Publicatie omgevingsvergunning Mooi Loevestein Jikke Reinbergenstrjitte 74-102 Gorredijk

Logo Opsterland

Burgemeester en wethouders van Opsterland maken bekend dat met ingang van 26 mei 2016 gedurende zes weken een omgevingsvergunning “Jikke Reinbergenstrjitte 74-102 Gorredijk” ter inzage ligt.

 

Inhoud en ligging

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:

  • Gebruik van grond/bouwwerk in strijd met een beheersverordening

  • Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning betreft het oprichten van 6 half vrijstaande woningen en 9 rijwoningen. (eerste fase). Bij de begrenzing van het projectgebied is rekening gehouden met het realiseren van een tweede fase bestaande uit 8 rijwoningen en 6 half vrijstaande woningen.

Ter inzage

De omgevingsvergunning ligt met ingang van 26 mei 2016 tot en met 6 juli 2016 ter inzage in het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 in Beetsterzwaag. De vergunning is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0086.05OVJRStrjitte-0301.

Beroep

Op grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij het college kenbaar hebben gemaakt gedurende de hierboven vermelde termijn tegen dit besluit in beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

 

Beetsterzwaag, 25 mei 2016

Naar boven