Provincie Zeeland - Begrotingstoezicht 2016

Logo Zeeland

Bekendmaking ingevolge artikel 205, lid 2 van de Gemeentewet.

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij voor het begrotingsjaar 2016 met toepassing van artikel 203 van de Gemeentewet hebben besloten dat de begroting alsmede de daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen van de gemeente Vlissingen en de gemeente Middelburg hun goedkeuring behoeven.

Naar boven