Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Raad voor AccreditatieStaatscourant 2016, 23702Besluiten van algemene strekking

Kennisgeving vernieuwing beleidsregels en voorschrift van de Stichting Raad voor Accreditatie van 2 mei 2016

Gelet op artikel 4 van de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie is de Stichting Raad voor Accreditatie belast met de uitvoering van de in de EG-verordening nr. 765/2008 aan de nationale accreditatie-instantie opgedragen taken waaronder het op aanvragen om accreditatie nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden op het gebied van accreditatie in verband met de uitvoering van verdragen of internationale afspraken.

Hierbij geeft de Stichting Raad voor Accreditatie kennis van het feit dat met het oog op deze taken de volgende beleidsregels en voorschrift zijn vernieuwd;

 • RvA-BR002 Beleidsregel Accreditatie (Nederlands- en Engelstalig beschikbaar)

  nieuw: versie 5 d.d. 25-04-2016, vervangt: versie 4 d.d. 24-04-2015

 • RvA-BR003 Beleidsregel Scope van Accreditatie (Nederlands- en Engelstalig beschikbaar)

  nieuw: versie 5 d.d. 25-04-2016, vervangt: versie 4 d.d. 24-04-2015

 • RvA-BR005 Beleidsregel Controles en Herbeoordelingen (Nederlands- en Engelstalig beschikbaar)

  nieuw: versie 4 d.d. 26-04-2016, vervangt versie 3 d.d. 12-03-2015

 • RvA-VR003 Voorschrift voor het gebruik van Accreditatiemerken (Nederlands- en Engelstalig beschikbaar)

  nieuw: versie 3 d.d. 25-04-2016, vervangt: versie 2 d.d. 28-02-2014

De beleidsregels en voorschrift liggen met ingang van 2 mei 2016 gedurende 6 weken ter inzage op het kantoor van de Stichting Raad voor Accreditatie, Daalseplein 101 te Utrecht van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Daarnaast zijn de beleidsregels te vinden op de website www.rva.nl.

De beleidsregels en voorschrift treden met ingang van de datum van publicatie van deze kennisgeving in de Staatscourant in werking.

Utrecht, 02 mei 2016

Stichting Raad voor Accreditatie, namens deze: R.F. Geenen, Kwaliteitscoördinator.