Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2016, 20878Ruimtelijke plannenMedemblik, bekendmaking voorbereidingsbesluit herziening bestemmingsplan Buitengebied

Logo Medemblik

Burgemeester en wethouders van Medemblik maken op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 7 april 2016 een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.

Hoe kunt u het voorbereidingsbesluit inzien?

Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 22 april 2016 voor een ieder ter inzage. U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:

  • -

    Op de landelijke website www.ruimtelijkplannen.nl. Op deze website kan het voorbereidingsbesluit worden opgeroepen via het plan id-nummer; NL.IMRO.0420.14410105vb-vs01

  • -

    Het voorbereidingsbesluit staat op de website www.medemblik.nl/bestemmingsplannen bij ‘Bestemmingsplannen in ontwikkeling’.

  • -

    Een papieren versie van het besluit kunt u inzien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum, Dick Ketlaan 21 in Wognum. Het Klant Contact Centrum is op maandag en woensdag geopend van 9.00 tot 20.00 uur en op de overige werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur.

In werking

Het besluit treedt een dag na de publicatie in werking.

Rechtsmiddelen

Tegen het voorbereidingsbesluit staan geen bezwaar- of beroepsmogelijkheden open.