Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterveldStaatscourant 2016, 23630Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “De Hobbitstee en omgeving, Van Zijlweg 3 te Wapserveen”

Logo Westerveld

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, maken B&W bekend dat met ingang van 12 mei 2016 gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan “De Hobbitstee en omgeving, Van Zijlweg 3 te Wapserveen” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZVZijlweg3WPV-0002 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het ontwerpbestemmingsplan kan ook worden ingezien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan is opgesteld om een nieuwe woning mogelijk te maken op het perceel gelegen ten zuiden van woongemeenschap De Hobbitstee, aan de Van Zijlweg te Wapserveen. Ter compensatie is een woning op het nabijgelegen perceel gesloopt. Er is sprake van vervangende nieuwbouw.

Zienswijze: van 12 mei 2016 tot en met 22 juni 2016 kan een ieder zijn of haar zienswijze

schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd

te worden aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact: team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.