Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchiedamStaatscourant 2016, 18718VerkeersbesluitenBESLUIT IJsselmondestraat 44

Logo Schiedam

Team Klant Contact Centrum

Schiedam, 7 maart 2016

Burgemeester en Wethouders van Schiedam,

Beschikkende op het ingekomen verzoek tot het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats T.h.v IJsselmondestraat 44.

Overwegende dat:

-De gehandicaptenparkeerplaats niet langer in gebruik is.

BESLUITEN:

tot het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats en het verwijderen van het verkeersbord E06 zoals beschreven in bijlage 1 bij het RVV 1990 met een onderbord waarop vermeld staat het kenteken:

45-TX-BX.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te geschieden door het indienen van een bezwaarschrift bij ons college. Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende een termijn van zes weken na de datum van verzending van deze beschikking.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende te bevatten:

 • -

  de naam en het adres van de indiener;

 • -

  de dagtekening

 • -

  een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;

 • -

  de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van Schiedam, postbus1501, 3100 EA Schiedam.

Burgemeester en wethouders van Schiedam,

namens dezen,

medewerker Klant Contact Centrum,

C.van Nieuwenburg