Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2016, 18444Ruimtelijke plannenKennisgeving Wet geluidhinder “Woningbouw Kaappark”

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend, dat van 15 april tot en met 26 mei 2016 ter inzage ligt: het ontwerpbesluit hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder in verband met het bestemmingsplan Woningbouw Kaappark, dat een zelfbouwproject van ten minste twee en ten hoogste vier woningen mogelijk maakt aan het Kaappark in Katendrecht.

 

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kan worden ingezien bij:

- de stadswinkel Centrum (Stadhuis), ingang zijde Doelwater tegenover het hoofdbureau van politie), kamer 029.

 

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via de gemeentelijke website http://www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Belanghebbenden kunnen zienswijzen over het ontwerpbesluit tot en met 26 mei 2016 naar keuze schriftelijk of mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, per adres DCMR Milieudienst Rijnmond, ten name van bureau Ruimte en Leefomgeving, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn contact opnemen met de DCMR.