Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gilze en RijenStaatscourant 2016, 28390VergunningenHOGERE WAARDE INDUSTRIELAWAAI

Logo Gilze en Rijen

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen maken bekend dat zij in ontwerp hogere grenswaarden in de zin van de Wet geluidhinder vast hebben gesteld in verband met de bouw van commerciële ruimten, woningen en appartementen in het plan Centrumplan Gilze-centrumdeel.

De bescheiden liggen met ingang van 1 juni 2016 tot en met 12 juli 2016 ter inzage in het gemeentehuis in Rijen. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke dag in te zien van 8.30 tot 12.30 uur en donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur.

Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen kunt u een zienswijze indienen tegen de verleende ontwerpbeschikking.

31 mei 2016

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN,

de secretaris., de burgemeester,

ir. Gerard Vlekke dr. Jan Boelhouwer