Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Zuid-Holland ZuidStaatscourant 2016, 2482Overig

Mededeling van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 5 januari 2016 betreffende de aanwijzing van toezichthouders in het kader van de Huisvestingswet 2014

Logo Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

 

deelt op grond van artikel 33, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014 mee, dat hij op 5 januari 2016 heeft besloten om A. Daalman, H. de Vries, H, Tilma en K. Suitela, allen aangesteld als onbezoldigd ambtenaar in dienst van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 te belasten met het toezicht op de naleving bij of krachtens de Huisvestingswet 2014. Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan middels toezending aan genoemde personen, met terugwerking tot en met 1 januari 2016.

 

Dordrecht, 5 januari 2016

 

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

 

Mr. R. Visser