Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafStaatscourant 2016, 16609OverigGemeente Landgraaf - Gemeenschappelijke regeling 'Het Gegevenshuis'

Logo Landgraaf

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling ‘Het Gegevenshuis’ heeft op 19 november 2015 het verzoek van burgemeester en wethouders van de gemeente Schinnen tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling ‘Het Gegevenshuis’ ingewilligd, onder het voorbehoud dat de gemeenteraad van de gemeente Schinnen toestemming zou verlenen tot toetreding aan burgemeester en wethouders. Op 24 november 2015 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Schinnen besloten toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling ‘Het Gegevenshuis’. De raad van de gemeente Schinnen heeft het college op 17 december 2015 toestemming verleend voor deze toetreding.