Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BronckhorstStaatscourant 2016, 18771Ruimtelijke plannenBronckhorst, Stedelijk Gebied, actualisatie vigerende bestemmingsplannen kernen

Logo Bronckhorst

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 31 maart 2016 het bestemmingsplan ‘Stedelijk gebied Bronckhorst’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. De wijzigingen betreffen het volgende:

Op de verbeelding:

 

 • 1.

  Ambachtsweg 6 / Burgemeester Langmanweg 2 / Handelsweg ong. Zelhem: functieaanduiding opgenomen t.b.v. transportbedrijf

 • 2.

  Begraafplaatsen Hengelo (Gld.) en Zelhem: functieaanduiding opgenomen t.b.v. monumentaal gedeelte begraafplaatsen

 • 3.

  Bleekstraat 4-4A Hengelo (Gld.): bouwaanduiding gewijzigd i.v.m. onjuiste woningcategorie

 • 4.

  Burg. Rijpstrastraat tussen 2 en 4 Zelhem: bouwvlak verwijderd i.v.m. verwijderd gebouw

 • 5.

  Burgemeester Smitstraat 19 Steenderen: functieaanduiding opgenomen t.b.v. bedrijfswoning

 • 6.

  Decanijeweg 5 Vorden: bestemming gewijzigd en bouwaanduiding opgenomen t.b.v. vervallen kantoor en uitsluitend nog bewoning

 • 7.

  De Heurne 25 Hengelo (Gld.): bestemming gewijzigd t.b.v. betrekken groenstrook bij woning

 • 8.

  Dorpsstraat 2 Halle: vorm bouwvlak aangepast i.v.m. inpassen omgevingsvergunning

 • 9.

  Dorpsstraat 87 Halle: bouwvlak verkleind i.v.m. inpassen omgevingsvergunning

 • 10.

  Dr. Grashuisstraat 2 Zelhem: bestemming gewijzigd en functieaanduiding opgenomen t.b.v. bedrijf

 • 11

  Ericaweg naast 3A/3B Zelhem: bestemming gewijzigd t.b.v. betrekken groenstrook bij bedrijf

 • 12

  Hackforterweg 40 Wichmond: bebouwingspercentage bouwvlak verwijderd i.v.m. dubbele regeling

 • 13

  Hofstraat ong. Baak: bestemming gewijzigd t.b.v. betere afstemming met bestemmingsplan Landelijk gebied

 • 14

  Hofpad Hoog-Keppel: bestemming gewijzigd t.b.v. openbare verkeersfunctie

 • 15

  Horsterkamp-Ruurloseweg Vorden: plangebied uitgebreid en bestemming gewijzigd t.b.v. inpassen rotonde

 • 16

  Hummelo: ontbrekende dubbelbestemming archeologie opgenomen

 • 17

  Huusakker 1 t/m 17 Zelhem: overbodige bouwaanduiding verwijderd

 • 18

  Industriepark 1 Zelhem: functieaanduiding opgenomen t.b.v. metaalbedrijf

 • 19

  Jan de Jagerlaan 3A Laag-Keppel: ontbrekend bouwvlak opgenomen

 • 20

  Kerkweide 21-27 Kranenburg: bestemming gewijzigd t.b.v. betrekken gronden bij woning

 • 21

  Ludger naast 7 t/m 17 Wichmond: ontbrekend bouwaanduiding toegevoegd

 • 22

  Molenweg tussen 16 en 18 Baak: naamgeving gebiedsaanduiding gewijzigd i.v.m. verwijzing naar regels

 • 23

  Nieuwstad 32 Vorden: bouwvlak gewijzigd i.v.m. inpassen omgevingsvergunning

 • 24

  Nijverheidsweg 9 Steenderen: naamgeving gebiedsaanduiding gewijzigd i.v.m. verwijzing naar regels

 • 25

  Nijverheidsweg 11 en 13 Steenderen: functieaanduiding opgenomen t.b.v. bedrijfswoningen

 • 26

  Oude Enkweg 20-26 Vorden: bouwaanduiding gewijzigd i.v.m. onjuiste woningcategorie

 • 27

  Spalstraat 16A Hengelo: ontbrekende functieaanduiding opgenomen t.b.v. woning

 • 28

  Stephanotisweg 2 Zelhem: bouwvlak gewijzigd t.g.v. ingediende zienswijze

 • 29

  Uilenhoek 1 Bronkhorst: bouwaanduiding verwijderd t.b.v. uniformiteit bouwregeling

 • 30

  Zomerweg 40 Achter-Drempt: bouwaanduiding gewijzigd i.v.m. onjuiste woningcategorie

 • 31

  Diverse locaties binnen de bestemmingen 'Centrum', 'Detailhandel', 'Maatschappelijk', 'Water' en 'Wonen': maatvoeringsaanduiding gewijzigd t.b.v. eenduidigheid

 • 32

  Gewijzigde ligging van dubbelbestemmingen voor leidingen t.g.v. actuele gegevens

In de regels:

 • 1.

  1.99: redactie gewijzigd i.v.m. dubbele bepaling

 • 2.

  6.4.4 / 6.4.5 / 7.4.3 / 7.4.4: gewijzigd t.b.v. afstemming met Landelijk gebied

 • 3.

  11.1.2: aangepsat t.b.v. transportbedrijf, landschappelijke inpassing en vestiging bedrijven

 • 4.

  11.7.1: naamgeving gebiedsaanduiding gewijzigd

 • 5.

  12.1.1 en 35.3: aangepast en een artikel toegevoegd i.v.m. gasleiding

 • 6.

  14.1.2: redactie gewijzigd t.b.v. leesbaarheid

 • 7.

  29.2.2: aangepast t.a.v. bouwregeling

 • 8.

  33.2.2: aangepast t.a.v. de minimale afstand tot de perceelsgrens en bebouwingspercentage

 • 9.

  33.2.3: aangepast t.a.v. bouwregeling

 • 10.

  33.2.6: redactie gewijzigd t.b.v. leesbaarheid

 • 11

  33.6.1: naamgeving gebiedsaanduiding gewijzigd

 • 12

  34.1.2: aangepast t.a.v. aan huis verbonden activiteiten

 • 13

  34.5: bepaling opgenomen t.a.v. parkeren

 • 14

  35.2 / 36.2 / 44.2: redactie aangepast t.b.v. leesbaarheid

 • 15

  46.1: redactie gewijzigd t.b.v. leesbaarheid

 • 16

  47.2: redactie gewijzigd t.b.v. leesbaarheid

 • 17

  14.1.2/ 16.1.2 / 25.1.2 / 32.1.2 / 33.2.2: redactie gewijzigd t.b.v. eenduidigheid

 • 18

  3.2.6 / 4.2.4 / 5.2.4 / 6.2.4 / 7.2.4 / 8.2.5 / 9.2.3 / 10.2.4 / 11.2.5 / 12.2.3 / 14.2.6 / 15.2.4 / 16.2.4 / 17.2.4 / 18.2.3 / 19.2.5 / 20.2.3 / 22.2.4 / 24.2.4 / 25.2.4 / 27.2.4 / 28.2.4 / 33.2.5: gewijzigd i.v.m. maatvoering

 • 19

  3.2 / 5.2 / 6.2 / 7.2 / 10.2: bepalingen opgenomen t.b.v. ondergronds bouwen

 

Het bestemmingsplan ligt van 14 april t/m 25 mei 2016 voor een ieder ter inzage.

 

Het plan heeft betrekking op de actualisatie van de momenteel vigerende bestemmingsplannen voor de kernen van de gemeente Bronckhorst. In één bestemmingsplan voor het stedelijk gebied wordt de bestaande situatie vastgelegd en de bestemmingsregeling aangepast aan actuele inzichten en ontwikkelingen.

 

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

 • 1.

  digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl (werkt alleen als u over een gml-viewer beschikt).

 •  

 • 2.

  op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. 

  U kunt het plan en de technische bestanden ook digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl/actueel/bekendmakingen.

   

  Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE 's-Gravenhage. Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

   

  Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.