, 32019VergunningenVerleende omgevingsvergunning met toepassing van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht

Logo Heemskerk

Burgemeester en wethouders van Heemskerk hebben voor onderstaande aanvragen vergunning verleend:

 • Locaties :

  • 1.

   Haydnplein, (Maerelaan/Beethovenstraat) ;

  • 2.

   Van Coevenhovenstraat/Kerkweg;

  • 3.

   Van Coevenhovenstraat/Deutzstraat;

  • 4.

   Europaplein/Italielaan;

  • 5.

   Burgemeester Nielenplein/hoek Kerkplein;

  • 6.

   Gildenplein;

  • 7.

   Rijksstraatweg (eigen terrein AHXL, wel openbaar toegankelijk);

  • 8.

   Bachplein (toekomstige locatie);

  • 9.

   Helmlaan (toekomstige locatie);

  • 10.

   Stationsplein (toekomstige locatie).

Voor de volgende tijdelijke standplaatsen wordt een omgevingsvergunning aangevraagd:

 • 1.

  Kerkplein (zijde van de kerk);

 • 2.

  Kerkplein (zijde Family snackbar), in de maand december verkoop kerstbomen;

 • 3.

  Europaplein, in de maand december verkoop kerstbomen;

 • 4.

  Gildenplein, in de maand december verkoop van kerstbomen;

 • 5.

  Haydnplein 10;

 • 6.

  Europassage 12;

 • 7.

  Van Coevenhovenstraat 12-14.

Voor promotieactiviteiten (flyeren/ideëel doel), o.g.v. artikel 2:6 in combinatie met artikel 2:10a, eerste

lid van de APV, worden de volgende plaatsen aangewezen:

 • 1.

  Deutzstraat/Slaapkenner

 • 2.

  Burgemeester Nielenplein (voor het Oude raadhuis)

Voor het plaatsen van voorwerpen op de weg, o.g.v. artikel 2:10a APV wordt de volgende locatie

aangewezen:

1. Jacob Catsstraat/Constantijn Huygenstraat (borstkankeronderzoek

Omschrijving : aanwijzen plekken van de standplaatsen voor straathandel

Zaaknummer : ZO/2015/2330

Publicatiedatum: 15 juni 2016

Belanghebbenden die tegen het voornemen tot vergunningverlening (over de ontwerpvergunning) een zienswijze hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend kunnen, indien zij het niet eens zijn met deze beslissing, binnen zes weken na de datum van publicatie ervan beroep instellen bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Degene die beroep heeft ingediend kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, tevens een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Nadere inlichtingen: bureau Leefomgeving, telefoonnummer 14 0251.