Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 31303Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Merenhoef in Maarssen en besluit hogere waarde Wetgeluidhinder (Wgh), Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Merenhoef in Maarssen en het besluit hogere waarde Wetgeluidhinder (Wgh) vanaf vrijdag 17 juni tot en met donderdag 28 juli 2016 ter inzage ligt.

Inhoud

Het woonzorgcentrum Merenhoef en het rondom gelegen terrein worden herontwikkeld. Het bestaande zorgcomplex wordt gerenoveerd. Het aantal (zorg)woningen wordt uitgebreid en er wordt een medisch centrum gerealiseerd. Omdat uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau van een aantal nieuwe (zorg)woningen hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde is ontheffing verleend van deze voorkeurswaarde.

Inzien

U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1904BPMerenhoefMDP-VG01) en het besluit hogere waarde Wgh vanaf vrijdag 17 juni raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 28 juli 2016 bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (ma. t/m vr. van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw S. Lutters (14 0346).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit hogere waarde Wgh kan vanaf vrijdag 17 juni gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden Wgh treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.