Ontwerp bestemmingsplan Voorburggracht 99 achter te Zuid-Scharwoude

Logo Langedijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ( Wro ) bekend dat met ingang van 4 mei 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Voorburggracht 99 achter te Zuid-Scharwoude.

In het ontwerp bestemmingsplan wordt de agrarische functie omgezet naar de functie wonen. De bouw van drie vrijstaande woningen wordt hierdoor mogelijk gemaakt. Het betreft de gronden die liggen achter het perceel Voorburggracht 99, kadastraal bekend sectie B, nrs . 782, 789 en 4040.

Het plan met b ijbehorende stukken ligt op de volgende locaties ter inzage:

  • In de voorlichtingsruimte van het gemeentehuis, Vroedschap 1 te Zuid-Scharwoude;

  • De openbare bibliotheek, Bosgroet 4 te Zuid-Scharwoude;

  • Het Behouden Huys, Dorpsstraat 850 te Oudkarspel en

  • Dorpshuis De Geist , Vinkenlaan 7 te Sint Pancras.

Ook is het ontwerp bestemmingsplan vanaf genoemde datum te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (planID NL.IMRO.0416.BPNSZS2015herz001-on01).

Gedurende de termijn van ter inzage kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Langedijk, Postbus 15, 1723 ZG te Noord-Scharwoude. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze dient u vóór het einde van de ter inzage termijn contact op te nemen met de afdeling Beleid en Projecten voor het maken van een afspraak.

Langedijk, 3 mei 2016

Burgemeester en wethouders van Langedijk

Naar boven