Gemeenschappelijke Regeling Westfries Archief, Regionaal Historisch Centrum voor West-Friesland

Logo Hoorn

 

Zaaknummer: 1257293

 

Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

 

betreft: Aanpassing gemeenschappelijke regeling Westfries Archief

De Raad van de gemeente Hoorn besluit:

De gemeenschappelijke regeling Westfries Archief als volgt te wijzigen:

  • a.

    Artikel 20 lid 7 vervalt nu de Regionale Klachtencommissie niet langer meer bestaat;

  • b.

    Artikel 20 lid 8 wordt vernummerd naar 20 lid 7;

  • c.

    Artikel 23 lid 3 komt te luiden: Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt vastgesteld toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Naar boven